Изпълнение на програмите за енергийна ефективност

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийна ефективност по чл.63 от ЗЕЕ

Отчет