Skip Navigation Links > >

Diana_Tonova

Диана Нинова Тонова


Юрист със сериозен опит в общинската и държавна администрация:

Началник отдел „Правен“ в Дирекция „Следприватизационен контрол“ и Главен юрисконсулт на Столична общинска агенция за приватизация – 1998г.-2013г. Заместник областен управител на Област София – 02.07.2013г.-02.12.2014г. Началник на отдел „Правно нормативно обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси” в Столична община – Район «Витоша» - 01.12.2015г.- 08.01.2017г.

Магистър по право и специализант по европейско право и евроинтеграция.

Експерт по изборно право. Член и секретар на ОИК София и 23 РИК София за периода 2005 г. - 2013 г.

Експерт-юрист към Постоянната комисия по Етика към Столичен общински съвет – 2006г.-2011г.
Правен консултант на общински лечебни заведения.

Областен управител
Зам. Областни управители