Димитър Цветанов Иванов

Дата на раждане: 1969 г.

Образование:
Магистър по специалност „Стопанско управление“ от УНСС и магистър от НСА.

Кариера:
Професионалният си опит придобива в системата на МО и в икономическия отдел на МВР, а от 2008г. на мениджърски позиции в корпоративния сектор – БТК АД и Петрол АД.

Семеен с едно дете.