Изготвяне на техническа спецификация и индикативен бюджет във връзка с възлагане на обществена поръчка за изготвяне на помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Дата на публикуване: 03 октомври 2018 г.

 

Покана