Консултантска услуга: Изготвяне на техническа спецификация, методика на оценяване и ценово предложение за охрана на недвижими имоти

Изготвяне на техническа спецификация, методика на оценяване и ценово предложение за охрана на недвижими имоти