Списък на служителите, които не са додали декларации по ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2019 година

 

Атанаска Тодорова, юрисконсулт, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

 

Венцислав Дудоленски, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

Георги Колевичин, старши специалист, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

Диляна Арабаджиева, главен експерт, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

 

Иван Стоилов, младши експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

Силвана Маркова, младши експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

Силвия Крушарска, началник на отдел „Административно обслужване, финанси, архив и дигитализация“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

 

Теодор Илиев, началник на отдел „Разпоредителни сделки, обезщетителни процедури, актуване и деактуване“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

Списък на служителите, които не са додали декларации по ЗПКОНПИ в законоустановения срок през 2020 година

 

Денка Такучева, главен експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

Октан Мехмед, младши експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

Георги Колевичин, старши специалист, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

Юлия Ивкова, главен експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

Благовеста Хаджипеткова, главен специалист, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

 

Даниела Скорецова, главен специалист, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

 

Теодор Илиев, главен експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

Телият Калчев, главен експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“