РЕГИСТЪР (ОПИС)
НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ ПРЕД ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
през 2019 година

 

Служител Длъжност Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗПКОНПИ
дата на подаване
Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ
Дата на подаване Встъпителна/ежегодна Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ
част І Имущество
Декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ
част ІІ Интереси
1              
2 Росица Савова главен експерт   06.03.2019г. ежегодна да да
3 Ваня Иванова младши експерт   06.03.2019г. ежегодна да да
4              
5              
6 Антон Бялков технически сътрудник    26.03.2019г. ежегодна да  
7 Цонка Берковска главен експерт   03.04.2019г. ежегодна да  
8 Андрей Велчев главен експерт   03.04.2019г. ежегодна да  
9 Мануела Хаджиева главен експерт   09.04.2019г. ежегодна да да
10 Благовеста Хаджипеткова главен специалист   10.04.2019г. ежегодна да  
11 Цветелина Златанова главен експерт   10.04.2019г. ежегодна да  
12 Лина Берковска младши експерт   12.04.2019г. ежегодна да  
13 Вяра Гарванова главен експерт   12.04.2019г. ежегодна да  
14              
15 Надя Чолашка главен експерт   16.04.2019г. ежегодна да  
16 Диляна Тонева-Цветановска главен експерт   16.04.2019г. ежегодна да  
17 Кристина Тодорова-Цонкова главен експерт   16.04.2019г. ежегодна да  
18 Мирослав Алексиев специалист    17.04.2019г. ежегодна да  
19 Цветелина Микова старши експерт   19.04.2019г. ежегодна да  
20              
21              
22              
23 Владимир Фереджанов старши специалист   24.04.2019г. ежегодна да  
24 Елена Цупарска старши специалист   24.04.2019г. ежегодна да  
25 Евгения Иванова главен експерт   24.04.2019г. ежегодна да  
26              
27 Биляна Маринова главен експерт   30.04.2019г. ежегодна да  
28              
29 Венцислав Карабулев главен специалист   03.05.2019г. ежегодна да  
30              
31              
32              
33 Ивайло Тихов началник на отдел "ФУС"   09.05.2019г. ежегодна да  
34 Даниела Скорецова главен специалист    09.05.2019г. ежегодна да  
35              
36 Атанаска Тодорова юрисконсулт 15.01.2019 г. 10.05.2019г. ежегодна да да
37 Даниела Десева началник на отдел "АУАДС"   10.05.2019г. ежегодна да  
38 Боряна Иванова младши експерт   10.05.2019г. ежегодна да да
39 Камен Маринов главен експерт   10.05.2019г. ежегодна да  
40              
41 Борислав Иванов старши специалист    13.05.2019г. ежегодна да  
42 Иво Йордакиев главен специалист   14.05.2019г. ежегодна да  
43 Севдалина Попова главен специалист   14.05.2019г. ежегодна да  
44 Росица Тодорова главен секретар   14.05.2019г. ежегодна да  
45              
46              
47 Ваня Костадинова младши експерт    5/15/2019 ежегодна да  
48              
48 Александър Божилов старши специалист   5/15/2019 ежегодна да  
50 Евгения Ненова главен експер   5/15/2019 ежегодна да  
51 Павлина Стаменова директор на дирекция "АПОФУС"   5/15/2019 ежегодна да  
52 Глория Василева началник на отдел "АККРР"   5/15/2019 ежегодна да  
53 Венцислав Дудоленски директор на дирекция "АКРРДС" 16.05.2019 г. 10.05.2019 г. ежегодна   да
54              
55 Георги Колевичин старши специалист 20.06.2019 г.        
56 Иван Стоилов младши експерт 28.06.2019 г.        
57 Октан Мехмед младши експерт 03.12.2019 г.