Обществена поръчка с предмет - „Наблюдение и управление на информационната и комуникационната инфраструктура на Областна администрация на област София"

on .