· Централна избирателна комисия

· Районни избирателни комисии:

· Съобщения

На основание Указ № 9 от 14.01.2021г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021г.(обн. ДВ бр. 5 от 19.01.2021г.), Решения на Централната избирателна комисия № 1949-НС/21.01.2021г. относно приемане на хронограма за изборите и № 1966-НС/28.01.2021г. относно провеждането на консултации за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им, и чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, Областният управител на област София насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за определяне състава на 23-та 24-та и 25-та Районни избирателни комисии. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 04.02.2021г. от 14,00 часа на адрес: гр.София, район „Триадица“, ул.“Алабин“ № 22, етаж 6, конферентна зала на Областна администрация на област София.