Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

ACP PDF 2 file document   Декларации по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси попълнени от служителите на Областна Администрация Област София-град, актуални към 06.2015 г. 

Ако браузера Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.

Loading ...

Харта на клиента

 ACP PDF 2 file document

 ХАРТА НА КЛИЕНТА

Ако браузера Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.

Loading ...

Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

ACP PDF 2 file document   Декларации по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси попълнени от служителите на Областна Администрация Област София-град, актуални към 02.2014 г. 

Ако браузера Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.

Loading ...

Вътрешни Правила

ACP PDF 2 file document   Вътрешни правила за достъп до обществена информация

 Заявление за достъп до обществена информацияword

Ако браузерът Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.

 

Loading ...


ACP PDF 2 file document   Вътрешни правила за организация на административното обслужване

 Правила за административно обслужване (Приложение № 1: Протокол - чл.2 ал.5 АПК)word

word

 Правила за административно обслужване (Приложение № 2 : Заявление)

Ако браузерът Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.

Loading ...