Skip Navigation Links >
КОНТАКТИ

АДРЕС: гр. София, район „Триадица", ул. „Алабин" 22, П.К. 1000

Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 до 17.30 ч. без прекъсване през работни дни.

Николай Янков Пехливанов - Областен управител

Тел.: 02 9265103; 02 9884794

Ел. поща: oblast@sf.government.bg
Приемно време: Всеки последен четвъртък на месеца от 10 до 12 часа


Томи Николов - Зам.областен управител

Тел.: 02 9265114

Ел. поща: t.nikolov@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


Живка Такева-Първанова - Зам.областен управител

Тел : 02 9265165

Ел. поща: j.takeva@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


Николай Марков - Зам.областен управител

Тел : 02 9265102

Ел. поща: n.markov@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


Росица Тодорова - Главен секретар

Тел.: 02 9265115

Ел. поща: rtodorova@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


Евдокия Радкова - Директор на дирекция "АККРиДС"

Тел.: 02 9265188
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.

Ел.поща: e.radkova@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


Силвия Крушарска - началник отдел "АОФАД"

Тел.: 02 9265135

Ел.поща: s.krusharska@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


Павлина Стаменова - Началник отдел "Правно обслужване и управление на собствеността"

Тел.: 02 9265116

Ел.поща: p.stamenova@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


Маргарита Градева - Началник отдел "Държавна собственост"

Тел.: 02 9265100

Ел.поща: m.gradeva@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


"Административeн контрол"

Тел.: 02 9265155

Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


Станислава Кирилова - Началник отдел "РРПО"

Тел.: 02 9265149

Ел. поща: st.kirilova@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


инж. Даниела Десева

Тел.: 02 9265156

Ел.поща: d.deseva@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


Общо деловодство

Тел.: 02 9265125; 02 9265182

Ел. поща: delovodstvo@sf.government.bg
Приемно време: Вторник от 10 до 12 часа.


За сигнали, мнения и предложения

Тел. : 02 9265125; 02 9265189

Ел. поща: zagrajdanite@sf.government.bg


Форма за контакт

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

- Пощенска кутия в сградата на Областна администрация на област София, гр. София, ул. Алабин 22

Електронна поща
- Горещ телефон:
02 9265137

- Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерски Съвет

Информационна брошура с правата на пострадалите от престъпления по ЗКФКПП.

БГ D FR EN