Skip Navigation Links > >
НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ
Николай Огнянов Григоров е роден на 17.01.1966г. в гр. София. Дипломиран магистър по „Право“ от ВИ на МВР и втора специалност “Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността”. Притежава сертификати от курсове и семинари, сред които Специализирано обучение на тема: „Лидерство и антикорупция“ проведено от Pointman Leadership Institute – САЩ. Професионалния му опит е изцяло в системата на МВР, където е заемал различни длъжности включително заместник директор в ГДОП-МВР. Владее английски и руски език.
Биография на ЖИВКА ТАКЕВА-ПЪРВАНОВА
ЖИВКА ЛЮБОМИРОВА ТАКЕВА-ПЪРВАНОВА Е РОДЕНА НА 08.01.1977 Г. В ГР. СОФИЯ Магистър по " Стопанско Управление " от Лесотехническия университет в гр. София. Специализирала е „Управление на предприятията„ и „Инженерна педагогика„. Притежава сертификати "Укрепване на капацитена на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионни Фондове на ЕС". Била е заместник директор на ЧЕУ „Дорис Тенеди„, както и главен експерт в дирекция „Култура„ към Столична община. Втора магистратура по специалност "Национална Сигурност: Духовенство и Лидерство" от Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии, 2014 г. Владее руски и английски език. Омъжена е и има две деца.
Биография на ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАРАЛАМПИЕВ
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАРАЛАМПИЕВ Е РОДЕН ПРЕЗ 1972 Г. Дипломиран Магистър по право в Софийски Униварситет "Климент Охридски" 1993 -1998 г. Професия юрист. Има управленски и административен опит. В периода 2000 - 2003 г. е бил началник отдел "Административно и информационно обслужване и общинска собственост" към район Илинден на Столична Община. В периода 2004 - 2007 г. работи за Фондация "Българе" организация с идеална цел за събиране, съхраняване и разпространяване на знания за българската традиционна култура, бит и духовност, както и поддържане на дейността на Националния фолклорен ансамбъл в България и чужбина. Владее френски, английски и руски езици. Женен с едно дете.
Областен управител
Зам. Областни управители