Skip Navigation Links > >
ЗАПОВЕДИ

Заповед № РД-15-078 на основание чл.32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и Наредба № 8/11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Заповед за откриване на процедура за продажба на недвижим имот № ДИ-03-002 от 11.02.2016 г.

Заповед № РД-15-017 за назначаване на комисия за събиране на оферти за възлагане на поръчка с предмет "Застраховка "КАСКО" за 2016 г. на моторни превозни средства..." от 02.02.2016 г.

Заповед № РД-15-018 за назначаване на комисия за събиране на оферти за възлагане на поръчка с предмет "Застраховка за 2016 г. на застроени недвижими имоти..." от 02.02.2016 г.

Заповед за откриване на процедура за продажба на недвижим имот № РД-15-237 от 15.12.2015 г.

Заповед за отчуждаване № РД-15-127 от 10.07.2015 г.

Заповед № РД-15-050 от 13.03.2015 г. за план за защита при бедствия на Област София - част "Защита на населиението при наводнение".

Заповед № РД-15-244 от 29.01.2015 г. за назначаване на Областен щаб за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2014-2015 г.

Заповед № РД-15-006 от 09.01.2015 г. относно пълномощията на заместник областен управител Томи Младенов Николов.

Заповед № РД-15-005 от 09.01.2015 г. относно пълномощията на заместник областен управител Петър Александров Харалампиев.

Заповед № РД-15-004 от 09.01.2015 г. относно пълномощията на заместник областен управител Живка Такева-Първанова.