Обществена поръчка с предмет - „ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗШИРЕНА ПОДДРЪЖКА НА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „МИКСИ м2000" чрез ЪПГРЕЙД НА АИС КЪМ УЕБ-БАЗИРАНА вЕРСИЯ „МИКСИ М2009"", ВНЕДРЯВАНЕТО Й ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЛАСТ

on .

Обществена поръчка с предмет - „ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗШИРЕНА ПОДДРЪЖКА НА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „МИКСИ м2000" чрез ЪПГРЕЙД НА АИС КЪМ УЕБ-БАЗИРАНА вЕРСИЯ „МИКСИ М2009"", ВНЕДРЯВАНЕТО Й ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕРСИЯТА НА СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ

Договор

Протокол

Покана

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 4а

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13