Skip Navigation Links > >
ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Акт за държавна собственост Вид държавна собственост Местонахождение на имота Описание на имота
1. "00050 от 6.01.1997 Акт за поправка 07343 от 06.11.2009" частна р-н "Средец", ул. "Христо Белчев" № 1 втори надпартерен етаж, състоящ се от 7 стаи, таванска стая № 19 с площ от 14,62 кв. м., заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и мястото
2. 00097 от 07.02.1997 частна р-н „Оборище“, ул . „Дунав“ 34 "1/2 от идеална част от три магазина: - магазин 1с площ от 16.5 кв.м.; - магазин 2 с площ от 17,5 кв.м.; - магазин 3 с площ от 16,5 кв. м., със съответните зимнични помещения и ведно със съответните ид. части от общите части на сградата и от мястото, цялото на площ 306,7 кв. м."
3. 00127 от 14.02.1997 частна р-н „Средец“, бул. „Цар Освободител“ 2 два административни блока А и Б, включващи магазини и етажи, печатна база, кв. 482, парцел ІІ с площ от 611 кв.м. и временна едноетажна сграда (печатна база)
4. "00140 от 17.02.97 Акт за поправка 07235 от 2009" частна р-н „Оборище“, бул. „Васил Левски“ 98 (бивш Волгоград 2), кв. 533, УПИ VI-2 магазин за цветя със застроена площ от 55,40 кв. м., склад с площ от 19,50 кв. м. и с прилежащо на магазина мазе и ведно с 9,42% ид.части от общите части
5. "09004 от 12.10.2015 00196 от 18.04.1997" публична р-н „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ 2 реални части от административна сграда с идентификатор 68134.105.4.1, със застроена площ от 325 кв.м., представляваща целия шести етаж и стаи №№ 71, 72 и 73 от седмия етаж
6. 00197 от 22.04.1997 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“ 2, многофункционална сграда многофункционална сграда на 1 етаж с полезна площ от 419,39 кв. м.
7. 00209 от 13.05.1997 частна р-н „Оборище“, ул. „Врабча“ 1 – Дом паметник „Александър Стамболийски“ "първи (партерен) етаж; трети (втори надпартерен) етаж; четвърти (трети надпартерен) етаж; пети (четвърти надпартерен) етаж"
8. 00256 от 12.06.1997 частна р-н „Средец“, ул. „Съборна“ 3 (бивш бул. „Ал. Стамболийски"), м. "Центъра", кв. 473, парцел VІ, апартамент 4 Апартамент № 4 със застроена площ от 87.76 кв.м.
9. 00276 от 07.07.1997 частна р-н „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Варна“ 10, кв. 73, парцел ХIV-1759 парцел ХIV-1759 , представляващ терен с площ от 970 кв.м
10. 00303 от 18.07.1997 частна р-н ,,Студентски", м. ,,Дървеница", кв. 2, ПИ № 442 , ул. "Канарче" № 3 1/3 ид.част от едноетажна къща (жилищна сграда) с площ от 71.10 кв.м. и от дворното място, представляващо поземлен имот с пл. № 442 с площ от 815 кв.м.
11. 00334 от 20.10.1997 частна р-н ,,Оборище", м. ,,Центъра", кв. 503, парцел V, ул. „11-ти август“ 1, етаж.2 1/2 идеална част от апартамент със застроена площ от 320 кв. м., заедно с избено и таванско помещение и ведно с 25% ид.части от общите части на сградата и мястото, цялото с площ от 600 кв. м.
12. 00335 от 20.10.1997 частна р-н „Сердика“, бул. „Сливница“ 257, м. „Банишора“, кв. 39, парцел ХV-11 39,03% ид.части от дворно място с площ от 395 кв. м., представляващо парцел ХV-11
13. 00354 от 21.10.1997 частна р-н „Красна поляна“, ж.к. „Кр.поляна“, ул. “Братин дол“ 11 - клубно помещение на първи етаж 300 кв.м иПИ с проектно пл. № 1079, кл. 333 клубно помещение със застроена площ от 300 кв.м. и поземлен имот с проектно планоснимачен номер 1079 по кад. Лист 333 с площ от 890 кв. м.
14. "00391 от 06.11.1997 Акт за поправка 08811 от 18.02.2015" частна р-н ,,Изгрев", ул. "Академик Методи Попов" № 11 клубно помещение със застроена площ от 180 кв. м. и ведно с 2,939 % ид. части от общите части на сградата; склад към клубното помещение на ниво гаражи с припадащите му се 0,421% ид.части
15. 00392 от 06.11.1997 частна р-н ,,Изгрев", ж.к. „Изток“, кв. 56, блок 43 А, етаж 1 клубно помещение по АДС, а фактически жилище със съответно избено помещение и ведно с 0,989 % ид.части от общите части на сградата и мястото
16. 00402 от 06.11.1997 частна р-н „Средец“, ул. „Ангел Кънчев“ 5 , м. "Центъра", кв. 402, имот с пл. № 12 "част от мецанин с площ от 89,12 кв.м., заедно с 3,486 % ид.части части от общите части на сградата и от мястото; част от тавански етаж с площ от 47,20 кв.м., ведно с 1,603 % ид.части от общите части на сградата и от мястото"
17. 00416 от 17.11.1997 частна р-н „Триадица“, бул. „Патриарх Евтимий“ 82, кв. 357, парцел VІ-12 32,20% ид.части от триетажна сграда в лицевата част на имота с площ от 150 кв. м., заедно с съответните ид. части от право на строеж върху мястото
18. 00462 от 20.11.1997 частна р-н „Средец“, ул. „Омуртаг“ 56, м. ,,III - извънградска част", кв. 20, парцел VI-21 Парцел VІ-21, представляващ дворно място с площ от 234 кв. м.
19. 00476 от 20.11.1997 частна р-н ,,Средец", ул. „Сан Стефано" 18, м. ,,Центъра", кв. 550, парцел ХХII-10 9,06% ид.части от дворно място, представляващо парцел ХХІІ-10, цялото с площ от 907,50 кв. м.
20. 00477 от 20.11.1997 частна р-н ,,Младост", ж.к. „Младост“, блок 226, вход В, етаж 7 апартамент 64 Апартамент № 64 със застроена площ от 83,81 кв. м., с прилежащо мазе № 2 и ведно с 1,398% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
21. 00484 от 03.12.1997 частна "р-н ,,Красно село"", ж.к. „Хиподрума“, блок 139, вход Б, етаж 4, апартамент 51" апартамент 51 със застроена площ от 117,25 кв. м., задно с съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
22. 00495 от 05.12.1997 частна р-н „Средец“, ул. „Хан Крум“ 20, етаж 3тавански – апартамент апартамент на тавански етаж, заедно с припадащите му се ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
23. 00498 от 05.12.1997 частна р-н ,,Студентски", ж.к. „Дървеница“, блок 46, вход Б, етаж 1, апартамент 4 апартамент №4 със застроена площ от 65,38 кв. м., заедно с мазе № 4 и ведно с 0,963% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
24. 00520 от 08.12.1997 частна "р-н ,,Студентски"", ж. к. ,,Дървеница"", блок 46, вход Б, етаж 11, апартамент 52" апартамент № 52 със застроена площ от 66,06 кв. м., с прилежащ таван № 52 с площ 3,96 кв. м. и ведно с 1,022% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
25. "00537 от 10.12.1997 Акт за поправка 06300 от 19.07.2007" публична р-н ,,Триадица", ул. „Алабин“ 22 – реално обособени части от административна сграда "Реално обособени части от административна сграда: - 3 надпартерен (4 теаж) със застроена площ от 490 кв. м.; - 4 надпартерен (5 етаж) със застроена площ от 490 кв.м.; - 5 надпартерен (6 етаж) със застроена площ от 490 кв.м.; - 6 надпартерен (7 етаж) със застроена площ от 490 кв.м.; - част от терасовиден (8 етаж) със застроена площ от 248 кв.м. и тераса с площ от 242 кв.м.; заедно с 59,70% ид. части от общите части на сградата и от сутерена"
26. 00540 от 10.12.1997 частна "р-н ,,Витоша"", ж.к. „Павлово-Бъкстон“, ул. ,,Петър Тонев"", блок № 158,159 и 160, вход А, етаж 4, апартамент 10" Апартамент № 10 със застроена площ от 84,67 кв. м., заедно с мазе № 10 и ведно 4,973% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
27. 00612 от 23.01.1998 частна р-н "Красно село", ж.к."Хиподрума", блок 133, вход Б, етаж 8, апартамент 100 Апартамент № 100 със застроена площ от от 49,72 кв. м., с прилежащо мазе мазе № 4 и ведно с 0,631% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
28. 00616 от 28.01.1998 частна р-н "Лозенец", кв. 152, ул."Плана планина" N 6 гараж 10 подземен гараж № 10 със застроена площ от 17,40 кв. м., заедно с 1,950% ид.части от общите части на маневрено хале на два етажа и от правото на строеж върху мястото
29. 00703 от 11.03.1998 частна р-н "Панчарево", с. Долни Лозен, парцел № XII от парцеларен план на стопански двор КЗС "Октомврийска заря – Горубляне" терен с площ от 1000 кв. м., застроен със склад за семена, с асфалтова площадка
30. 00709 от 11.03.1998 частна р-н "Панчарево", с. Плана, имот с пл. N314 по стар кадастър и пл. N1/1996 нов/ стопански двор терен с площ от 2777 кв. м., застроена
31. 00713 от 11.03.1998 частна "р-н ""Банкя"", с. Иваняне, Парцел N XIII от парцеларен план на обект ""Стопански двор""" терен с площ от 4465 кв., застроен с телчарник № 9, навес и склад, застроени върху 1621 кв. м.
32. 00728 от 19.03.1998 частна р-н "Средец", ул. ,,Ивац войвода" № 8, м. "ІІІ-та извънградска част", кв.23, парцел VII 1/2 ид.част от къща, застроена на 91,48 кв. м., състояща се от три стаи, кухня, килер и сервиз, сутерен и дворно място, цялото от 246,50 кв. м.
33. 00738 от 27.03.1998 частна р-н ,,Подуяне", кв. "Подуяне", ул."549-та" N78, парцел N 2 по плана на „Оранжерия" терен с площ от 11133 кв. м.
34. 00792 от 08.05.1998 частна р-н "Младост", ж.к. "Младост-1", блок 50, вх.З (8-ми), етаж 4, апапартамент 171 апартамент № 171 със застроена площ от 65,12 кв. м., мазе № 23 с площ от 4,59 кв. м. и ведно 0,487 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
35. 00796 от 08.05.1898 частна р-н "Младост", ж.к. "Младост-4", кв.25, блок 455, вход , етаж 1- апартамент (детска занималня) апартамент фактически, а по АДС детска занималня с площ от 71,20 кв. м. и ведно с 0,958 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
36. 00852 от 03.06.1998 частна р-н. "Панчарево", с. Долни Лозен, парцел N48 от парцеларен план на "Стопански двор" дворно място с площ от 600 кв. м. и сграда № 27
37. 00869 от 03.06.1998 частна р-н „Средец“, ул. "Хан Крум" 20, етаж 2, апартамент 4 апартамент № 4 със застроена площ от 74,60 кв. м., с прилежащо мазе № 2 с площ от 15,99 кв. м. и ведно с 13,75% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
38. 00870 от 03.06.1998 частна р-н ,,Средец", ул. "Хан Крум" 20, етаж 1, апартамент 1 Апартамент № 1 със застроена площ от 94,66 кв. м., заедно с мазе № 4 с площ от 13,68 кв. м. и ведно с 24,01% ид.части от общите части на сградата и от мястото
39. 00871 от 03.06.1998 частна р-н ,,Средец", м. "Центъра", ул. "Хан Крум" 20, етаж 2, апартамент 3 Апартамент № 3 със застроена площ от 139,40 кв. м., заедно с мазе № 1 и № 5 с обща площ от 22,93 кв. м. и ведно с 38,70 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
40. 00914 от 15.06.1998 частна "р-н ""Възраждане"", ул. „Отец Паисий“ 69, м. ""Зона „Б-3“, кв. 156, парцел VIII-10" терен с площ от 2182 кв. м.
41. 00934 от 23.06.1998 частна р-н "Изгрев", бул. "Цариградско шосе", блок 14 - магазин магазин в подблоковото пространство на блок 14 със застроена площ от 104,51 кв. м., ведно с 3,89 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
42. 00935 от 23.06.1998 частна р-н "Изгрев", бул. "Цариградско шосе", блок 14 - клуб клуб в подблоковото пространство на блок 14 със застроена площ от 57,79 кв. м., заедно с 2,153 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
43. 00936 от 23.06.1998 частна р-н "Изгрев", бул. "Цариградско шосе", блок 14 - магазин магазин в под блоковото пространство на блок 14 със застроена площ от 134,20 кв. м. и ведно с 4,94% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
44. 00937 от 23.06.1998 частна р-н "Изгрев", бул. "Цариградско шосе", блок 14- магазин магазин в между блоковото пространство на блок 14 и блок 15 със застроена площ от 105,59 кв. м. и ведно с 3,94 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
45. 00938 от 23.06.1998 частна гр. София, р-н "Изгрев", бул. "Цариградско шосе", блок 14 – магазин магазин в мвждублоковото пространство на блок 14 и блок 15 със застроена площ от 107,25 кв. м. и ведно с 3,99% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
46. 00974 от 26.06.1998 частна р-н „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, блок 253, вход „Д“, етаж 4, апартамент 79 Апартамент № 79, състоящ се от две стаи, хол, кухненски бокс, столова и сервизни помещения, с обща площ 109.20 кв.м., заедно с мазе № 75 и ведно с 1.003 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
47. 00975 от 26.06.1998 частна р-н ,,Изгрев", м. "IV-ти км. - "Цариградско шосе", пл. N2231, м. "Реката Мусагеница" 2962/6962 ид.части от дворно място, цялото с площ от 6962 кв. м., представляващ имот пл. N 2231, м. "Реката Мусагеница" по кад.план от 1939 г.
48. 00976 от 26.06.1998 частна р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър", ТКЗС "Чавдар", площадка I, кв. Славовци, имот XXI- трафопост трафопост с площ от 64,60 кв. м.
49. 01021 от 13.07.1998 частна р-н ,,Средец", ул. "Г. С. Раковски" N143, кв. 462, парцел VII, имот пл. N 4 дворно място със застроена площ от 670 кв. м.
50. 01048 от 27.07.1998 частна р-н "Илинден", кв. "Вълчо Иванов", блок 331, вход Б, етаж 6, апартамент 41 апартамент № 41 със застроена площ от 43,75 кв. м , с прилежащо мазе № 75 и ведно с 1,509% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
51. 01049 от 27.07.1998 частна р-н "Възраждане", "Зона Б-5", блок 6, вход Б, етаж 7, апартамент 122 апартамент № 122 със застроена площ от 75,36 кв. м., с прилежащо мазе № 27 с площ от 3,15 кв. м. и заедно с 0,551 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
52. 01112 от 08.09.1998 частна р-н "Лозенец", кв.152, ул. "Плана планина" N 6, подземен гараж N 25 Подземен гараж N 25 със застроена площ от 17,40 кв.м., заедно с 1,960 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
53. 01118 от 08.09.1998 частна р-н "Средец", м. "Центъра", ул. "Раковски" N 149А "1. Апартамент на 2-ри етаж със застроена площ от 227,60 кв.м., 2. Апартамент на 3-ти етаж със застроена площ от 142 кв.м. с мазе 4,60 кв.м. и таван с 6,80 кв.м., 3. Таванско жилище, преустроено в апартамент на 3-ти етаж със застроена площ от 40,50 кв.м., заедно със съотв. ид.ч. от сградата и дворното място с площ от 500 кв.м.; 4. 4,23% ид.ч. от магазинно помещение от 14 кв.м. (преустроено портиерско помещение)."
54. 01121 от 08.09.98 частна Р-н "Лозенец", ул. Света гора" 40 и ул. "Димитър Димов" 14, кв. 133А, парцел VІІІ Терен със застроена и незастроена площ от 2750 кв.м., представляващ УПИ VІІІ – отреден за жилищно строителство.
55. 01255 от 23.10.1998 частна р-н "Витоша", м. "кв."Бояна", кв. 19, парцел ХII-400 25/100 ид.части от незастроено дворно място от 540 кв.м.
56. 01272 от 11.11.1998 частна р-н "Средец", м. "Центъра", кв. 392, имот пл. N 6, бул."Витоша" 25, етаж 1 (надпартерен) 1/3 ид.част от апартамент на първи надпартерен етаж със застроена площ от 120, 36 кв.м; заедно с мазе от 12, 23 кв.м. и в едно с 8, 53% ид.части от общите части на сградата и с 14, 29 % ид.части от дворното място
57. "01277 от 13.11.1998 СЪДЕБНО" частна р-н "Възраждане", ул. Позитано N 20, м. "Центъра", кв. 250, парцел XIII, имот пл. N 18 Терен с площ от 2200 кв.м. и 91,4636 % ид.части от седеметажно тяло на административна сграда с площ 752 кв.м.; кинозала и обслужващи помещения със застроена площ от 563 кв.м.
58. 01280 от 23.11.1998 частна "р-н ,,Триадица"", бул. Витоша 148 – помещения на етаж 1 от дванадесететажна сграда" помещения №№ 6, 7, 22 и 25 от първи етаж от дванадесететажна сграда , застроена на 437.94 кв.м. върху имот, пл. № 10, 11, 12 и 13, кв. 34, заедно с 13,3803 % идеални части от общите части
59. 01284 от 23.11.1998 частна р-н ,,Сердика" ж.к."Фондови жилища", м."Фондови жилища", кв. 816, кад. Лист 266 - част от парцел III отреден за КЖС и магазин (супермаркет), пл. N 945 2934/17514 ид.части от терен с площ от 17514 кв. м. и застроена площ от 1303 кв. м.
60. 01285 от 25.11.1998 частна р-н ,,Оборице", бул."Дондуков" N 54 (стар N 86), м. "Центъра", кв. 511 терен с площ от 2684,88 кв. м. и двуетажна сграда със застроена площ от 415,70 кв. м.
61. 01294 от 27.11.1998 частна р-н ,,Възраждане", бул."Ал.Стамболийски" N 45 а (идентичен с 45) административна сграда, състояща се от високо осеметажно тяло от 1500 кв. м. и двуетажно тяло
62. 01295 от 27.11.1998 частна "р-н ""Красно село"", ж.к.""Борово"", блок 231, апартамент 34" Апартамент № 34 със застроена площ от 74,16 кв. м., с прилежащо мазе № 32 с площ от 2,09 кв. м. и ведно с 1,247% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж
63. 01296 от 27.11.1998 частна р-н "Надежда", ул."281-ва" N 22, ж.к."Свобода", блок 10А, апартамент 45 апартамент №45 със застроена площ от 47,39 кв. м., заедно с прифежащо мазе и ведно с 1,3722 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж
64. 01345 от 09.12.1998 частна р-н "Баркя", гр. Банкя, кв. 73, парцел пл. N XV-1760 дворно място с площ от 1120 кв. м.
65. "01347 от 09.12.1998 02314 от 24.08.2000" частна р-н "Красно село", ж.к."Красно село", блок 35А, вход В, етаж 5, апартамент 49 Апартамент № 49 със застроена площ от 65,66 кв. м., избено помещение и ведно с 5,136 %
66. 01520 от 28.12.1998 частна р-н "Банкя", гр. Банкя, бул. "Стефан Стамболов" N 5(стар бул."Петър Будинов" N 7), кв. 80, имот пл. N 725 две тавански стаи с площ от 31,91 кв. м., заедно с 85/3192 ид.части от мястото, цялото с площ от 3270 кв. м.
67. 01528 от 28.12.1998 частна р-н ,,Триадица", бул."Патриарх Евтимий" N 45, м."Центъра", кв. 359, парцел IX, етаж 4, апартамент 13 Апартамент № 13 със застроена площ от 91, 45 кв. м. и ведно с 5,80 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж
68. 01557 от 28.01.1999 частна р-н "Триадица", бул."Витоша N 18, м. "ГГЦ – 6 – I част", кв. 328, парц. VI, включващ имоти пл. № N 7, 8, 9, и 10 терен с площ от 1218 кв. м., заедно с 60.6944 % ид.ч. от сутерените; партера; първи етаж; част от четвърти и част от шести етажи от административни сгради
69. 01573 от 30.03.1999 частна р-н „Люлин“, ж.к."Люлин", ул. "305-та", блок 308, вход Б, етаж 1, апартамент 4 апартамент № 4 със застроена площ от 53,87 кв. м., с прилежащо мазе с площ от 5,60 кв. м. и ведно с 3,703 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж
70. 01584 от 04.1999 частна р-н "Люлин", ж.к. "Люлин-5", ул. ,,505-та", блок 514, вход Д, етаж 8, апартамент 23 апартамент № 23 със застрона площ от 64,90 кв. м., с прилежащо мазе № 23 с площ от 3,65 кв. м. и ведно с 3,990 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж
71. 01602 от 14.05.1999 частна р-н "Студентски", м. "Студентски град", кв. 19 терен с площ от около 43 488 кв. м.
72. 01605 от 18.05.1999 частна р-н "Витоша", м. "в.з. "Киноцентъра – връзката-І 1-ва и 2-ра част", кв. 51А, УПИ І терен с площ от 3240 кв. м.
73. 01606 от 18.05.1999 частна р-н "Витоша", м. "в.з. "Киноцентъра – връзката - І 1-ва и 2-ра част", кв. 52А, УПИ ІІ терен с площ от 1690 кв. м.
74. 01607 от 18.05.1999 частна р-н „Витоша“, м. "вилна зона Килиите" , кв. 25, парцел ХІ-155 терен с площ от 1026 кв. м.
75. "01612 от 27.05.1999 Акт за поправка 08052 от 30.08.2012" частна р-н „Красна поляна“, ж.к."Красна поляна", блок 8 стар (нов блок № 35), вход Б,етаж 7, апартамент 42 апартамент № 42 със застроена площ от 60,80 кв. м., с прилежащо избено помещение № 20 и ведно с 0,845% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
76. 01613 от 27.05.1999 частна р-н "Надежда", м. "Триъгълника", кад.лист 220, кв. 861, имот пл.№ 434 (стар 8) 1/2 идчаст от празно място с площ от 1000 кв. м.
77. 01614 от 31.05.1999 частна р-н „Люлин“, ж.к."Люлин", блок 729, вход А, етаж 9, апартамент 33 апартамент № 33 със застроена площ от 51,73 кв. м. и с прилежащ таван с площ от 5,54 кв. м.
78. 01662 от 06.07.1999 частна "р-н ""Красна поляна"", м. ""Факултета-Фермата"", ул. ""Суходолска"" 30, блок 11, вход А, етаж 1, апартамент 3" апартамент № 3 със застроена площ от 46,41 кв. м., с прилежащо мазе № 5 и ведно с 4,36% ид.части от общите части на сградата
79. 01663 от 06.07.1999 частна р-н „Красна поляна“, м. „Факултета-Фермата“, ул. „Суходолска“ 30, блок 10, помещение (бивш стол) помещение със застроена площ от 186,04 кв. м. и ведно с 35,507 % ид.части от общите части на сградата
80. 01664 от 06.07.1999 частна р-н „Младост“, в.з. „Малинова долина“, имоти пл.№№ 383, 384, 385, 386, 387 и 388 44.44 % ид.части от терен с площ от 4500 кв. м.
81. "09046 от 03.02.2016 01665 от 07.07.1999" частна р-н „Овча купел“, ж.к. „Овча купел-1“, блок 525, вход Б, етаж 1, апартамент 38 апартамент № 38 със застроена площ от 84,45 кв. м., с прилежащо мазе № 3 с площ от 2,57 кв. м. и ведно с 2,269 % ид.части от общите части на вх. ,,Б" и вх. ,,В"
82. 01696 от 23.07.1999 частна р-н ,,Средец", ул. "Стефан Караджа" 20 и ул. "Г.С.Раковски" 114, м. ,,Центъра", кв.470, парцел III, имот пл. № 12 терен с площ 1 766,77 кв. м.
83. 01719 от 06.08.1999 частна р-н „Овча купел“, ул. „Народен герой“ 6, вход 3, етаж 3, ЖСК Трезор – апартамент 10 апартамент № 10 със застроена площ от 49,70 кв. м., заедно с мазе № 10 с площ от 5,20 кв. м. и ведно с 1,527% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
84. 01749 от 08.09.1999 частна р-н "Средец", бул. "Васил Левски" 54 - етаж 3 (втори надпартерен) апартамент на трети (втори надпартерен) етаж от шестетажна сграда със застроена площ от 223 кв.м., заедно с прилежащото му мазе и таван, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от дворното място с площ от 490.05 кв.м., съставляващо парцел ХІІІ-18, кв. 438 м. "Центъра"
85. 01753 от 14.09.1999 частна р-н „Средец“, бул. „Цариградско шосе“ 9, парцел VI, кв. 1, м. ,,Трета извънградска част", гараж 1 във вътрешния двор гараж във вътрешния двор със застроена площ от 14,83 кв. м.
86. 01767 от 30.09.1999 частна р-н „Оборище“, бул.“В.Левски“ 98, м. ,,ГГ-Център-Зона А", кв. 532 – 533, парцел VI-2 терен с площ от 680 кв. м. и двуетажна къща с тавански и зимнични помещения със застроен площ от 152 кв.м. (предвидена за събаряне)
87. 01783 от 20.10.1999 частна р-н „Слатина“, ж.к. „Слатина“, блок 31, етаж 5, апартамент 22 апартамент 22, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 90.13 кв.м., заедно с мазе 22 към апартамента с площ от 3.72 кв.м. и 1.169 % ид.части от общите части и правото на строеж
88. 01788 от 28.10.1999 частна р-н „Лозенец“, кв.209, ж.к. „Лозенец“, блок 3 (стар1-7), вход В, етаж 5, апаратамент 45 апартамент № 45 със застроена площ от 61,88 кв. м., с прилежащо мазе № 2 и ведно с 0,742 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
89. 01789 от 28.10.1999 частна р-н „Кремиковци“, м. „Враждебна“, кв. 4, имот пл. № 9 терен с площ от 2 486 кв. м.
90. 01790 от 29.10.1999 частна р-н „Средец“, кв.456, м.“Центъра“, ул. „Добруджа“ 9, вход 2, етаж.3, апалтамент 7 апартамент № 7 със застроена площ от 112,20 кв. м., с прилежащо мазе № 5 и ведно с 13,31 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
91. 01792 от 29.10.1999 частна р-н "Банкя", гр. Банкя, кв. 150, част от имот стар пл. № 1113 по кадастрален план емисия 1954 терен с площ от 5891,47 кв. м.
92. 01799 от 08.11.1999 частна р-н „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника“, блок 101-103, вход Д, етаж 3, апартамент 101 апартамент № 101 със застроена площ от 44,75 кв. м., прилежащо мазе № 7 и ведно с 3,204 % ид.части от общите части на сградата
93. 02016 от 25.01.2000 частна р-н „Сердика“, ж.к. „Банишора“, блок 29, вход Г, етаж 3, апартамент 56 апартамент № 56 със застроена площ от 56,48 кв. м., с прилежащо мазе № 12 и ведно с 0,942 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
94. "02022 от 02.02.2000 02195 от 19.05.2000" частна р-н „Сердика“, бул. „Мария Луиза“ 92, м. ,,ГГЦ - Зона-В-15“, кв. 60, поземлен имот пл. №4 14/30 ид.части от апартамент на първи надпартерен етаж със застроена площ от 339,40 кв. м., с прилежащо мазе с площ от 35,39 кв. м. и заедно с 26 % ид.части от общите части на сградата и от мястото
95. 02086 от 01.03.2000 частна р-н „Възраждане“, "Зона Б-18", блок 12, вход 1, етаж 6, апартамент 31 апартамент № 31 със застроена площ от 54,52 кв. м., с прилежащо мазе № 31 с площ от 4,89 кв. м. и ведно с 0,830% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
96. 02095 от 14.03.2000 частна р-н „Оборище“, бул. „Дондуков“ 95 (Бирюзов), м. "ГГЦ - Зона Г-13", кв. 7371 имот пл. ХV-299 Имот пл. № ХV-299 - дворно място с площ от 625.00 кв.м.
97. 02155 от 27.04.2000 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 539, вход Б, етаж 12, апартамент 58 апартамент № 58 със застроена площ от 31,75 кв. м., заедно с избено помещение № 58 с площ от 4,70 кв. м. и ведно с 0,781% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
98. 02156 от 27.04.2000 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост“,блок 50, вход Б, етаж 3, апартамент 99 апартамент № 99 със застроена площ от 65,12 кв. м., заедно с мазе № 9 с площ от 4,10 кв. м. и ведно с 0,506 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
99. 02166 от 28.04.2000 частна р-н „Лозенец“, ул. „Плана планина“, блок 6, кв.152, подземен гараж 32 гараж № 32 със застроена площ от 17,40 кв. м. и ведно с 1,961% ид. части от общите части на маневрено хале
100. 02182 от 10.05.2000 частна "р-н ""Триадица"", бул. ""Витоша"" 12, м. ""Центъра"", кв. 304, парцел X – част от 6-етажна сграда" "част от 6-етажна административна сграда: - четвърти етаж със застроена площ от 205,14 кв. м.; - шести етаж със застроена площ от 205,14 кв. м.; заедно със съответните части от мястото, представляващо парцел ХII, кв. 304, м. „Центъра“"
101. 02184 от 10.05.2000 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост-2“, блок 202, вход 2 - помещения в подблоково пространство магазин със застроена площ от 70,79 кв. м., заедно с 0,985 % ид.части на сградата и от правото на строеж върху мястото
102. 02184 от 10.05.2000 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост-2“, блок 202, вход 3 – занималня (помещения в подблоково пространство) занималня във вход 3 със застроена площ от 98,27 кв. м., заедно с 1,254% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
103. 02189 от 18.05.2000 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 711, вход „А“, етаж 11, апартамент 75 апартамент 75, състоящ се от дневна с бокс и сервизни помещения със застроена площ от 26.70 кв.м., заедно с таван 26 и с 0.509% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
104. 02193 от 19.05.2000 частна р-н "Люлин", ж.к. "Модерно предградие", ул. "307-ма", блок 332 (стар 19-22), вход.В, етаж 6, апартамент 63 апартамент № 6 със застроена площ от 61,00 кв. м., заедно с мазе № 14 и ведон с 1,088 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
105. 02209 от 31.05.2000 частна р-н "Слатина", бул. "Шипченски проход" № 69А "реално обособена част от административна сграда - част от етаж 3, помещения от №9 до № 19а с полезна площ от 317 кв.м."
106. 02223 от 09.06.2000 частна "р-н „Оборище“, м. ,,Подуене-Центъра-Ботевградско шосе, кв. 130, поземлен имот № 543, ул. „Мърфи“ № 26, етаж 3" 1/2 ид.част от стая и преходна кухня с ползване на коридор и клозет на третия етаж, заедно с 7/100 ид.части от общите части на сградата и от мястото, цялото с площ от 555 кв. м.
107. 02247 от 13.07.2000 частна р-н "Банкя", гр. Банкя, кв. 62, парцел V-2236 дворно място с площ от 966 кв.м.
108. 02252 от 19.07.2000 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, блок 13а, вход В, етаж 5, апартамент 72 апартамент № 72 със застроена площ от 65,48 кв. м., заедно с избено помещение № 11 и ведно с 3,477% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
109. 02289 от 17.08.2000 частна р-н „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“, блок 215А, етаж 5, апартамент 13 апартамент № 13 със застроена площ от 54,00 кв. м., с прилежащо мазе № 6 с площ от 15 кв. м. и ведно с 1,329 % ид.частиот общите части на сградата и от правото на строеж
110. 02318 от 25.08.2000 частна "р-н ""Триадица"", бул. ""Христо Ботев"", апартамент 8" апартамент 8 с площ от 23 кв.м. - не е самостоятелен обект
111. 02352 от 19.09.2000 частна р-н „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ № 81, магазин магазин № 2 със застроена площ от 8,75 кв. м., заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
112. 02354 от 25.09.2000 частна р-н „Средец“, , м. "Центъра", кв. 487, парцел ІV терен с площ от 3936,20 кв. м.
113. 02362 от 10.10.2000 частна "р-н „Красно село“, ул. „Завалска китка“, м. „Красно село - Плавателен канал“, кв. 312, парцел IV-510" дворно място с площ от около 300 кв. м.
114. 02363 от 10.10.2000 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост-2“, блок 221, вход 1, етаж 13, апартамент 63 апартамент № 63 със застроена площ от 93,11 кв. м., заедно с таван № 65 с площ от 4,59 кв. м. и ведно с 1,624 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
115. 02378 от 24.10.2000 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл.ок 208, вход Е, помещение помещение (клуб), със застроена площ от 24,89 кв. м., заедно с 0,606 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж връху мястото
116. 02393 от 10.11.2000 частна р-н „Оборище“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 88, м. ,,Центъра", кв. 30, парцел ХХII, етаж втори – апартамент вляво във вътрешна къща апартамент на втори етаж във вътрешна къща с площ от 44,54 кв. м., заедно с мазе с площ от 7,25 кв. м. и ведно с 84/4850 ид.части от общите части на сградата и от мястото
117. 02409 от 21.11.2000 частна р-н „Лозенец“, ул. „Плана планина“ № 6, блок„Млада гвардия“, подземен гараж № 41 Подземен гараж № 41 със застроена площ от 17,40 кв. м., задно с 1,960% ид.части от общите части на маневрено хале
118. 02419 от 04.12.2000 частна р-н „Студентски“, ж.к. „Младост“, блок 87, вход 1, етаж 2, апартамент 4 апартамент № 4 със застроена площ от 46,46, заедно с мазе № 5 с площ от 4,48 кв.м. и ведно с 1,052 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
119. 02421 от 04.12.2000 частна р-н „Витоша“, землище на с. Драгалевци, м. "Бяло поле", кад.лст 569, имот пл. № 274 1/2 ид.част от нива, цялата с площ от 2200 кв. м.
120. 02443 от 29.12.2000 частна р-н „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 15, м. „НПЯ-Червена звезда“, кв. 2, парцел № III-1500 терен с площ от 8 767 кв. м.
121. 02457 от 04.01.2001 частна р-н „Овча купел“, бул. „Петко Напетов“ 79, кв. „Горна баня“, кв. 47, парцел I, имот пл. № 11 терен с площ от 5 145 кв. м.
122. 02460 от 08.01.2001 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Кестенова гора“, блок 113, вход Б, етаж 3, апартамент 25 апартамент № 25 със застроена площ от 35,81 кв. м., заедно с мазе № 25 с площ ог 3,30 кв. м. и ведно с 0,438 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
123. 02515 от 22.01.2001 частна р-н „Връбница“, ж.к. „Надежда-пета част“, блок 527, вход Д, етаж 1, апартамент 104 апартамент № 104 със застроена площ от 44,75 кв. м., заедно с мазе № 2 с площ от 3,42 кв. м. и ведно с 2,628 % ид.частиот общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
124. 02516 от 22.01.2001 частна р-н „Връбница“, ж.к. „Обеля 2“, блок 222, вход Б, етаж 4, апартамент 33 апартамент № 33 със застроена площ от 60,32 кв. м., заедно с мазе № 3 с площ от 2,66 кв. м. и ведно с 1,893% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
125. 02517 от 22.01.2001 частна р-н "Връбница", ж.к. "Обеля- 2", блок 222, вход В, етаж 1, апартамент 48 апартамент № 48 със застроена площ от 60,32 кв. м., заедно с мазе № 1 с площ от 3,63 кв. м. и ведно с 1,711% ид.части общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
126. 02518 от 22.01.2001 частна р-н „Връбница“, ж.к. „Обеля 2“, блок 222, вход А, етаж 1, апартамент 2 апартамент № 2 със застроена площ от 65,66 кв. м., заедно с мазе № 2 с площ от 3,65 кв. м. и ведно с 1,976 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
127. "02519 от 22.01.2001 01113 от 1998" частна р-н „Лозенец“, кв. 152, бл. „Млада гвардия“, ул. „Плана планина“ 6, подземен гараж № 2 гараж № 2 със застроена площ от 17,40 кв. м., заедно с 1,960 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
128. 09047 от 04.02.201602520 от 22.01.2001 частна р-н „Овча купел“, ж.к. „Овча купел 1“, ул. „Обиколна“ 1, блок 525 (стар36-25), вход Е, етаж 2, апартамент 148 апартамент № 148 със застроена площ от 44,75 кв. м., заедно с мазе № 5 с площ от 2,47 кв. м. и ведно с 1,386 % ид.частиот общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
129. 02521 от 22.01.2001 частна р-н „Лозенец“, ул. „Бунтовник“ 52, гараж 8 Подземен гараж с площ от 13,94 кв. м., заедно с 4,359 % ид.части от правото на строежот общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
130. 02522 от 22.01.2001 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Борово“, блок 8, вход Е, етаж 3, апартамент 99 апартамент № 99 със застроена площ от 59,53 кв. м., задно с мазе с площ от 7,92 кв. м. и ведно с 0,973 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
131. 02528 от 23.01.2001 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Лагера“, ул. „Хайдушка поляна“ 3, бл. 80в, апартамент 3 апартамент № 3 със застроена площ от 29,13 кв. м., заедно с мазе № 3 и ведно с 0,555 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
132. 02528 от 23.01.2001 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Лагера“, ул. „Хайдушка поляна“ 3, бл. 80в, апартамент 59 апартамент № 59 със застроена площ от 33,94 кв. м., с прилежащо мазе № 15 и заедно с 0,650 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
133. 02528 от 23.01.2001 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Лагера“, ул. „Хайдушка поляна“ 3, бл. 80в, апартамент 65 апартамент № 65 със заестроена площ от 33,94 кв. м., заедно с мазе № 21 и ведно с 0,656% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
134. 02530 от 24.01.2001 частна р-н „Оборище“, бул. „Сливница“, 212, , вход Б, етаж 2, апартамент 4 апартамент 4, състоящ се от две стаи, преходен хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 68 кв.м., заедно със съответните мазе и таван и 0.83 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
135. 02530 от 24.01.2001 частна р-н „Оборище“, бул. „Сливница“ 212, , вход Б, етаж 4, апартамент 11 апартамент 11, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 48 кв.м., заедно със съответните мазе и таван и с 0.65 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
136. 02530 от 24.01.2001 частна р-н „Оборище“, бул. „Сливница“ 212, вход В, етаж 6, апартамент 17 апартамент № 17, състоящ се от три стаи, вестибюл, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 108,00 кв. м., с прилежащи мазе и таван и ведно с 1,35% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
137. 02530 от 24.01.2001 частна р-н „Оборище“, бул. "Сливница“ 212, вход Г, етаж 1, апартамент 1 апартамент № 1,състоящ се от две стаи вестибюл, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 85,00 кв. м., с прилежащи мазе и таван и заедно с 1,05 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
138. 02530 от 24.01.2001 частна р-н „Оборище“, бул. „Сливница“ 212 , вход Г, етаж 1, апартамент 1А апартамент № 1а със застроена площ от 48,00 кв. м., с прилежащо мазе и заедно с 0,55 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
139. 02532 от 24.01.2001 частна "р-н „Оборище“, бул. „Сливница“ 184, етаж 3 84,251% ид.части от апартамент 9" 84,251% ид.части от апартамент № 9, със застроена площ от 89 кв.м., заедно със съответните мазе и таван и ведно с 3,96 % ид.части от общите части на сградата и от мястото
140. 02532 от 24.01.2001 частна "р-н „Оборище“, бул. „Сливница“ 184, етаж 7, 84,251% ид.части от апартамент 30" 84,251% ид.части от апартамент № 30 със застроена площ от 74 кв.м., заедно със съответните мазе и таван и ведно с 3,25% ид.части от общите части на сградата и от мястото
141. 02532 от 24.01.2001 частна "р-н „Оборище“, бул. „Сливница“ 184, етаж 6, 84,251% ид.части от апартамент 24" 84,251% ид.част от апартамент № 24 със застроена площ от 82 кв.м., заедно със съответните мазе и таван и ведно с 3,96 % ид.части от общите части на сградата и от мястото
142. 02537 от 24.01.2001 частна р-н „Надежда“, ж.к. „Толстой“, блок 65, вход А, етаж 15, апартамент 115 Апартамент № 115 със застроена площ от 51,01 кв.м., заедно с мазе № 1-17 с площ от 1,03 кв.м. и ведно с 0,621% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
143. 02539 от 24.01.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ 97-99, етаж 1 – дясно, апартамент апартамент със застроена площ от 55,49 кв.м., с прилежащи мазе и таван и ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и от мястото
144. 02541 от 24.01.2001 частна "р-н „Оборище“, ул. „11-ти август“ 1а, етаж 2, апартамент" апартамент със застроена площ от 71 кв.м., с прилежащи мазе и таван и ведно с 22/970 ид.части от общите части на сградата и от мястото
145. 02543 от 24.01.2001 частна "р-н „Оборище“, ул. „Бенковска“ 18, етаж 5, таванско помещение" Таванско помещение със застроена площ от 30 кв.м., с прилежащо мазе с площ 7 кв.м. и ведно с 3/250 ид.части от общите части на сградата и от мястото
146. 02544 от 24.01.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Чумерна“ 31 1/3 ид.част от двуетажна къща със съответните тавански, избени помещения и заедсто със съответните ид.части от общите части на сградата и мястото с площ от 364 кв.м
147. 02545 от 24.01.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ 60, м. ,,ГГЦ - Зона Г-14", кв. 520, УПИ І-4, етаж 2 35,70 % ид.части от апартамент на втория етаж със застроена площ от 210 кв.м. и ведно с 40 % ид.части от общите от сградата, от тавана и от мястото с площ от 384 кв.м.
148. 02547 от 24.01.2001 частна "р-н „Оборище“, ул. „Анжело Ронкали“ 12 (Мусала), етаж 2, апартамент" Апартамент със застроена площ от 58,88 кв.м., заедно с прилежащи мазе и таван и ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и от мястото, цялото с площ от 412,20 кв.м.
149. 02549 от 24.01.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Оборище“ 33, вътрешна двуетажна къща с апартаменти на 1 и 2 етажи апартаменти на 1 и 2 етажи, застроена площ на къщата от 66,46 кв.м. и със съответните ид.части от общите части на сградата и мястото с площ от 610 кв.м.
150. 02551 от 24.01.2001 частна "р-н „Лозенец“, бул. „Н. Вапцаров“, блок 36, етаж 9, апаратамент 50" Апартамент № 50 със застроена площ от 66,07 кв.м., заедно с 1, 254 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
151. 02552 от 24.01.2001 частна р-н „Лозенец“, бул. „Хр. Смирненски“ 46, вход А, етаж 2, апартамент 6 Апартамент № 6 със застроена площ от 43.10 кв.м., заедно с мазе с площ 4.29 кв.м. и таван с площ 10,69 кв.м. и ведно с 2,289 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
152. 02554 от 24.01.2001 частна "р-н „Лозенец“, бул. „Н. Вапцаров“, блок 37, вход А, етаж 4, апартамент 24" Апартамент № 24 със застроена площ от 48,81 кв.м., с прилежащо мазе № 24 и ведно с 0,928 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
153. 02555 от 24.01.2001 частна р-н „Лозенец“, ул. "Бисер" 2, етаж 7, апартамент 29 Апартамент № 29 със застроена площ от 129,94 кв.м., заедно с мазе № 53 и ведно с 1,215 % ид.части от сградата и правота на строеж върху мястото
154. 02561 от 26.01.2001 частна р-н "Средец", ул. „Цар Иван Шишман“ 4, етаж 1, апартамент 1 Апартамент № 1 - двустаен, заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
155. 02561 от 26.01.2001 частна р-н „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ 4, етаж 1, апартамент двустаен апартамент на първи етаж със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
156. 02562 от 26.01.2001 частна р-н „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ 6, етаж 1, апартамент едностаен апартамент, заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
157. 02562 от 26.01.2001 частна р-н „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ 6, етаж 1, апартамент едностаен апартамент, заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
158. 02565 от 29.01.2001 частна р-н „Красно село“, бул. „Гоце Делчев“ 43, блок 78, етаж .9, апартамент 100 Апартамент № 100 (бившо ателие № 1) със застроена площ от 67,98 кв.м. и ведно с 0,878 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
159. 02566 от 29.01.2001 частна р-н „Красно село“, бул. „Гоце Делчев“ 43, блок 78, етаж 14, апартамент 69 Апартамент № 69 със застроена площ от 67,98 кв.м., с прилежащо мазе № 29 и ведно с 0,847 % ид.части от общите части на сградата и от мястото
160. 02566 от 29.01.2001 частна р-н „Красно село“, бул. „Гоце Делчев“ 43, блок 78, етаж 19, апартамент 94 апартамент № 94 със застроена площ от 25,46 кв.м., зедно с мазе № 60 и ведно с 0,305 % ид.части от общите части на сградата и от мястото
161. "02568 от 29.01.2001 Акт за поправка от 2015" частна "р-н „Средец“, ул. „Алабин“ 29 - кантори 3; 4; 5 и 6" Кантори №№ 3, 4, 5 и 6
162. 02575 от 29.01.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Калиманци“ 7, етаж 2, апартамент 5 апартамент № 5 със застроена площ от 86,06 кв.м., с прилежащи мазе и таван и ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
163. 02576 от 29.01.2001 частна р-н „Възраждане“, ул. „Пордим“ 3, м. "Зона Б-2", кв. 141, УПИ VІІ-8 2/5 ид.части от магазин със застроена площ от 112 кв.м. и 2/5 от съответните, припадащи се на магазина ид.части от дворното място, цялото с площ от 373,50 кв.м.
164. 02579 от 29.01.2001 частна "р-н „Лозенец“, ул. „Голо Бърдо“ 35А, таван" Таван със застроена площ от 73 кв.м., заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
165. 02580 от 29.01.2001 частна р-н „Лозенец“, ул. „Голо Бърдо“ 35А, етаж 1 апартамент апартамент, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 39,10 кв. м. И ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
166. 02580 от 29.01.2001 частна р-н „Лозенец“, ул. „Голо Бърдо“ 35А, етаж 1 апартамент апартамент , състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 45.77 кв.м., заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
167. 02581 от 29.01.2001 частна р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх“, блок 41, вход В, етаж 1, апартамент 25 апартамент № 25 със застроена площ от 84,01 кв. м., заедно с мазе № 4а с площ от 3,28 кв. м. и ведно с 0,684 % ид.частиот общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
168. 02582 от 29.01.2001 частна р-н „Лозенец“, ул. „Милин камък“ 63, етаж 1, апартамент 2 апартамент № 2 със застроена площ от 72,91 кв. м., заедно с мазе № 2 с площ 16,44 кв. м. и таван № 2 с площ от 17,40 кв. м. и ведно с 8,942 % ид.частиот общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
169. 02585 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 302, вход А, етаж 12, апартамент 67 апартамент № 67 със застроена площ от 45,22 кв. м., с прилежащо мазе № 30 и ведно с 0,798 % ид.частиот общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
170. 02586 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 302, вход Б, етаж 12, апартамент 68 апартамент № 68 със застроена площ от 75,48 кв. м., заедно с мазе № 38 и ведно с 1,308 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
171. 02587 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 302, вход Б, етаж 2, апартамент 4 апартамент № 4 със застроена площ от 46,26 кв. м., ведно с мазе № 13 и ведно с 0,7901 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
172. 02588 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 302, вход Б, етаж 3, апартамент 10 апартамент № 10 със застроена площ от 46,26 кв. м., с прилежащо мазе № 4 и ведно с 0,790 % ид.части общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
173. 02588 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 302, вход Б, етаж 3, апапартамент 14 апартамент № 14 със застроена площ от 75,48 кв.м., заедно с мазе № 73 и ведно с 1,308 % ид.части общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
174. 02591 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 006, вход А, етаж 13, апартамент 72 апартамент № 72 със застроена площ от 79,65 кв. м. и ведно с 1,353 % ид.части общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
175. 02592 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 541, вход И, етаж 4 , апартамент 210 Апартамент № 210 със застроена площ от 44,28 кв. м., заедно с мазе № 10 и ведно с 2,928 % ид.части общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
176. 02594 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 503, вход В, етаж 8 , апартамент 159 апартамент № 159 със застроена площ от 41,42 кв. м. и ведно с 2,45 % ид.части общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
177. 02599 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 635, вход Б, етаж 1 , апартамент 22 апартамент № 22 със застроена площ от 86,62 кв. м., с прилежащо мазе № 1 и заедно с 5,331 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
178. 02600 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к.„Люлин“, блок 723, вход Б, етаж 2 , апартамент 62 апартамент № 62 със застроена площ от 41,42 кв. м., заедно с мазе № 9 с площ от 2,41 кв. м. и ведно с 0,978 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
179. 02601 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 031, вход Б, етаж 5 , апартамент 36 апартамент № 36 със застроена площ от 61,12 кв. м., ведно с 0,791 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
180. "02602 от 29.01.2001 01581 от 1999" частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 262, вход В, етаж 11 , апартамент 58 апартамент № 58 със застроена площ от 37,21 кв. м., заедно с 0,591 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
181. 02604 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 708, вход В, етаж 8 , апартамент 55 апартамент № 55 със застроена площ от 67,04 кв. м., заедно с 1,099 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
182. 02605 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 911, вход А, етаж 7 , апартамент 19 апартамент № 19 със застроена площ от 42,04 кв. м., заедно с мазе № 19 и ведно с 1,632 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
183. 02608 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 520, вход Г, етаж 9, апартамент 106 апартамент № 106 с полезна площ от 42.10 кв.м.от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
184. 02611 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 316, вход Б, етаж 5, апартамент 31 апартамент № 31 с полезна площ от 84.30 кв.в.от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
185. 02612 от 29.01.2001 частна р-н "Люлин", ж.к. "Люлин", блок 316, вход Г, етаж 2, апарпамент 72 апартамент № 72 с полезна площ от 64.70 кв.м.от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
186. "02613 от 29.01.2001 Актове за поправка 06404 от 2007 06868 от 2008" частна р-н „Красно село“, ул. „Хайдушка гора“ 3, м. "Красно село", кв. 2А, парцел XIV-333 1/2 ид.част от двуетажна къща със застроена площ от 108 кв. м. и дворно място с площ 551 кв. м.
187. 02617 от 29.01.2001 частна р-н „Витоша“, кв. „Княжево“, ж.к. „Карпузица“, ул. „Буря“ 14 А, парцел V-2 (102а), кв. 102Б (нов 58) 1/2 ид.част от втори етаж на жилищна сграда, заедно с 1/2 ид.част от мазе №1, мазе № 6; таван и гараж
188. 02620 от 29.01.2001 частна "р-н „Оборище“, ул. „Кирил и Методий“ 21, етаж 1, апартамент" апартамент със застроена площ от 82,68 кв.м., заедно с прилежащи мазе и таван и ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и от мястото
189. 08842 от 26.03.201502621 от 29.01.2001 частна р-н „Оборище“, бул. „Дондуков“ 113, етаж 6, апартамент 15 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.404.275.1.15, представляващ апартамент № 15 със застроена площ от 73,30 кв. м., заедно с мазе и таван и ведно с 5,095 % ид.части от общите части на сградата и от мястото
190. 02622 от 29.01.2001 частна "р-н „Оборище“, ул. „Черковна“ 41, етаж 3, апартаммент" апартамент със застроена площ от 109,77 кв. м., със съответните мазе и таван и ведно с припадащите му се ид.части от общите части на сградата и от мястото, цялото с площ от 555,30 кв. м.
191. 02623 от 29.01.2001 частна "р-н „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ 101, 2 (първи надпартерен) етаж, апартамент" апартамент от триетажна сграда със застроена площ от 137,87 кв.м.., с прилежащи мазе и таван и ведно с 1/3 ид.част от общите части на сградата и от мястото, цялото с площ от 240 кв. м.
192. 02624 от 29.01.2001 частна "р-н ""Слатина"", ул. ""Александър Жендов"" № 1, вход ""А"", етаж 11, апартамент 22" апартамент, състоящ се от четири стаи, хол, столова-кухня, складови и сервизни помещения ,със застроена площ от 177,10 кв.м. и с 1,609 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото.
193. 02627 от 29.01.2001 частна р-н „Красна поляна“, ж.к. „Западен парк“, ул. „Суходолска“ 1, блок 138, вход А, етаж 4, апартамент 12 апартамент № 12 със застроена площ от 56,48 кв. м., с прилежащо мазе мазе № 13 с площ от 3,20 кв. м. и заедно с 1,811% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
194. 02628 от 29.01.2001 частна р-н „Красна поляна“, ул. „Суходолска“ 2, блок 8, вход Б, етаж 5, апартамент 14 апартамент № 14 със застроена площ от 58,62 кв. м., заедно с мазе № 14 с площ от 2,86 кв. м. и ведно с 1,796 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
195. 02630 от 29.01.2001 частна р-н „Красна поляна“, ж.к. „Красна поляна“,ул. „Методи Кусевич“, блок 20 а, етаж 4, апартамент 15 апартамент № 15 със застроена площ от 77,62 кв. м., с прилежащо мазе № 9 с площ от 5,48 и ведно с 1,748 % ид.частиот общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
196. 02632 от 29.11.2001 частна р-н „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, блок 9, вход Г, етаж 2, апартамент 68 апартамент № 68 със застроена площ от 136,85 кв. м., заедно с мазе № 30 с площ от 10 кв. м. и ведно с 1,258 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
197. 02633 от 29.01.2001 частна р-н „Студентски“, кв. „Мусагеница“, блок 87, вход 10, етаж 3, апартамент 146 апартамент № 146 със застроена площ от 60,85 кв. м., заедно с мазе № 22 и ведно с 0,563 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
198. 02636 от 29.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. "Младост 2“, блок 221, вход А, етаж 14, апартамент 65 Апартамент № 65 със застроена площ от 61,45 кв. м., заедно с таван № 67 и ведно 1,100% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
199. 02635 от 29.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост 2“, блок 216 (стар 209), етаж 1, апартамент 1 Апартамент № 1, петстаен, със застроена площ 163.98 кв.м., заедно с мазе № 1 с площ от 5.84 кв.м. и ведно с 2.981 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
200. 02635 от 29.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост 2“, блок 216 (стар 209), етаж 8, апартамент 30 Апартамент № 30, двустаен ,със застроена площ от 82.93 кв.м., заедно с мазе № 30 с площ от 5.33 кв.м. и ведно с 1.649 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
201. 02635 от 29.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, блок 216 (стар 209), етаж 9, апартамент 35 Апартамент № 35, двустаен, със застроена площ от 80.96 кв.м., заедно с мазе № 35 с площ от 4.77 кв.м. и ведно с 1.530 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
202. 02641 от 29.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост 2“, блок 237 (стар 214В), вход А, етаж 3, апартамент 8 апартамент № 6 със застроена площ от 93,41 кв. м., с прилежащо мазе № 12 и заедно с 1,487 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
203. 02643 от 29.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост 1А“, блок 503 (стар 3 а-в), вход З, етаж 3, апартамент 54 апартамент № 54 със застроена площ от 47,75 кв. м., заедно с мазе № 5 и ведно с 3,142 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
204. 02646 от 29.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост 4“, блок 30 А, вход А, етаж 11, апартамент 102 апартамент № 102 със застроена площ от 64,90 кв. м., заедно с мазе № 42 и ведно с 0,651 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
205. 02647от 29.09.2001 частна "р-н „Триадица“, ул. „Парчевич“ 34, етаж 4, апартамент 10" апартамент на 4-ти етаж със застроена площ от 85.50 кв.м., състоящ се от три стаи, вестибюл и кухня, заедно съответните ид. Части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
206. 02648 от 9.01.2001 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, блок 88, вход А, етаж 6, апартамент 17 апартамент № 17 със застроена площ от 65,66 кв. м., с прилежащо мазе № 17 и заедно с 3,845 % ид. Части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
207. 02650 от 29.01.2001 частна "р-н „Триадица“, ул. „Никола Славков“ 15 - етаж втори от къща" втори етаж от двуетажна къща, заедно с 1/2 ид.част от мазе и таван и ведно с 1/2 ид.част от общите части на къщата и от право на строеж върху мястото
208. 02651 от 29.01.2001 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, блок 254, вход Ж, етаж 5, апартамент 131 Апартамент № 131, двустаен, заедно със съответните ид.части от общите части на къщата и от право на строеж върху мястото
209. 02652 от 29.01.2001 частна р-н „Триадица“, ул. „Хан Аспарух“ 16, м. ,,Центъра", кв. 325, УПИ XI – апартамент на първи надпартерен етаж апартамент със застроена площ от 49 кв.м. , заедно със зимнично помещение и таванско помещениеи ведно с 19/300 ид.части от общите части на сградата и 21/300 % ид.части от мястото
210. 02653 от 29.01.2001 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, кв. 60-62а, блок 93, вход А, апартамент 61 Апартамент № 61, заедно със съответните ид.части от общите части на къщата и от право на строеж върху мястото
211. 02654 от 29.01.2001 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, кв. 60-6а, блок 91- 93, гаражна клетка 19 гаражна клетка № 19
212. 02658 от 29.01.2001 частна р-н „Триадица“, ул. „Луи Айер“, блок 252, вход 7, етаж 8, апартамент 168 апартамент № 168 с площ от 53.77 кв.м., заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
213. 02663 от 29.01.2001 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Кестенова гора“, блок 113, вход Б, етаж 3, апартамент 24 апартамент № 24 със застроена площ от 47,52 кв. м., с прилежащо мазе № 4 с площ 4,11 кв. м. и заедно с 0,563 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
214. 02664 от 29.01.2001 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Кестенова гора“, блок 113, вход Д, етаж 1, апартамент 116 апартамент № 116 с полезна площ от 36.00 кв.м., заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
215. "09008 от 23.10.2015 02670 от 29.01.2001" частна р-н „Триадица“, ул. „Княз Борис“ 39 1/6 ид.част от апартамент 18 със застроена площ от 97 кв.м., състоящ се от три стаи, вестибюл, кухня и сервизни помещения, заедно с принадлежащи избено и таванско помещение и заедно с 55/1000 ид.части от общите части на сградата и от мястото, представляващо УПИ ХVІ-15, кв. 353 с площ от 369 кв.
216. 02672 от 29.01.2001 частна "р-н „Триадица“, ул. „Княз Борис I“ 74, партерен етаж от къща на 2 етажа СГРАДАТА Е ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАНА" партерен етаж от двуетажна къща, застроен на 137,68 кв. м., заедно с прилежаща към етажа стая в мазето и ведно с 50/100 ид.части от сградата и мястото, цялото с площ от 220 кв. м.
217. 02673 от 29.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ж.к. „Изток“, блок 65А, етаж 1, апартамент 3 апартамент № 3 със застроена площ от 119,29 кв. м., заедно с мазе № 8 и ведно с 4,175 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
218. 02674 от 29.01.2001 частна "р-н „Изгрев“, ул. „Антон Чехов“ 22, вход Б, етаж 4, апартамент 26" апартамент № 26 със застроена площ от 54,92 кв. м., заедно с мазе № 4 и ведно с 2,149 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
219. 02674 от 29.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ул. „Антон Чехов" 22, гараж 1 гараж № 1 със застроена площ от 9.23 кв.м., заедно с 0.428 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
220. 02675 от 29.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, блок 4, ателие 4 ателие № 4 със застроена площ от 73,14 кв. м., заедно с мазе № Г и ведно с 0,645% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
221. 02675 от 29.01.2001 частна р-н "Изгрев", ж.к. "Дианабад", блок 4, ателие 7 Ателие № 7, заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
222. 02677 от 29.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, блок 54, вход А, етаж 1, апартамент 5 апартамент със застроена площ от 46,35 кв. м., заедно с мазе № 12 и ведно с 0,519 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
223. 02678 от 29.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ул. „Пиер Дегейтър“, блок 3, етаж 1, апартамент 3 апартамент № 3 със застроена площ от 98.60 кв.м., заедно с мазе № 63 и ведно с 1.283 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
224. 02691 от 30.01.2001 частна р-н „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ 83, етаж 1, вход Б, апартамент 36 апартамент със застроена площ от 70,72 кв. м., заедно с мазе № 4 и с 3,974% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
225. 02692 от 30.01.2001 частна р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“ 30, тяло А, ателие 5 ателие със застроена площ от 48,59 кв. м., заедно с 2,355% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
226. 02696 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 306, апартамент 25 апартамент № 25 със застроена площ от 47,79 кв. м., заедно с мазе 13 и ведно с 2,732 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
227. 02696 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 306, апартамент 46 апартамент № 46 със застроена площ от 45,86 кв. м., заедно с мазе № 32 и ведно с 2,573% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
228. 02696 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 306, апартамент 55 апартамент № 55 със застроена площ от 41,30 кв. м., заедно с мазе № 13 и ведно с 2,292 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
229. 02698 от 30.01.2001 частна "р-н „Изгрев“, ул. „Чарлз Дарвин“ 25, блок 2, апартамент 7" апартамент № 7 със застроена площ от 98,50 кв. м., заедно с мазе № 69 с площ от 2,13 кв. м. и ведно с 1,348 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
230. 02700 от 30.01.2001 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бул. „Гоце Делчев“ 11, етаж 5, апартамент 11 (стар 9) апартамент със застроена площ от 65,06 кв. м., заедно с мазе от 3,30 кв. м. и таван от 9 кв. м. и ведно с 2,67 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
231. 02702 от 2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ 45-47, м. "Г-14", кв. 19, УПИ II-4 – склад склад със застроена площ от 113 кв.м.
232. 03522 от 11.12.2003 частна "р-н „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ 45-47, м. ""Г-14"", кв. 19, УПИ II-4 – Магазин-склад" магазин - склад със застроена площ от 364,20 кв. м., прилежащо мазе с площ от 272,09 кв. м., заедно със съответните ид.части от общите части на сградата
233. 02705 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, м „Модерно предградие“, блок 430, вход А, етаж 6, апартамент 27 Апартамент 27, със застроена площ от 31,73 кв. м., заедно с мазе № 24 и с 0,432 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
234. 02710 от 30.01.2001 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“ (Стрелбище), ул. „Йордан Йовков“, блок 9, апартамент 33 апартамент № 33 със застроена площ от 62,04 кв. м., заедно с мазе № 36 и ведно с 0,939 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
235. 02711 от 30.01.2001 частна "р-н „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, блок 26, апартамент 32" апартамент № 32 с площ от 68.04 кв.м., заедно със съответните ид. частит общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
236. 02715 от 30.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, блок 45-46, етаж 1, апартамент 114 "апартамент № 114 със застроена площ от 60,20 кв. м., заедно с мазе № 17 и ведно с 0,344 % ид.части, От общите части на сградата и правото на строеж върху мястото"
237. 02715 от 30.01.2001 частна р-н "Изгрев", ж.к. „Дианабад“, блок 45-46, етаж 4, апартамент 160 апартамент № 160, със застроена площ от 82,96, заедно с мазе № 50 и ведно с 0,503 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
238. 02717 от 30.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, блок 13, вход А, етаж 4, апартамент 9 апартамент със застроена площ от 72,18 кв. м., заедно с мазе № 15 и 0,965% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
239. 02721 от 30.01.2001 частна "р-н „Младост“, ж.к. „Младост 4“, блок 445 (стар 3-5), вход 1, етаж 3, апартамент 6" апартамент със застроена площ от 71,61 кв. м., заедно с мазе № 6 и ведно с 4,232% ид.частиот общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
240. 02726 от 30.01.2001 частна р-н „Студентски“, кв. „Витоша“, блок 2, етаж 1, апартамент 4 апартамент 4 със застроена площ от 40,83 кв.м., заедно с 0,816 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
241. 02726 от 30.01.2001 частна р-н „Студентски“, кв. „Витоша“, блок 2, етаж 2, апартамент 9 апартамент № 9 със застроена площ от 40,83 кв. м., заедно с мазе № 8 и ведно с 0,872 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
242. 02726 от 30.01.2001 частна р-н „Студентски“, кв. „Витоша“, блок 2, етаж 8, апартамент 39 апартамент № 39, със застроена площ от 40,83 кв. м., с прилежащо мазе № 38 и ведно с 0,875 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
243. 02726 от 30.01.2001 частна р-н „Студентски“, кв. „Витоша“, блок 2, етаж 12, апартамент 55 апартамент № 55, със застроена площ от 81,85 кв. м., заедно с мазе № 54 и ведно с 1,736 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
244. 02729 от 30.01.2001 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Лагера“, ул. ,,Хайдушка поляна" № 3, блок 80Б, етаж 8, апартамент 31 апартамент със застроена площ от 114,84 кв. м., с прилежащо мазе № 31 с площ от 2,02 кв. м. и ведно с 1,191 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
245. 02735 от 30.01.2001 частна "р-н „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“, блок 216, таван 40" таван с площ от 87,46 кв. м. и ведно с 1,877 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
246. 02738 от 30.01.2001 частна р-н "Изгрев", бул. "Цариградско шосе" № 30, тяло Г, вход Д, етаж 1, магазин № 1 Магазин № 1 с площ от 94.58 кв.м., заедно с 2.659 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
247. 02738 от 30.01.2001 частна р-н "Изгрев", бул. "Цариградско шосе" № 30, тяло Г, вход Д, етаж 1, магазин № 2 Магазин № 2 с площ от 77.50 кв.м., заедно с 2.179 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
248. 02740 от 30.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ул. „Пиер Дегейтър“ 4, блок 1, етаж 1, апартамент 4 Апартамент № 4 със застроена площ от 99,11 кв. м., с прилежащо мазе № 38 с площ 2,27 кв. м. и ведно с 1,356 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
249. 02740 от 30.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ул. „Пиер Дегейтър“ 4, блок 1, етаж 12, апартамент 48 Апартамент № 48 със застроена площ от 99,11 кв. м., с прилежащо мазе № 2 с площ 2,24 кв. м. и ведно с 1,311% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
250. 02740 от 30.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ул. „Пиер Дегейтър“ 4, блок 1, етаж 17, апартамент 68 Апартамент № 68 със застроена площ от 99,11 кв. м., с прилежащо мазе № 26 с площ от 2,11 кв. м., ведно с 1,195 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
251. 02742 от 30.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ул. „Юрий Гагарин“, блок 154Б, етаж 3, апартамент 6 Апартамент № 6 със застроена площ от 64,73 кв. м., заедно с мазе № 10 и таван № 2 и ведно с 3,99 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
252. 02743 от 2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 006, вход В, етаж 4, апартамент 16 апартамент № 16 с полезна площ от 41.80 кв.м. и ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
253. 02743 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 006, вход В, етаж 10, апартамент 56 апартамент № 56 с площ от 69.40 кв.м. и ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
254. 02743 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 006, вход В, етаж 12, апартамент 77 Апартамент № 77 с площ от 98.90 кв.м. и ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
255. 02744 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 734, вход В, етаж 5, апартамент 65 Апартамент № 65 със застроена площ от 46,47 кв. м., заедно с мазе № 18 и ведно с 2,609 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
256. 02746 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 726, вход Д, етаж 5, апартамент 45 Апартамент № 45 със застроена площ от 59,69 кв. м., с прилежащо мазе № 14 и заедно с 1,194% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
257. 02748 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 308, вход Б, апартамент 11 апартамент № 11 с площ от 30 кв.м. боксониера, заедно със съответните ид.части от от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
258. 02750 от 30.01.2001 частна р-н „Възраждане“, ул. „Осогово“ 59, трети (втори надпартерен) етаж – апартамент апартамент на втори надпартерен със застроена площ от 71,47 кв. м., заедно с мазе и ведно с 15,40 % ид.части от общите части на сградата и от мястото
259. 02750 от 30.01.2001 частна р-н „Възраждане“, ул. „Осогово“ 59, трети (втори надпартерен) етаж – апартамент апартамент на втори надпартерен в дясно със застроена площ от 113,02 кв. м., с прилежащо мазе - средно и ведно с 17,40 % ид.части от общите части на сградата и мястото
260. 02751 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 722, вход А, етаж 3, апартамент 6 апартамент № 6 със застроена площ от 65,29 кв. м., заедно с мазе № 1 и с 4,901 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
261. 02751 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 722, вход Б, етаж 1, апартамент 22 апартамент № 22 със застроена площ от 85,87 кв. м., заедно с мазе № 24 и ведно с 2,694 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
262. 02751 от 30.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 722, вход В, апартамент 50 апартамент № 50 със застроена площ от 46,46 кв. м., с прилежащо мазе № 19 и заедно с 1,634 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
263. 02756 от 31.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 307, вход А, етаж 1, апартамент 1 Апартамент № 1, със застроена площ от 27,77 кв. м., заедно с 0,81 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
264. 02758 от 31.01.2001 частна "р-н ""Възраждане"", бул. ""Христо Ботев"" № 81 триетажна масивна външна сграда и двуетажна вътрешна сграда. СГРАДИТЕ СА ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА" "външна сграда:1.1.апартамент на първи надпартерен етаж с площ от 61.20 кв.м.; 1.2. апартамент на първи надпартерен етаж с площ от 64.31 кв.м.; 1.3. апартамент на първи надпартерен етаж с площ от 62.28 кв.м. 1.4. апартамент на втори надпартерен етаж с площ от 68.77 кв.м.; 1.5. апартамент на втори надпартерен етаж с площ от 69.14 кв.м. 1.6. апартамент на втори надпартерен етаж с площ от 50.50 кв.м.вътрешна сграда: 1. втори вход - партер 2. втори вход - надпартерен етаж"
265. 02760 от 31.01.2001 частна р-н "Средец", ул. "Граф Игнатиев" №№ 10; 10А, 12 – части от етажи 4 и 5
266. 02761 от 31.01.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Московска“ 27, етаж 1, вход Б, апартамент 1 Апартамент № 1 със застроена площ от 120,95 кв. м., заедно със съответни мазе и таван и ведно с 22034/1000000 ид.части от общите части на сградата и от мястото, цялото с площ от 887,20 кв. м.
267. 02762 от 31.01.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Дунав“ 8, апартамент на партер апартамент партерен със застроена площ от 61,96 кв. м., с прилежащи мазе и таван и заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
268. 02763 от 31.01.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ 32, ет.аж 3, апартамент апартамент със застроена площ от 152,06 кв. м., с прилежащи мазе с площ от 23,27 кв. м. и таван с 8,21 кв. м. и заедно с 11,946 % ид.части от общите части на сградата и от мястото
269. "02764 от 31.01.2001 Акта за поправка 6677 от 2008" частна р-н „Оборище“, ул. “Искър“ 44, УПИ XII-6 от кв. 516 – етаж 1, апартамент апартамент от триетажна жилищна сграда със застроена площ от 117,57 кв. м., заедно с дворното място с площ от 280 кв. м.
270. "02764 от 31.01.2001 Акт за поправка 6677 от 2008" частна р-н „Оборище“, ул. „Искър“ 44, УПИ XII-6 от кв. 516 – етаж 2, апартамент апартамент – етаж 2 от триетажна жилищна сграда със застроена площ от 117,57 кв. м., заедно с дворното място с площ от 280 кв. м.
271. "02764 от 31.01.2001 Акт за поправка 6677 от 2008" частна р-н „Оборище“, ул. „Искър“ 44, УПИ XII-6 от кв. 516 – етаж 3, апартамент апартамент – етаж 3 от триетажна жилищна сграда със застроена площ 117,57 кв. м., заедно с дворното място с площ от 280 кв. м.
272. 02766 от 31.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, блок 18, вход 4, апартамент 53 Апартамент № 53 със застроена площ от 42,10 кв. м., с прилежащо мазе № 12 и заедно с 1,155 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
273. 02767 от 31.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, блок 18, вход 2, етаж 3, апартамент 8 апартамент № 8 със застроена площ от 58,91 кв. м., заедно с мазе № 8 и ведно с 1,994 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
274. 02768 от 31.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к.„Младост“, блок 30а, вход Б, етаж 5, апартамент 44 апартамент № 44 със застроена площ от 73,91 кв. м., прилежащо мазе № 25 и ведно с 0,796% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
275. 02772 от 31.01.2001 частна р-н „Искър“, ж.к. „Дружба“, блок 72, вход В, етаж 7, апартамент 53 апартамент № 53 със застроена площ от 46,37 кв. м., заедно с мазе № 53 с площ от 4,58 кв. м. и ведното с 0,518 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
276. 02772 от 31.01.2001 частна р-н „Искър“, ж.к. „Дружба“, блок 72, вход В, етаж 7, апартамент 65 апартамент № 65 със застроена площ от 46,37 кв. м., с прилежащо мазе № 65 с площ от 4,09 кв. м. И ведно с 0,517 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
277. 02773 от 31.01.2001 частна р-н „Искър, ж.к. „Дружба“, блок 62, вход Д, етаж 1, апартамент 73 Апартамент № 73 със застроена площ от 92,94 кв. м., заедно с мазе № 31 с площ от 4,09 кв. м., ведно с 0,912 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
278. 02774 от 31.01.2001 частна р-н „Искър“, ж.к. "Дружба", блок 14, вход Ж, етаж 5, апартамент 158 Апартамент № 158 със застроена площ от 45,29 кв. м., с прилежащо мазе № 14 с площ 2,51 кв. м. и ведно с 0,417 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
279. 02775 от 31.01.2001 частна р-н „Искър“, ж.к. „Дружба“, блок 35, вход В, етаж 1, апартамент 39 Апартамент № 39 със застроена площ от 65,66 кв. м., заедно с мазе № 7 с площ от 3,20 кв. м. и с 0,991 % ид.частиот общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
280. 02777 от 31.01.2001 частна р-н „Искър“, ж.к. „Дружба“, блок 96, вход А, апартамент 2 апартамент № 2 със застроена площ от 108,71 кв. м., с прилежащо мазе № 2 с площ от 6,43 кв. м. и ведно с 4,058% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
281. 02277 от 31.01.2001 частна р-н „Искър“, ж.к. „Дружба“, блок 96, вход А, апартамент 7 апартамент № 7 със застроена площ от 108,71 кв. м., заедно с мазе № 7 с площ от 9,39 кв. м. и с 4,248% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
282. 02777 от 31.01.2001 частна р-н „Искър“, ж.к. „Дружба“, блок 96, вход А, апартамент 18 апартамент № 18 със застроена площ от 61,34 кв. м., заеднос с мазе № 18 с площ от 6,88 кв. м., ведно с 2,288 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
283. 02777 от 31.01.2001 частна р-н „Искър“, ж.к. „Дружба“, блок 96, вход А, апартамент 23 апартамент № 23 с площ от 61,34 кв. м., с прилежащо мазе № 23 с площ от 4,77 кв. м. и ведно с 2,311% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
284. 02777 от 31.01.2001 частна р-н „Искър“, ж.к. „Дружба“, блок 96, вход А, гараж 7 гараж № 7 със застроен площ от 28,00 кв. м., заедно с 0,831% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
285. 02779 от 31.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 50, блок 30А, вход А, етаж 8, апартамент 70 Апартамент № 70 със застроена площ от 103,11 кв. м., с прилежащо мазе № 28 с площ от 4,94 кв. м. и ведно с 1,031 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
286. 02780 от 31.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, блок 13А, вход Б, етаж 6, апартамент 39 Апартамент № 39 със застроена площ от 45,65 кв. м., заедно с мазе № 3 и ведно с 1,544% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
287. 02782 от 31.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ул. „Методи Попов“ 13А, вход А, етаж 1, апартамент 1 Апартамент № 1 със застроена площ от 72,17 кв. м., с прилежащо мазе № 6 и ведно с 3,73 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
288. 02783 от 31.01.2001 частна р-н „Изгрев“, ж.к. „Изток“, блок 43А, етаж 3, апартамент 9 Апартамент № 9 със застроена площ от 151,62 кв. м., с прилежащо мазе № 55 с площ от 2,74 кв. м. и ведно с 2,582% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж
289. 02784 от 31.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, блок 18, етаж 9, апартамент 52 апартамент № 52 със застроена площ от 60,72 кв. м., заедно с мазе № 16 и с 1,633% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж
290. 02787 от 31.01.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, блок 18, вход 1, етаж 3, апартамент 7 Апартамент № 7 със застроена площ от 60,20 кв. м., заедно с мазе № 7 и ведно с 1,949 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
291. 02819 от 05.03.2001 частна "р-н „Студентски“, м. “Витоша“, блок 1, етаж 14, апартамент 53" Апартамент 53 със застроена площ от 42.17 кв.м., заедно с 0.765 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
292. 02825 от 06.03.2001 публична р-н „Средец“, бул. „Васил Левски“ 75, м. „Центъра“, кв. 451, парцел Х терен с площ 3130 кв.м., с който е изградена сграда, за която е съставе АПДС № 02826 от 06.03.2001 г., управлявана от Министерство на младежта и спорта
293. 02830 от 06.03.2001 частна р-н „Оборище“, бул. „Дондуков“ № 53 (стар 83), етаж 1 от вътрешна къща апартамент във вътрешна къша на 1-ви етаж с площ от 113 кв. м., заедно с мазе и таван, ведно със 100% ид.части от общите части на сградата и заедно с 4 % ид.части от мястото, цялото с площ от 320 кв. м.
294. 02838 от 09.03.2001 частна р-н „Сердика“, бул. „Мария Луиза“ 125, етаж 7, апартамент 81 Апартамент № 81 със застроена площ от 54,57 кв. м., с прилежащи мазе с площ от 1,6 кв. м. и таван с площ от 10 кв. м. и ведно с 0,706 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
295. 02842 от 09.03.2001 частна р-н „Триадица“, ул. „Георги Измирлиев“, блок 232, вход А, етаж 6, апартамент 28 Апартамент № 28 със застроена площ от 52.97 кв.м., заедно с мазе и със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена
296. 02847 от 16.03.2001 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Бели брези“, блок 10-11, магазин № 1 магазин на първия етаж в бл. 10 и бл. 11: частта, намираща се в бл. 10, е със застроена площ от 138,65 кв. м. и ведно с 4,045% ид.части от общите частти; а частта в бл. 11 - със застроена площ от 292,91 кв. м., заедно с 5,220 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
297. 02849 от 19.03.2001 частна р-н „Лозенец“, бул. „Хр. Смирненски“ 44, вход Б, партер "4-стаи в партерния етаж на сградата: - стая № 11 с площ от 12,26 кв. м. и ведно с 0,300 % ид.части от общите части; - стая № 13 с площ от 11,19 кв. м. и заедно с 0,275 % ид. Части от общите части; - стая № 14 с площ от 11,19 кв. м. и 0,275% ид.части общите части; -стая № 15 с площ от 11,19 кв. м. и ведно с 0,275 % ид.части от общите части на сградата."
298. 02860 от 21.03.2001 частна р-н „Овча купел“, ул. ,,Букет" № 80, кв. 93А, блок 4А, апартамент 2 апартамент № 2 със застроена площ от 98,60 кв. м., с прилежащо мазе № 2 и ведно с 1,279 % ид.части, от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
299. 02860 от 21.03.2001 частна р-н „Овча купел“, ул. ,,Букет" № 80, кв. 93А, блок 4А, апартамент 7 Апартамент № 7 със застроена площ от 98,60 кв. м., заедно с мазе № 6 и ведно с 1,385 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
300. 02860 от 21.03.2001 частна р-н „Овча купел“, ул. ,,Букет" № 80, кв. 93А, блок 4А, апартамент 25 апартамент № 25 със застроена площ от 98,99 кв. м., заедно с мазе № 24 и ведно с 1,314% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
301. 02872 от 30.03.2001 частна р-н „Сердика“, ул. „Сините камъни“ , м. "Орландовци-Малашевци“, кв. 212, парцел XXIV-379 1/3 ид. част от дворно място, цялото с площ от 358 кв. м. и 1/3 ид.част от едноетажна сграда с площ около 75 кв. м.
302. 02880 от 03.04.2001 частна р-н „Оборище“, ул. ,,Московска" № 3, вход А, етаж 5, стая от апартамент 21 стая от четиристаен апартамент (???) и 27/100 ид.части от кухня и всички сервизни помещения, от таван № 15 и мазе № 25 и 27/100 от 32/1177 ид.части от общите части на сградата и дворното място с площ от 633,20 кв. м.
303. 02882 от 04.04.2001 частна р-н „Триадица“, ж.к. ,,Красно село", блок 247, вход А, етаж 3, апартамент 5 Апартамент № 5 със застроена площ от 76,67 кв. м., с прилежащо мазе № 23, заедно с 1,239% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
304. 02898 от 10.04.2001 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ 3 – първи надпартерен етаж от 4-етажна сграда сградата е паметник на културата - архитектурно-строителна недвижима културна ценност" част от четириетажна сграда със застроена площ от 263,78 кв. м., включваща 1-ви етаж (над партера) със застроена площ от 263,78 кв. м.
305. 02902 от 10.04.2001 частна р-н „Средец“, м „Центъра“, ул. „Г.С.Раковски“ 123, етаж 3, среден апартамент с 2 входа апартамент с площ от 129,26 кв. м., с прилежащ таван от 12 кв. м. и ведно с 470/9110 ид.части от общите части на сградата
306. 02910 от 13.04.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост 1“, блок 66, вход 4, етаж 7, апартамент 20 апартамент № 20 с площ от 45,29 кв. м., заедно с 0,353% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
307. 02910 от 13.04.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост 1“, блок 66, вход 10, етаж 1, апартамент 145 апартамент № 145 с площ от 60,30 кв. м., заедно с 0,474% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
308. 02910 от 13.04.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост 1“, блок 66, вход 10, етаж 2, апартамент 149 Апартамент № 149 с площ от 60,30 кв.м., заедно с 0,542% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
309. 02910 от 13.04.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост 1“, блок. 66, вход 11, етаж 3, апартамент 177 Апартамент № 177 с площ от 61,67 кв. м., заедно с 0,557 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж
310. 02917 от 13.04.2001 частна р-н „Оборище“, кв. 508, ул. „Врабча“ 2а 1/2 ид.част от винарска изба (по настоящем гараж) с площ от 154 кв. м., заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и от мястото
311. 02918 от 13.04.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Раковски“ 28, етаж 7, апартамент 22 (таванси) Тавански апартамент с площ от 50,40 кв. м., с приежащо мазе и ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и от мястото, цялото с площ от 355,01 кв. м.
312. 08860 от 09.06.201502933 от 13.04.2001 частна р-н „Красна поляна“, ул. „Мечка“, блок 40, вход В, етаж 8, апартамент 119 Апартамент № 119 с площ от 84,81 кв. м., с прилежащ таван № 12 с площ от 4,73 кв. м. и ведно с 0,679 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
313. 02948 от 18.04.2001 частна р-н „Средец“, ул. „Добруджа“ 5, м. "Центъра", кв. 456, парцел XI-14 дворно място с площ от 486,728 кв.м.
314. 02958 от 26.04.2001 частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 456, ул. „Добруджа“ 9, вход А, етаж 2, апартамент 2 Апартамент № 2 с площ от 105,44 кв. м., заедно с избено помещение № 4 и ведно с 12,73% ид.части от общите части на сградата
315. 02959 от 26.04.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Г. С. Раковски“ 79-81 (външна сграда), вход А, етаж 4, апартамент 12 Апартамент № 12 с площ от 74 кв. м., заедно с прилежащите мазе и таван и ведно с 3,12 % ид.части от общите на сградата и с 2,76% от мястото, цялото с площ 1156 кв. м.
316. 02959 от 26.04.2001 частна р-н „Оборище“, ул. „Г.С.Раковски“ 79-81 (външна сграда), вход Б, етаж 1, апартамент 14 Апартамент № 14, състоящ се от стая, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 34.72 кв.м.
317. 02973 от 07.05.2001 частна р-н „Красна поляна“, м „Западен парк“, кв. 6, парцел I, отреден за бензиностанция част от парцел I с площ от 250 кв. м., като целият е с площ от 850 кв. м.
318. 02769 от 21.02.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. "Малодост", блок 36, вход 6, етаж 6, апартамент 14 Апартамент № 14 със застроена площ от 68.60 кв.м., състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с мазе № 14 и с 1.263 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
319. 02975 от 09.05.2001 частна р-н „Младост“, м. "Дервишкото" (Къро), ж.к. "Младост 1", кад.лист 16, имот пл. N 4054 терен с площ от 500 кв. м., представляващ част от поземлен имот с пл. № 4054, целият с площ от 900 кв. м.
320. 02988 от 15.05.2001 частна р-н „Витоша“, НП „Витоша“, м. „Златни мостове“, пристрояване на сутерен и надстрояване на ресторант "Златни мостове" "- 34,92 кв. м. от сутерен, целия с площ от 675,92 кв. м.; - 451,34 кв. м. от първи етаж, целия с площ от 689,34 кв. м.; - целите втори етаж с площ от 585,35 кв. м., трети етаж с площ от 585,35 кв. м. и четвърти етаж с площ от 524,024 кв. м."
321. 02998 от 16.05.2001 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 80Б, етаж 10 апартамент 37Б апартамент № 37Б със застроена площ от 64,05 кв. м., заедно с 0,606 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
322. 02998 от 16.05.2001 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 80Б, етаж 19, апартамент 72 Апартамент № 72 с площ от 122 кв. м., с прилежащо мазе № 68 с площ от 1,71 кв. м.и ведно с 1,247 % ид.частиот общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
323. 02999 от 16.05.2001 частна р-н „Лозенец“, ул. „Плачковица“ 5, подземен гараж 8 Подземен гараж № 8 с площ от 14,30 кв. м., заедно с 0,244 % ид.Части от общите части на сградата и правото строеж
324. 03000 от 16.05.2001 частна р-н „Лозенец“, кв. 152, ул. „Плана планина“ 6, подземен гараж 44 Подземен гараж гараж № 44 с площ от 17,40 кв. м., заедно с 1,961% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж
325. 03004 от 16.05.2001 частна р-н „Средец“, ул. „Граф Игнатиев“ 7а (стар 7),м. „Центъра“, кв. 471, парцел VI, имот пл. № 5 2860/100000 идеални части от дворно място, цялото с площ от 916,74 кв. м.
326. 03007 от 16.05.2001 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, блок 307, вход 3, етаж 7, апартамент 75 Апартамент № 75 със застроена площ от 45,85 кв.м., с прилежащо мазе № 30 с площ 3,63 кв.м. и ведно с 1,343% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
327. 03010 от 05.06.2001 частна р-н „Възраждане“, бул. „Стефан Стамболов“ 12, м. "Западно направление", кв. 199, имот пл. № 5 69/600 от 1/6 идеални части от външна къща на три етажа и съответните ид.части от дворното място
328. 03022 от 13.06.2001 частна р-н „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Петър Будинов“, кв. 81А, парцел 741 5/12 ид.части от дворно място с площ 690 кв.м.
329. 03039 от 15.06.2001 частна р-н „Възраждане“, ул. „Екзарх Йосиф" 10, етаж 3 -ляво, м. "Зона Б-2", кв. 191, парцел IX-10 30/100 ид. части от апартамент на 3 етаж – в ляво, с площ от 170 кв.м., заедно с 2 мазета и прилежащо таванско помещение и ведно с 16% ид.части от общите части на сградата и от мястото
330. 03057 от 04.07.2001 частна р-н „Красно село“, бул. „Скобелев“ 63, м. „Буката“, кв. 319, урегулиран парцел IV-11 (идентичен с п-л Х) УПИ IV-11, застроен терен с площ от 293 кв.м.
331. 03060 от 04.07.2001 частна р-н „Изгрев“, ж.к. „Изток“, ул. „Люлякова градина“ № 6, вход .А, етаж 1, апартамент 2 Апартамент № 2 със застроена площ от 40,07 кв.м., с принадлежащо мазе № 2 и ведно с 1,393 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
332. 03084 от 09.07.2001 частна р-н „Лозенец“, бул. „Н. Вапцаров“ № 33, блок 37, етаж 1, апартамент 2 Апартамент № 2 със застроена площ от 66,07 кв.м., с прилежащо мазе № 2 и ведно с 1,216 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
333. 03086 от 10.07.2001 частна р-н „Овча купел“, ул. „Чардаклия“ 1, м. "в.з. „Горна баня“, кв. 4, парцел IX-9 Парцел IX-9 от кв. 4, м. "в.з. Горна баня", дворно място от 777 кв.м.
334. 03095 от 20.07.2001 частна р-н „Възраждане“, ул. „Лавеле“ 22, м. „Центъра“, кв. 251, парцел Vа Дворно място с площ от 82,05 кв.м.
335. 03115 от 15.08.2001 частна р-н „Надежда“, м. „Складова база-Илиянци- Връбница“, кв. 1А, парцел VII- 586,555 Парцел VII- 586,555, кв. 1а, м. "Складова база - Илиянци- Връбница" с площ от 4720 кв.м.
336. 03116 от 15.08.2001 частна р-н „Надежда“, м. „Складова база-Илиянци-Връбница“, кв. 1А, парцел XIII-16,548,585,555 Парцел XIII-16,548,585,555, кв. 1а, м. "Складова база - Илиянци- Връбница" с площ от 24 406 кв.м.
337. 03121 от 29.11.2001 частна р-н „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 3, м. "Центъра", кв. 468,имот пл. № 8 от парцел І Няма оригинали на АДС
338. 03122 от 29.11.2001 частна р-н „Средец“, ул. „Гурко“ № 7-7а, , м. "Центъра", кв. 468, имот пл. № 7 от парцел І 256/100 ид.части от имот с пл. № 7 с площ от 596 кв.м.
339. 03123 от 29.11.2001 частна р-н „Средец“, ул. „Гурко“ № 9, м. "Центъра", кв. 468, имот пл. № 6 от парцел І Имот с пл. № 6 с площ от 326,40 кв.м.
340. 03217 от 11.09.2002 частна р-н „Витоша“, ул. ,,Ген. Кутузов" 61, м. "ж.к. „Гърдова глава“, кв. 181, УПИ II-207 Дворно място с площ от 650 кв.м.
341. 03230 от 07.10.2002 частна р-н „Изгрев“, м. „Дианабад“, кв. 3, УПИ ІІ Част от УПИ ІІ с площ 916 кв.м., целият с площ от 8420 кв.м.
342. 03232 от 07.10.2002 частна р-н „Овча купел“, м. „Горна баня“, кв. 51, УПИ V-5 УПИ V-5 с площ от 640 кв.м.
343. 03233 от 08.10.2002 частна р-н „Средец“, ул. „Алабин“ 33, етаж 3, кантора 343 кантора 343 с площ 13,20 кв.м., заедно с 1,169 % ид.части от общите части на сградата.
344. 03254 от 24.10.2002 частна р-н „Витоша“, м. „Киноцентъра - ІІІ част“, кв. 11, парцел XIV-306 110/2050 ид. части от парцел XIV-306 целият с площ от 2050 кв.м.
345. 03255 от 24.10.2002 частна р-н „Витоша“, м. „Киноцентъра-ІІІ част“, кв. 11, парцел IX-306 716/13300 ид. части от парцел ІХ-306, целият с площ от 13300 кв.м.
346. 03260 от 30.10.2002 частна р-н „Слатина“, м. „Подуене-Редута“, кв. 217, парцел LVIII-293а 2/6 ид.части от дворното място, цялото с площ 308 кв.м.
347. 03261 от 30.10.2002 частна р-н „Слатина“, м. „Подуене-Редута“, кв. 217, УПИ LXV-293а 2/6 ид.части от дворното място, цялото с площ 307 кв.м.
348. 03263 от 04.11.2002 частна р-н „Овча купел“, м. „в.з. Горна баня“, кв. 12, УПИ IІІ-874 УПИ ІІІ-874 с площ от 920 кв.м.
349. 03321а от 16.01.03 частна р-н „Витоша“, ул. „Каменно здание“ № 5, м. "Бояна", кв. 63, УПИ ХІІІ-547, УПИ ХІІІ-547 с площ от 720 кв.м.
350. 03327 от 07.02.2003 частна "р-н ""Триадица, УПИ V-6, кв. 254, м. ""Центъра"" (на ъгъла на ул. ""Алабин"" и ул. ""Цар Борис І"")" Части от сграда на 5-6-7 етажа и 1 подземен, степен на завършенос "груб строеж"
351. 03384 от 14.05.2003 частна р-н „Банкя“, гр. Банкя, кв. 116, 1/3 ид. част от УПИ І-1039 1/3 ид. Част от УПИ с площ от 3980 кв. м.
352. 03386 от 14.05.2003 частна "р-н „Панчарево“, с. Панчарево - зона за отдих, м. „Кокалянски ханчета“, кв. 8, УПИ ХХІІ-2622" УПИ с площ от 10765 кв. м.
353. 03396 от 30.05.2003 частна "р-н „Витоша“, ул. ,,Ветрушка"" 16, м. „Павлово - Бъкстон“, кв. 199, парцел ІV – 402" УПИ ІV-402 с площ от 445 кв.
354. 03409а от 11.06.2003 частна "р-н „Триадица“, ул. „Ивайло“ № 6, 11,42 % ид.ч. от апартамент № 1" 11,42 % ид.части от апартамент на партерния етаж с площ от 103,84 кв. м., заедно със зимнично помещение № 2 и таванско помещение № 1
355. 03411 от 16.06.2003 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Лавеле“ 20, етаж 1 надпартерен, пет кантори" "1. кантора вдясно от стълбището -16,62 кв.м; 2. кантора вляво от стълбището - 17,80 кв м; 3. кантора вляво от стълбището - 12,90 кв м; 4. кантора вляво от стълбището - 13,85 кв м; 5. кантора вляво от стълбището - 13,50 кв м"
356. 03413 от 16.06.2003 частна р-н ,,Витоша", ул. „Маринковица“ №16, м. "ж.к. „Гърдова глава“, кв. 212, УПИ VІІ-276а УПИ с площ от 608 кв. м.
357. 03414 от 16.06.2003 частна р-н „Овча купел“, ул. „Никола Петков“ 71, м. "кв.„Горна баня“", кв. 46, УПИ І-13 1/2 ид.част от УПИ І-13 с площ от 680 кв. м.
358. 03415 от 16.06.2003 частна р-н „Възраждане“, ул. ,,Антим І" № 96, м. „Зона Б-3“, кв. 113, поземлен имот № 15, попадащ в УПИ VІ-15,16,17 УПИ с площ от 301 кв. м., заедно с втората къща и барака
359. 03416 от 16.06.2003 частна р-н „Триадица“, , ул. ,,Узонджовска" № 6, м. "ГГЦ-Г-6 част", кв. 327, УПИ V-5 10 % ид.части от УПИ с площ от 342 кв. м.
360. 03421 от 23.06.2003 частна "р-н „Средец“, ул. „Леге“ 8-10, обособена част от адменистративна сграда" обособена част от административна сграда, включваща 1, 3, 4 и 5 етаж
361. 08517 от 09.05.201403428 от 1.07.2003 частна р-н „Витоша“, м. „в.з. Беловодски път“, кв. 25, УПИ № V-390 УПИ с площ от 1082 кв. м.
362. 03449 от 29.08.2003 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, блок 47, вход 1, етаж 11, апартамент 87 апартамент с площ от 83,40, заедно с мазе № 74 с площ от 1,34 кв. м. и ведно с 1,002% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена
363. 03458 от 01.10.2003 частна р-н „Витоша“, ул. „Генерал Кутузов“ 8, м. "ж.к. „Гърдова глава“, кв. 184 -б, УПИ ІІ-96 26,34% ид.части, представляващи 5,90 кв. м. от гараж, целият с площ от 22,40 кв. м.
364. 03459 от 01.10.2003 частна р-н „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Острово“ №10 (бивша Иван Христов Зъбчето), кв. 44 ,поземлен имот пл. № 731 - част от УПИ III поземлен имот пл. № 731 с площ от 640 кв. м., заедно с двуетажна жилищна сграда с площ от 109,60 кв. м.
365. 03468 от 01.10.2003 частна р-н „Оборище“, кв. 25, УПИ ХІІІ, ул. „Будапеща“ №25, етаж 5, апартамент 13 1/3 идеална част от апартамент № 13, заедно с избено помещение и таванско помещение и ведно с 10/525 идеални части от общите части на сградата и от мястото, цялото с площ от 352.50 кв.м.
366. 03474 от 03.10.2003 частна р-н „Красно село“,ул. „Майор Горталов“ №14(бивша ул. ,,Македонка"),кв.256, УПИ ІІІ-50 (бивш - УПИ VIII-23) 65.49 % ид.части от дворно място с площ от 697,60 кв. м. (705 кв. м. по скица), заедно с етаж 1 от жилищна сграда
367. 03475 от 08.10.2003 частна р-н „Овча купел“, м. „Овча купел-1“, южна реална част от имот пл. №550, кад.лист 447 и 470 от кадастрален план от 1977г. (банята на Овча купел) южна реална част от имот пл. №550, кад.лист 447 и 470 от кадастрален план от 1977 с площ от 11369 кв. м.
368. 03497 от 02.12.2003 частна р-н "Изгрев", ж.к. „Изгрев“, м. „Дианабад“, ул. „132-ра“ №15, апартамент - мезонет "тип 3" на две нива с площ от 157,14 кв. м., заедно с мазе № 20 с площ от 1,46 кв. м. и ведно с 15,46 кв. м. ид.части от общите части на сградата и правото на строеж
369. 03524 от 11.12.2003 частна р-н „Оборище“, ул. „Московска“ № 3, магазин № 6 0,65% ид.части от магазин с площ от 50,20 кв. м., заедно с галерия с площ от 31,64 кв. м. и мазе № 6 с площ от 14 кв. м.
370. "03526 от 11.12.2003 СЪДЕБНО" частна р-н „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 80Б, етаж 12, апартамент 48 апартамент с площ от 122 кв. м., заедно с прилежащо мазе 48 с площ от 1,86 кв. м. и ведно с 1,246% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж
371. "09041 от 21.12.201503558 от 15.01.2004 Акт за поправка 07344 от 06.11.2009" частна р-н „Средец“, ул. „Христо Белчев“ №1, етаж 1, апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.15.1.1, представляващ апартамент -надпартерен, със застроена площ от 110.66 кв. м., състоящ се от три стаи, хол, кухня и сервизни помещения, заедно с танавско помещение № 15 с площ от 6.24 кв.м. и ведно с 63/2000 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строе върху мястото
372. 03580 от 16.03.2004 частна р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ №31, поземлен имот пл. № 8, попадащ в УПИ VІ-8,9 поземлен имот пл. №8 с площ от 577,50 кв.м., попадащ в УПИ VІ-8,9
373. 03580 от 16.03.2004 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 31, магазин 1" Магазин 1 с площ от 30.50 кв.м. с прилежащо таванско и избено помещение
374. 03580 от 16.03.2004 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 31, магазин 3" Магазин 3 с площ от 31.49 кв.м.с прилежащо таванско и избено помещение
375. 03580 от 16.03.2004 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 31, магазин 4" Магазин 4 с площ от 15.47 кв.м. с прилежащо таванско и избено помещение
376. 03580 от 16.03.2004 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 31, магазин 5" Магазин 5 с площ от 31.41 кв.м. с прилежащо таванско и избено помещение
377. 03580 от 16.03.2004 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 31, магазин 7" Магазин 7 с площ от 31.47 кв.м. с прилежащо таванско и избено помещение
378. 03580 от 16.03.2004 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 31, магазин 8" Магазин 8 с площ от 31.40 кв.м. с прилежащо таванско и избено помещение
379. 03580 от 16.03.2004 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 31, магазин 9" Магазин 9 с площ от 61.87 кв.м. с прилежащо таванско и избено помещение
380. 03580 от 16.03.2004 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 31, магазин 2" 2/3 ид.части от магазин 2 с прилежащо таванско и избено помещение
381. 03580 от 16.03.2004 частна "р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 31, магазин 6" 2/3 ид.части от магазин 6 с прилежащо таванско и избено помещение
382. 03580 от 16.03.2004 частна р-н Възраждане, ул. Пиротска №31, 2/3 ид.части от два апартамента от по 72.21 кв.м. на първи надпартерен етаж в ъгловата сграда над магазините
383. 03580 от 16.03.2004 частна р-н Възраждане, ул. Пиротска №31, 2/3 ид.части от едноетажна постройка в двора с площ от 84 кв.м.
384. 03620 от 05.07.2004 частна р-н „Възраждане“, ул. „Осогово“ №78, м. „Зона Б-4“, кв. 133, поземлен имот 11 от УПИ ХХІV11, 12 поземлен имот с пл. № 11 с площ от 235 кв.м., целият с площ по графически данни от 465 кв.м., представляващ дворно място с едноетажна паянтова къща със застроена площ от 59,32 кв.м.
385. 04137 от 13.12.2004 частна р-н "Искър", м. "НПЗ Искър-юг", кв. 6, поземлен имот № 290 1/2 идеална част от поземлен имот № 290, целият с площ от 5130 кв.м.
386. 04326 от 23.12.2004 частна р-н „Красно село“, ул. „Царица Елеонора“ 17а, м. „бул. Девети септември“, кв. 306Б, УПИ ІІ-531 УПИ ІІ-531 с площ от 370 кв.м.
387. 04493 от 29.03.2005 частна р-н "Лозенец", ул. „Козяк“ №41, етаж пети (четвърти жилищен), апартамент 14 Апартамент със застроена площ 75,85 кв.м., състоящ се от кухня, дневна, спалня, антре, две тераси и сервизни помещения, заедно с прилежащото на апартамента мазе № 14 в сутерена на сградата, заедно с 3.1431% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, цялото от 841 кв.м.
388. 04760 от 05.05.2005 частна р-н „Студентски“, блок 87, вход 4, етаж 7, апартамент 18 Апартамент №18 със застроена площ от 57.84 кв.м. с прилежащо избено помещение № 16 и с 0.532% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
389. 04779 от 18.05.2005 частна р-н „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 61, блок 216а, етаж 3, апартамент 29 апартамент 29 със застроена площ от 54,00 кв.м. с прилежащо мазе № 14 с площ от 17.19 кв.м. и с 1.256% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
390. 04812 от 21.06.2005 частна р-н "Подуяне", м. "Суха река-Ботевградско шосе-север", кв. 148, УПИ V, ул. "Тодорини кукли" 47 стадион "Георги Аспарухов" УПИ V с площ от 125 127 кв.м. - стадион "Георги Аспарухов"
391. 00641 от 12.02.1998 частна р-н „Подуяне“, м. „Суха река-Ботевградско шосе-север“, кв. 148, УПИ V, ул. „Тодорини кукли“ №47 закрито тренировъчно футболно игрище (хале) със съоръжения - съблекални, машинно отделение, балон - надуваема конструкция, тренировъчен терен всичките със ЗП от 6 519 кв.м (спортен комплекс "Герена")
392. 00642 от 12.02.1998 частна р-н „Подуяне“, м. „Суха река-Ботевградско шосе-север“, кв. 148, УПИ V, ул. „Тодорини кукли“ № 47 стадион "Георги Аспарухов", състоящ се от покрита официална трибуна, застроена на 2 775 кв.м., волейболна зала - 1480 кв.м., спортно ядро - трибуни, игрище, писти, монтажна сграда, подходи, входове и рампи, вътрешно оформление, котелни, осветителна уредба и електронно светлинно-информационно табло към стадиона
393. 00643 от 12.02.1998 частна р-н „Подуяне“, м. „Суха река-Ботевградско шосе-север“, кв. 148, УПИ V, ул. „Тодорини кукли“ № 47 сграда с функция на съблекалня към тренировъчните игрища, застроена на площ от 249 кв.м., двуетажна с монолитна конструкция
394. 00644 от 12.02.1998 частна р-н „Подуяне“, м. „Суха река-Ботевградско шосе-север“, кв. 148, УПИ V, ул. „Тодорини кукли“ № 47 затревено тренировъчно футболно игрище, състоящо се от терен, трибуни и прожекторно осветление с площ от 11700 кв.м., кортово тренировъчно игрище състоящо се от терен, трибуни и прожекторно осветление с площ от 11 350 кв.м.
395. 00645 от 12.02.1998 частна р-н „Подуяне“, м. „Суха река-Ботевградско шосе-север“, кв. 148, УПИ V, ул. „Тодорини кукли“ № 47 административна сграда със ЗП от 390 кв.м., състояща се от масивна триетажна сграда с подземни помещения с площ от 150 кв.м. и кафе-сладкарница - масивна сграда с площ от 120 кв.м.
396. 00647 от 12.02.1998 частна р-н „Подуяне“, м. „Суха река-Ботевградско шосе-север“, кв. 148, УПИ V, ул. „Тодорини кукли“ № 47 три сгради за продажба на билети застроени на обща площ от 255 кв.м. с функция - каси и монолитна конструкция
397. 04780 от 18.05.2005 частна р-н „Възраждане“, бул. „Стефан Стамболов“ 38, лицева сграда А, партер, магазин Магазин с площ от 16 кв.м., заедно с прилежащо мазе и с 160/1500 ид.части от общите части на сградата и от мястото
398. 04787 от 10.06.2005 частна р-н „Връбница“, ж.к. „Обеля ІІ част“, блок 232, вход Б, етаж 1, апартамент 25 Апартамент № 25 със застроена площ от 89,85 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с прилежащо избено помещение № 1 с площ от 3.46 кв.м. и с 2.421% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
399. 04797 от 16.06.2005 частна р-н „Искър“, ж.к. „Дружба“, м. „Гара Искър, кв. 23, поземлен имот пл. №324 25% ид.части от поземлен имот пл. № 324 с площ от 530 кв.м.
400. 04798 от 16.06.2005 частна р-н „Искър“, ж.к. „Дружба“, м. „Гара Искър“, кв. 23, поземлен имот пл. № 272 25% ид.части от поземлен имот пл. № 272 с площ от 22422 кв.м.
401. "04998 от 24.06.2005 Акт за поправка 07011 от 2009" частна р-н "Оборище", ул. „Тракия“ 36, м. „ГГЦ-зона Г-13-юг“, кв. 738Б, УПИ ХІ-447 УПИ ХІ-447 с площ от 260 кв.м.
402. 05017 от 29.07.2005 частна р-н „Подуяне“, м. „Хаджи Димитър“, кв.10, поземлен имот пл. № 869 1/6 ид.част от имот пл. № 869, целият с площ от 1050 кв.м.
403. 05022 от 04.08.2005 частна р-н „Слатина“, ул. „Петър Богдан“ 28, м. „Подуене-Редута“, кв. 252, УПИ Х-502 УПИ Х-502 с площ от 543 кв.м.
404. 05293 от 22.08.2005 частна "р-н „Триадица“, м. „бул. България-Іва част“, ул. „Кестенова гора“ №6, офис №2 на партерен етаж" Офис №2 на партерен етаж, със застроена площ от 84,48 кв.м.
405. 05499 от 29.08.2005 частна р-н „Възраждане“, м. "Центъра", кв. 251, УПИ V-12, ул. „Лавеле“ №24, етаж 3, апартамент Апартамент на трети етаж с площ от 118 кв.м., а съгласно частна експертиза с площ от 136,73 кв.м., прилежащи избено и таванско помещения и ведно с 1/4 ид.част от общите части на сградата и от дворното място
406. 05953 от 07.12.2005 частна р-н „Овча купел“, ул. „Боряна“ 44А, м. „Овча купел“, кв. 34, поземлен имот пл. 103 - част от УПИ ХV поземлен имот пл. 103, УПИ ХV с площ от 335 кв.м.
407. 05960 от 19.12.2005 частна р-н „Витоша“, м. „Мърчаево“, кв. 27, УПИ VІ-103 1/2 идеална част от дворно място цялото с площ от 843 кв.м.
408. 05974 от 29.12.2005 частна р-н „Красно село“, блок 208, вход 3 (стар Е) - помещение (помещение за разностна търговия) Помещение с площ от 11.88 кв.м., заедно с 0.289% ид.ч. от общите части на блока и от правото на строеж върху мястото
409. 05997 от 10.04.2006 публична р-н „Средец“, местност „Парк Борисова градина“ (парк на Свободата) поземлен имот с пл. 43, кадастрални листове 385 и 408 (езеро "АРИАНА") Поземлен имот с пл. 43, кадастрални листове 385 и 408 с площ от 12 524 кв.м. (езеро "АРИАНА")
410. 05998 от 10.04.2006 публична р-н „Средец“, местност „Парк Борисова градина“ (парк на Свободата) поземлен имот с пл. 45, кадастрален лист 432 ("Братска могила - Паметник на Българо-съветската дружба") Поземлен имот с пл. 45, кадастрален лист 432 с площ от 9262 кв.м. ("Братска могила") включващ и съответния паметник
411. 05999 от 10.04.2006 публична р-н „Средец“, местност „Парк Борисова градина“ (парк на Свободата) поземлен имот с пл. 44, кадастрален лист 408 ("Лятна естрада") Поземлен имот с пл. 44, кадастрален лист 408 с площ от 3794 кв.м. ("Лятна естрада")
412. 06007 от 05.05.2006 частна р-н „Банкя“, ул. „Юри Гагарин“ 38, кв. 36, УПИ І-386 УПИ І-386 с площ от 824 кв.м.
413. 06013 от 25.05.2006 частна р-н „Красна поляна“, ул. Алеко Туранджа" 39, м. „Разсадника-Коньовица“, кв. 99, УПИ VІ-371 и 372 1/2 идеална част от имот, целия с площ от 219 кв.м. и 1/2 от изградена в имота жилищна сграда
414. 06024 от 01.06.2006 публична р-н „Красна поляна“, м. „НПЗ Средец“, кв. 11, стадион „СЕПТЕМВРИ“ Терен с площ от 95 033 кв.м. заедно с построените в него сгради (спортни съоръжения)
415. 06029 от 02.06.2006 частна р-н „Панчарево“, м. „Планщица 26-ти километър“ в землището на Долни Пасарел 1/3 идеална част от неурегулиран поземлен имот с площ от 5070 кв.м.
416. 06038 от 21.06.2006 частна р-н „Слатина“, м. „Комплекс БАН ІV км.“, кв.1, поземлен имот пл. № 451 Поземлен имот с площ от 615 кв.м.
417. 06045 от 05.07.2006 частна р-н „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ 20, м. „ГГЦ Зона Г-14“, кв. 527, УПИ VІІІ-16 Първи надпартерен етаж от двуетажна сграда със застроена площ от 105.06 кв.м., заедно с 52/100 ид.части от мазе с площ от 67,44 кв.м. и таван с площ от 97,56 кв.м. и ведно с 52/100 ид.части от общите части на сградата и мястото с площ 225 кв.м.
418. 06056 от 07.07.2006 частна р-н „Лозенец“, м. „Лозенец – II част“, кв. 185, УПИ ХІІ - за жилищно строителство урегулиран поземлен имот с площ от 1 580 кв. м., отреден за жилищна строетелства
419. 06060 от 02.08.2006 частна р-н „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 38, кв. 34, имот пл. № 98 в УПИ Х-98 поземлен имот с площ от 400 кв.м.
420. "06073 от 11.08.2006 Акт за поправка 06240 от 2007" частна р-н „Триадица“, кв. „Мотописта“, ж.к. „Гоце Делчев“, гаражен блок № 7, подземно паркомясто № 43 Подземно паркомясто № 43 с площ от 14,48 кв. м.
421. 06145 от 25.10.2006 частна р-н „Триадица“, ул. „Солунска“ 32, м. „ГГЦ-Г-6-І част“, кв. 325, УПИ ХІV-13 УПИ с площ от 299 кв.м.
422. 06147 от 25.10.2006 частна р-н „Възраждане“, ул. „Странджа“ 69, м. „Център“, кв. 183, имот пл. № 6 апартамент, заемащ трети етаж от триетажна вътрешна сграда с площ от 98.30 кв.м., заедно с мазе под югозападната стая с площ от 29,25 кв. м., ведно с 32,19% ид.части от общите части на сградата и 19,04% ид. части от дворното място
423. 06149 от 25.10.2006 частна р-н „Възраждане“, ул. „Шар планина“ № 85, м. „Зона Б-4“, кв. 133, УПИ ІV-20 1/4 идеална част от къща със застроена площ от 65 кв.м. и от незастроено дворно място с площ от 148 кв.м.
424. 06171 от 28.12.2006 частна р-н „Оборище“, м. „Подуяне-Центъра“, кв. 165-166, ул. „Земен“ № 2, вход Б, апартамент 19 апартамент № 19 с площ от 86,94 кв. м., с прилежащо мазе № 8, заедно с 1,491% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
425. 06172 от 28.12.2006 частна р-н „Оборище“, м. „Подуяне-Центъра“, кв. 165-166, ул. „Земен“ № 2, вход Б, апартамент 33 апартамент № 33 с площ от 87,28 кв. м., с прилежащо мазе № 16, заедно с 1,575% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
426. 06173 от 28.12.2006 частна р-н „Оборище“, м. „Подуяне-Центъра“, кв. 165-166, ул. „Земен“ № 2, вход В, апартамент 52 апартамент № 52 със застроена площ от 87,27 кв. м., с прилежащо мазе № 32, заедно с 1,574% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
427. 06174 от 28.12.2006 частна р-н „Оборище“, м. „Подуяне-Центъра“, кв. 165-166, ул. „Земен“ № 2, вход А, апартамент 3 апартамент № 3 с площ от 86,94 кв. м., заедно с мазе № 29 и вдено с заедно с 1,509% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
428. 06176 от 26.01.2007 частна р-н „Сердика“, м.„НПЗ-Военна рампа - изток“ , кв. 3, поземлен имот пл. № 385 поземлен имот пл. 385 с площ от 631 кв.м.
429. "06179 от 26.01.2007 Акт за поправка 06899 от 09.12.2008" частна р-н „Средец“, ул. „Алабин“ 33, етаж 4, кантора 433 кантора 433 със застроена площ от 24.99 кв.м., заедно с 0.255% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
430. "06182 от 06.02.2007 Акт за поправка 06902 от 11.12.2008" частна "р-н „Възраждане“, бул. „Стефан Стамболов“ 15, м. „Зона Б-2“, кв.188, УПИ VІІ-10, дворно място с площ от 364 кв.м." "магазин с площ от 41.29 кв.м. магазин с площ от 46.98 кв.м. апартамент с площ от 101.83 кв.м. на трети етаж апартамент с площ от 101.83 кв.м. на пети етаж."
431. 06183 от 06.02.2007 частна р-н „Възраждане“, ул. „Княз Борис І“ № 153, м. „Зона Б-24, кв. 143, УПИ XII-13 УПИ ХІІ-13 с площ от 377 кв.м.
432. 06186 от 02.03.2007 частна р-н „Овча купел“, м. „вилна зона Горна баня“, кв. 34, УПИ IX-517 недвижим имот с площ от 1152 кв.м.
433. 06190 от 02.03.2007 частна р-н „Оборище“, ул. „Богдан“ 19, м. „Подуене-Центъра“, кв. 120а, УПИ Х-33 втори етаж от жилищна сграда със застроена площ от 93.16 кв.м., с прилежащи мазета № 1 и № 2 с обща застроена площ от 48.09 кв.м. и веднос с 54,55% идеални части от общите части на сградата и 47,60% идеални части от дворното място с площ от 1102 кв.м.
434. 06204 от 22.03.2007 частна р-н „Възраждане“, ул. „Лавеле“ № 10, м. „Център-Западно направление“, кв. 206, УПИ VIII урегулиран поземлен имот с площ от 423 кв.м.
435. 06213 от 04.04.2007 частна р-н „Слатина“, ул. „Георги Пеячевич“ 37, м. „Подуяне-Редута“, кв. 252, УПИ ХІІ-489 Дворно място с площ по графични данни от 636.75 кв.м.
436. 06215 от 04.04.2007 частна р-н „Красно село“, бул. „Гоце Делчев“ 79, м. „Бул. България“, кв. 43, УПИ І с пл. № 419 Поземлен имот с площ от 354 кв.м.
437. 06230 от 16.05.2007 частна р-н „Красно село“, ул. „Шандьор Петьофи“ 32, м. „Буката“, кв. 343, УПИ ІІ-14 1/2 ид. част от апартамент №2 с площ от 46.90 кв.м., заедно с прилежащо мазе № 8 с обща площ от 5.91 кв.м., заедно с 6.317 % ид.части от общите части на сградата и толкова идеални части от дворното място, цялото с площ от 228.30 кв.м.
438. 06231 от 17.05.2007 частна р-н „Лозенец“, ул. „Бабун Планина“ № 3, м. „Лозенец ІІІ-та част“, кв. 177, УПИ Х-374 1/2 идеална част от УПИ Х-374 с площ от 750 кв.м.
439. 06249 от 20.06.2007 частна р-н „Студентски“, м. „Студентски град“, кв. 55, УПИ IV-20 Урегулиран поземлен имот IV-20 в кв. 55, м. „Студентски град“, с площ по графични данни от 796 кв.м.
440. "06250 от 20.06.2007 СЪДЕБНО" частна р-н „Студентски“, м. „Студентски град“, кв. 55, УПИ II-20 Урегулиран поземлен имот II-20, в кв. 55, м. „Студентски град“, с площ по графични данни от 3396 кв.м.
441. 06251 от 20.06.2007 частна р-н „Студентски“, м. „Студентски град“, кв. 55, УПИ III-20 Урегулиран поземлен имот III-20, кв. 55, м. „Студентски град“ с площ по графични данни 2293 кв.м.
442. 06252 от 20.06.2007 частна р-н „Студентски“, м. „Студентски град“, кв. 55, УПИ I-20 Урегулиран поземлен имот I-20, от кв. 55, м. „Студентски град“ с площ по графични данни 2212 кв.м.
443. 06256 от 21.06.2007 частна р-н „Красно село“, ул. „Нишава“ 61, ж.к. „Хиподрума“, м. “Стрелбище“,кв. 37, УПИ II УПИ II с площ от 3200 кв м
444. 06293 от 17.07.2007 частна р-н „Възраждане“, м. „Центъра“, кв. 206, УПИ ХІ, в сградата на ул. „Лавеле“ №14, етаж първи 7/8 идеални части от магазин №1 на първи етаж, целият със застроена площ от 36,20 кв.м., състоящ се от две помещения и санитарен възел, заедно с 7,38% идеални части от общите части на сградата и мястото, съставляващо УПИ ХІ от кв.206, м. Центъра, целия с площ по графични данни от 249 кв. м.
445. 06294 от 17.07.2007 частна р-н „Възраждане“, м. „Центъра“, кв. 206, УПИ ХІ, в сградата на ул. „Лавеле“ №14, етаж първи 7/8 идеални части от магазин №2 на първи етаж, целият със застроена площ от 25,97 кв.м., състоящ се от две помещения , заедно с 4,60% идеални части от общите части на сградата и мястото, съставляващо УПИ ХІ от кв.206, м. Центъра, целия с площ по графични данни от 249 кв. м.
446. 06295 от 17.07.2007 частна р-н „Възраждане“, м. „Центъра“, кв. 206, УПИ ХІ, в сградата на ул. „Лавеле“ №14, етаж първи 7/8 идеални части от магазин №3 на първи етаж, целият със застроена площ от 25,01 кв.м., състоящ се от две помещения и склад заедно с 4,09% идеални части от общите части на сградата и мястото, съставляващо УПИ ХІ от кв.206, м. Центъра, целия с площ по графични данни от 249 кв. м.
447. 06296 от 17.07.2007 частна р-н „Възраждане“, м. „Центъра“, кв. 206, УПИ ХІ, в сградата на ул. „Лавеле“ №14, етаж първи 7/8 идеални части от апартамент №1 на първи етаж, целият със застроена площ от 80,76 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с принадлежащо на апартамента мазе №1 със светла площ от 11,75кв.м. и с 8% идеални части от общите части на сградата и мястото, съставляващо УПИ ХІ от кв.206, м. Центъра, целия с площ по графични данни от 249 кв. м.
448. 06297 от 17.07.2007 частна "р-н „Възраждане“, м. „Центъра“, кв. 206, УПИ ХІ, в сградата на ул. „Лавеле“ №14, етаж втори дясно" 7/8 идеални части от апартамент №3 на втори етаж дясно, целият със застроена площ от 97,12 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с принадлежащо на апартамента мазе №7 със светла площ от 7,40 кв.м. и с 11,55 % идеални части от общите части на сградата и мястото, съставляващо УПИ ХІ от кв.206, м. Центъра, целия с площ по графични данни от 249 кв. м.
449. 06298 от 17.07.2007 частна "р-н „Възраждане“, м. „Центъра“, кв. 206, УПИ ХІ, в сградата на ул. „Лавеле“ № 14, етаж трети дясно" 5/8 идеални части от апартамент №5 на трети етаж дясно, целият със застроена площ от 97,12 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с принадлежащо на апартамента мазе №5 със светла площ от 16,13 кв.м. и с 12,14 % идеални части от общите части на сградата и мястото, съставляващо УПИ ХІ от кв.206, м. Центъра, целия с площ по графични данни от 249 кв. м.
450. 06299 от 17.07.2007 частна "р-н „Възраждане“, м. „Центъра“, кв. 206, УПИ ХІ, в сградата на ул. „Лавеле“ №14, четвърти етаж ляво" 5/8 идеални части от апартамент №6 на четвърти етаж ляво, целият със застроена площ от 91,40 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня-столова, дрешник и сервизни помещения, заедно с принадлежащо на апартамента мазе №6 със светла площ от 14,58 кв.м. и с 10,24% идеални части от общите части на сградата и мястото, съставляващо УПИ ХІ от кв.206, м. Центъра, целия с площ по графични данни от 249 кв. м.
451. 06304 от 23.07.2007 частна р-н „Овча купел“, м. „Овча купел“, кв. 516 (стар кв.50), УПИ V - 925 УПИ V-925 с площ от 646 кв.м.
452. 06313 от 23.07.2007 частна р-н „Овча купел“, м. „Овча купел“, кв.50В, УПИ ІХ-общ., поземлен имот пл. №234 по регулационен план на гр.София Поземлен имот с пл.№ 234 с площ от 300 кв.м.
453. 06316 от 23.07.2007 частна р-н „Овча купел“, м. „Овча купел“, 508 (стар кв.50), УПИ І УПИ І с площ по графични данни от 4256 кв.м.
454. 06335 от 03.08.2007 частна р-н „Красно село", ул. "Житница" 13, м. "Славия", кв. № 4, УПИ ХІІІ-504 30/470 идеални части от УПИ ХІІІ-504, целият с площ от 470 кв.м.
455. 06338 от 03.08.2007 частна р-н "Младост", ж.к. "Младост-3", блок 353, вход В, етаж 7, апартамент 79 Апартамент № 79, състоящ се от стая кухня и сервизни помещения със застроена площ от 44.42 кв.м., с прилежащо мазе № 20 с площ 2.69 кв. м., заедно с 1.402% идеални части от общите части на вх.Б и В и от правото на строеж върху мястото
456. 06339 от 03.08.2007 частна р-н „Младост“, ж.к. "Младост-3", блок 353, вход Г, етаж 5, апартамент 100 Апартамент №100, състоящ се от две стаи дневна кухня и сервизни помещения със застроена площ от 79.36 кв.м. прилежащо мазе № 14 с площ 3.63 кв. м. заедно с 2.441% идеални части от общите части на вх.Г и Д и от правото на строеж върху мястото
457. 06340 от 03.08.2007 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост-3“, блок 353, вход В, етаж 5, апартамент 74 Апартамент № 74, състоящ се от стая дневна кухня и сервизни помещения със застроена площ от 60.47 кв.м. прилежащо мазе № 15 с площ 2.69 кв. м. заедно с1.826 % идеални части от общите части на вх.Б и В и от правото на строеж върху мястото
458. 06342 от 03.08.2007 частна р-н „Младост“, ж.к. „Младост-3“, блок 353, вход Е, етаж 6, апартамент 23 Апартамент № 23, състоящ се от стая кухня и сервизни помещения със застроена площ от 42.44 кв.м. прилежащо мазе № 20 заедно с 2.388 % идеални части от общите части на вх.Е и от правото на строеж върху мястото
459. 06346 от 06.08.2007 частна р-н "Красно село", ул. "Солун" № 18-20, м. "бул. "България", кв. 43, УПИ І, поземлен имот пл. № 418 Поземлен имот с пл. №418 с площ от 212 кв.м.
460. 06347 от 06.08.2007 частна р-н "Красно село", ул. "Солун" № 18-20, м. "бул. България" , кв.43, УПИ І, поземлен имот пл. №417 Поземлен имот с пл. №417 с площ от 596 кв.м.
461. 06349 от 09.08.2007 частна р-н „Подуяне“, ул. "Неофит Бозвели" № 15, м. "Суха река - запад", кв. № 18б, УПИ І, поземлен имот пл. № 26 Дворно място, съставляващо поземлен имот с планоснимачен номер 26 с площ по графични данни от 300 кв.м., реална част от УПИ І в кв. 18б
462. 06390 от 21.09.2007 частна р-н „Витоша", м. „Манастирски ливади-запад“, кв. 1, к.л. 494, поземлен имот пл. № 1866 Поземлен имот с планоснимачен № 1866 с графична площ от 497 кв.м.
463. 06392 от 25.09.2007 частна р-н „Красно село“, ул. "Христо Матов" №19, м. "Лагера", кв. 26 (стар 79), УПИ ІІІ-413 7,2 % ид.части от недвижим имот, целият с площ от 296,80 кв.м. съставляващ УПИ ІІІ-413 от кв.26
464. 06393 от 01.10.2007 частна р-н „Овча купел“, м. "Овча купел кв. 50", кв. 518, УПИ VІ Урегулиран поземлен имот VІ с площ по графични данни от 214 кв.м.
465. 06408 от 12.11.2007 частна р-н „Красна поляна“, м."Разсадника-Коньовица", кад.лист 357, кв. 87, поземлен имот с проектен пл. №п958 Поземлен имот с проектен пл. № 958 с площ по графични данни от 4598 кв.м. съгласно скица-проект за изменение на кадастрален план, нанасяне на поземлен имот с ПП№958 на ГЕОКАД 93 ЕООД от май 2007 г.
466. 06411 от 21.11.2007 частна р-н „Сердика“, м. "ГГЦ-Зона В-15", кв.48, УПИ ІІІ, поземлен имот пл. № 1, ул. "Веслец" № 72 Двуетажна сграда със застроена площ от около 80 кв.м., заедно с 82% идеални части от дворното място , в което е изградена (от които 10,50% ид.ч. се припадат на двуетажната сграда), представляващо поземлен имот с пл.№ 1, целият с графична площ от 300 кв. м., съставляващ реална част от УПИ ІІІ, в кв.48, м. "ГГЦ- Зона В-15
467. "06450 от 23.01.2008 Акт за поправка 08766 от 18.12.2014" частна р-н "Изгрев", бул. "Цариградско шосе" № 30, м. "Дианабад", кв. 1, УПИ І УПИ І с площ от 12 455 кв.м., от които държавна собственост са 11 105 кв.м.
468. 06464 от 24.01.2008 частна р-н "Триадица", ул. "Алабин" № 22, м. "ГГЦ-Г-6-І част", кв. 300, УПИ ІІ УПИ ІІ с площ по графични данни от 940 кв.м.
469. 06506 от 04.02.208 частна р-н „Младост“, ж.к. "Младост-1", блок 66, вход Ж, етаж 2, апартамент 150 1/4 ид..част от апартамент № 150 с площ от 56.48 кв.м.
470. 08979 от 03.08.201506507 от 04.02.2008 частна р-н "Красно село", м. Красно село - пламателен канал - север", кв. 321, УПИ VІІІ-1658 УПИ VІІІ-1658 с площ от 362 кв.м.
471. 06508 от 04.02.2008 частна р-н „Илинден“, м. „Разсадника – Бежанци“, кв.60, УПИ І Урегулиран поземлен имот І с площ по графични данни от 4850 кв.м.,
472. 06509 от 04.02.2008 частна р-н „Средец“, ул. "Алабин" № 33, етаж 4, кантора 336 Кантора № 336 на четвърти етаж в сградата, със застроена площ от 24 кв.м., заедно с 0,37% идеални части от общите части на сградата и от мястото, в което е построена сградата
473. 06510 от 04.02.2008 частна р-н "Възраждане", бул. "Христо Ботев" № 81, м."Зона Б-3", кв. 153, УПИ ХХVІ-26 УПИ ХХVІ-26 с площ от 645 кв.м.
474. 06523 от 12.02.2008 частна р-н „Сердика“, ул. "Г.С. Раковски" № 7, м. "ГГЦ-Зона В-15", кв.50, УПИ ХVІІІ-1,2,3,23, поземлен имот пл. № 1 1/2 идеална част от поземлен имот с пл. № 1, целия с площ от 207 кв.м., съставляващ реална част от УПИ ХVІІ - 1,2,3,23 , целият с графична площ от 1 297 кв.м.
475. "06535 от 14.02.2008 СЪДЕБНО" частна р-н „Витоша“, м. „Панорамен път - специални нужди-Беловодски път“, кв. 9 и кв. 10, поземлен имот пл. N 690 по дворищна регулация Недвижим имот, представляващ поземлен имот пл. № 690 с площ от 557 кв м
476. 06538 от 15.02.2008 частна р-н „Средец“, ул. „Шипка“ 16-16а, м. „Центъра“, кв. 550, УПИ ХХ -2 Административна сграда (вътрешна)- коридорен тип - в груб строеж: сутерен, включващ 4 броя помещения и санитарен възел; етаж 1 с площ от 121 кв.м.; етаж 2 с площ от 134,80 кв. м. и етаж 3 с площ от 134,80 кв. м.
477. 06547 от 20.03.2008 частна р-н „Надежда“, ул. " Демир капия" № 58, м. "бул. "Станке Димитров", кв. 245, стар кв. 130, УПИ VІІІ-96 УПИ VІІІ-96 с площ от 480 кв.м.
478. 06557 от 25.03.2008 частна р-н „Младост“, ж.к.„Младост -1“, блок 18, вход 4, етаж 9, апартамент 26 апартамент № 26, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 35,17 кв. м., с прилежащо мазе 12 с площ 2,64 кв. м., заедно с 1,155% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
479. 06558 от 25.03.2008 частна р-н „Триадица“, бул. "Патриарх Евтимий" № 79, м. "ГГЦ-Г-6-ІІ част", кв. 361, УПИ ІІ-2 1/4 ид.част от етаж 2 от двуетажна масивна жилищна сграда, целият със застроена площ от 114,24 кв.м., състоящ се от три стаи, вестибюл, антре, кухня и обслужващи помещения, заедно с принадлежащите на нази част 1/8 ид.част сутерен, състоящ се от стая, кухня, WC; избени помещения и таванско помещение и ведно с 1/8 ид.част от общите части на сградата и от дворното място
480. 06559 от 25.03.2008 частна р-н „Красно село“, ул. "Доспат" № 6А (ъгъла с ул. "Дукатска планина"), м. "Буката", кв. 316, УПИ ІІ-3 УПИ ІІ-3 с площ по графични данни от 420 кв.м.
481. 06571 от 26.03.2008 частна р-н „Възраждане“, ул. "Странджа" № 43, м. "Б-3А западно направление", кв. 214, УПИ ІІІ-18, 19, 20, 21, 22, поземлен имот пл. № 19 Поземлен имот ПИ № 19 с площ от 248 кв.м. заедно с построената в него едноетажна къща
482. 06572 от 26.03.2008 частна р-н „Възраждане“, ул. "Странджа" № 39, м. "Б-3А западно направление", кв. 214, УПИ ІІІ-18, 19, 20, 21, 22, поземлен имот пл. № 21 Недвижим имот, представляващ поземлен имот ПИ 21 с площ от 259 кв.м. , част от УПИ ІІІ-18,19,20,21,22 с площ от 1474 кв.м.
483. 06597 от 11.04.2008 частна р-н „Подуяне“, м. "Левски", к-с "Ботевградско шосе", кв. 343в, УПИ ХІІІ-383 УПИ ХІІІ - 383 с площ от 380 кв.м.
484. 06606 от 17.04.2008 частна р-н „Витоша“, м. "В.з. Беловодски път", кв. 4, УПИ ХІV-54 УПИ ХІV-54 с графична площ от 1232 кв.м.
485. 06608 от 07.05.2008 частна р-н „Сердика“, м. "Централни гробища", кв. 1, УПИ VІ-528 7 870/88 578 идеални части от УПИ VІ-528, целият с площ по графични данни от 88578 кв.м.
486. 06609 от 20.05.2008 частна р-н Средец, м. "Центъра", кв. 394, УПИ V, "Алабин" № 33, етаж 3, кантора 261 Кантора № 261 със застроена площ от 13,35 кв.м., заедно с 350/231032 идеални части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо урегулиран поземлен имот V, целият с площ по графични данни от 2 662 кв.м.
487. 06611 от 22.05.2008 частна р-н „Сердика“, м. „Пробив "Д. Николаев", кв. 90, УПИ II УПИ III, целият с графична площ 2020 кв м.
488. 06614 от 29.05.2008 частна р-н "Слатина", м. "Христо Смирненски-Слатина", кв. 95в, УПИ V УПИ V с графична площ от 14000 кв.м.
489. 06619 от 06.06.2008 частна р-н „Витоша“, м."Павлово-Бъкстон", кв. 230, УПИ VІ 23% идеални части от 1123/1845 идеални части от УПИ VІ целият с графична площ от 1845 кв.м.
490. 06621 от 06.06.2008 частна р-н „Възраждане“, ул. "Отец Паисий" № 43, м. "Западно направление", кв. 184, УПИ VІІ-8 , 32% идеални части от УПИ VІІ-8 целия с графична площ от 499 кв.м.
491. 06622 от 06.06.2008 частна р-н „Възраждане“, м. "Западно направление", кв. 184, УПИ VІІ-8 , ул. "Отец Паисий" № 43, вътрешна сграда трети (втори) надпартерен етаж Апартамент на трети (втори надпартерен) етаж във вътрешната сграда - южно крило, със застроена площ от 66,53 кв.м., състоящ се от две стаи, хол, кухня и обслужващи помещения, заедно с мазе с площ от 18,20 кв.м. заедно с 8% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
492. 06625 от 20.06.2008 частна р-н „Искър“, ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" N 20, м. „Индустриална зона-НПЗ Искър-Север“, кад.лист 461, поземлен имот пл. N 38, идентичен с ПИ N 32963.36.38 по кад. карта поземлен имот пл. N 38, нанесен в к.л. 461, идентичен с ПИ 3296.36.38. по кадастрална карта на Индустриална зона-НПЗ Искър - Север, целият с графична площ от 8 287 кв.м.
493. 06629 от 24.06.2008 частна р-н „Възраждане“, ул. "Марко Балабанов" № 12, м. „Еврейски гробища“, кв.291, УПИ Х-14 "1. 52/100 ид.части от УПИ Х-14, целият с площ 300 кв.м. 2. Втори етаж от къща със застроена площ 58,75 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, коридор, килер и тоалетна"
494. 06637 от 08.07.2008 частна р-н "Оборище", ул. "Бачо Киро" 16, м. "ГГЦ-Зона Г-14", кв. 9, поземлен имот пл. № 9 в УПИ І-8, 9, етаж 1, апартамент Апартамент на първи етаж в дясно, със застроена площ от 41.33 кв.м., състоящ се от две преходни стаи, кяхна и обслужващи помещения, заедно с принадлежащите му помещения за склад в сутерена - под апартамента с вход от двора, зимничво и таванско помещение и ведно с 7/164 ид.части от общите части на сградата и от мястото, цялото с площ от 320 кв.м.
495. 06641 от 08.07.2008 частна р-н „Оборище“, м. „Подуяне-център“, кв. 116А, УПИ ІІІ-665 УПИ ІІІ-665 с графична площ 430 кв.м.
496. 06665 от 10.07.2008 частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ V, ул. „Алабин“ 33 (Търговски дом), етаж 4, кантора 321 кантора № 321 със застроена площ от 11,20 кв.м., заедно с 350/231032 ид.части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с графична площ 2662 кв.м.
497. 06666 от 10.07.2008 частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ V, ул. „Алабин“ 33 (Търговски дом), етаж 4, кантора 346 кантора № 346 със застроена площ от 12,35 кв.м., заедно с 280/231032 ид.части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с графична площ 2662 кв.м.
498. 06667 от 10.07.2008 частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ V, ул. „Алабин“ 33 (Търговски дом), етаж 4, кантора 352 кантора № 352 със застроена площ от 23,05 кв.м., заедно с 670/231032 ид.части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с графична площ 2662 кв.м.
499. 06671 от 14.07.2008 частна р-н „Оборище“, ул. „Люлебургаз“ 1, м. „Подуяне-център“, кв. 123, УПИ VI-593 недвижим имот, представляващ УПИ VI-593 с графична площ от 316,80 кв.м.
500. 06672 от 14.07.2008 частна р-н „Оборище“, м. „Подуяне-център“, кв. 123, УПИ VI-593, ул. „Люлебургаз“ 1, апартамент на етаж втори Апартамент на втори етаж от външна къща, със застроена площ от 50,42 кв.м., заедно с мазе и с припадащите му се 39,04% ид.части от общите части на сградата и 25% ид.части от правото на строеж върху мястото
501. 06742 от 24.07.2008 частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ V, ул. „Алабин 33“ (Търговски дом), етаж 4, кантора 345 кантора № 345 със застроена площ от 12,35 кв.м., заедно с 280/231032 ид.части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с графична площ 2662 кв.м.
502. 06743 от 24.07.2008 частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ V, ул. „Алабин 33“ (Търговски дом), етаж 4, кантора 344 кантора № 344 със застроена площ от 12,35 кв.м., заедно с 280/231032 ид.части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с графична площ 2662 кв.м.
503. 06744 от 24.07.2008 частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ V, ул. „Алабин 33“ (Търговски дом), етаж 5, кантора 435 (нов 436) кантора № 435 (нов №436) със застроена площ от 17,82 кв.м., заедно с 498/231032 ид.части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с графична площ 2662 кв.м.
504. 06745 от 24.07.2008 частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ V, ул. „Алабин 33“ (Търговски дом), етаж 5, кантора 431 (нов 437) кантора № 431 (нов №437) със застроена площ от 18,48 кв.м., заедно с 448/231032 ид.части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с графична площ 2662 кв.м.
505. 06746 от 24.07.2008 частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ V, ул. „Алабин 33“ (Търговски дом), етаж 5, кантора 430 (нов 438) кантора № 430 (нов № 438) със застроена площ от 16,50 кв.м., заедно с 278/231032 ид.части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с графична площ 2662 кв.м.
506. 06748 от 24.07.2008 частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ V, ул. „Алабин 33“ (Търговски дом), етаж 5, кантора 434 (нов 435) кантора № 434 (нов №435) със застроена площ от 24,09 кв.м., заедно с 568/231032 ид. части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с графична площ 2662 кв.м.
507. 06761 от 24.07.2008 часта р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ V, ул. „Алабин 33“ (Търговски дом), етаж 1, кантора 135 "кантора № 135 със застроена площ от 41,18 кв.м., заедно с 850/231032 ид.части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с графична площ 2662 кв.м. действителната площ на кантората е около 20 кв.м."
508. 06783 от 01.08.2008 частна р-н „Възраждане“, ул. "Отец Паисий" № 54, м. "Зона Б-3", кв. 155, УПИ ХІІ-7 Дворно място, съставляващо УПИ ХІІ-7, с площ по графични данни от 483 кв.м., заедно с построените в имота: двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 62 кв.м. и двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 123,02 кв.м.
509. 06784 от 01.08.2008 частна р-н „Възраждане“, ул. "Перник" № 136, м. "Зона Б-19", кв. 232, УПИ VІ-15 Дворно място, съставляващо УПИ VІ-15, с площ по графични данни от 500 кв.м., заедно с построените в имота: едноетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 52,06 кв.м.; полумасивна къща-апартамент със застроена площ от 69,84 кв.м. и мазе с площ от 36,72 кв.м.
510. 06785 от 06.08.2008 частна р-н Възраждане, ул. "Перник" № 134, 134а, м. "Зона Б-19", кв. 232, УПИ V -13, 14 УПИ V - 13,14 с площ по графични данни от 495 кв.м.
511. 06786 от 06.08.2008 частна р-н „Панчарево“, с. Железница, ул. "Изгрев" № 18, кв. 30, УПИ VІІІ-215 УПИ VІІІ-215 целият с графична площ от 477 кв.м.
512. 06795 от 04.09.2008 частна р-н "Банкя", гр. Банкя, кв. 81 "б", УПИ І УПИ І с площ по графични данни от 2 055 кв.м.
513. 06797 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис 7 офис N 7 (застроена площ от 32,44 кв.м. + 16,56 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 49,00 кв.м., заедно с 0,754% ид.части или 14,48 кв.м. от общите части на сградата или общо 63,48 кв.м., заедно с 0,665% ид.части от правото на строеж върху мястото
514. 06798 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис 8 офис N 8 (35,10 кв.м. дастроена площ + 17,92 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 53,02 кв.м., заедно с 0,816 % ид. части или 15,67 кв.м. от общите части на сградата или общо 68,69 кв.м., заедно с 0,719% ид.части от правото на строеж върху мястото
515. 06799 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис 9 офис N 9 (29,71 кв.м. застроена площ + 15,16 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 44,87 кв.м., заедно с 0,690 % ид.части или 13,26 кв.м. от общите части на сградата или общо 58,13 кв.м., заедно с 0,609 % ид.части от правото на строеж върху мястото
516. 06800 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис 10 офис N 10 (36,94 кв.м. застроена площ + 18,85 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ 55,79 кв.м., заедно с 0,858 % ид.части или 16,49 кв.м. от общите части на сградата или общо 72,28 кв.м., заедно с 0,757 % ид.части от правото на строеж върху мястото
517. 06801 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис 11 офис N 11 (53,06 кв.м. застроена площ + 27,08 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 80,14 кв.м., заедно с 1,233% ид. части или 23,68 кв.м. от общите части на сградата или общо 103,82 кв.м., заедно с 1,087% ид.части от правото на строеж върху мястото
518. 06802 от 09.09.2008 частна р-н "Възраждане", м. "Зона Б-19", кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда "Бизнес център" - в груб строеж, етаж 2, офис 12 офис N 12 (41,43 кв.м. застроена площ + 21,15 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 65,58 кв.м., заедно с 0,963% ид.части или 18,49 кв.м. от общите части на сградата или общо 81,07 кв.м., заедно с 0,849 % ид.части от правото на строеж върху мястото
519. 06803 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис 13 офис N 13 (90,86 кв.м. застроена площ + 46,38 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 137,24 кв.м., заедно с 2,111% ид.части или 40,56 кв.м. от общите части на сградата или общо 177,80 кв.м., заедно с 1,862% ид.части от правото на строеж върху мястото
520. 06804 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис 14 офис N 14 (36,34 кв.м. застроена площ + 18,55 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 54,89 кв.м., заедно с 0,845% ид.части или 16,22 кв.м. от общите части на сградата или общо 71,11 кв.м., заедно с 0,745% ид.части от правото на строеж върху мястото
521. 06805 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис 15 офис N 15 (37,72 кв.м. застроена площ + 19,25 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 56,97 кв.м., заедно с 0,877% ид.части или 16,84 кв.м. от общите части на сградата или общо 73,81 кв.м., заедно с 0,773% ид.части от правото на строеж върху мястото
522. 06806 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис 16 офис N 16 (36,56 кв.м. застроена площ + 18,66 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 55,22 кв.м., заедно с 0,850% ид.части или 16,32 кв.м. от общите части на сградата или общо 71,54 кв.м., заедно с 0,749% ид.части от правото на строеж върху мястото
523. 06807 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис 17 офис N 17 (41,20 кв.м. застроена площ + 21,03 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 62,23 кв.м., заедно с 0,957% ид. части или 18,39 кв.м. от общите части на сградата или общо 80,62 кв.м., заедно с 0,844% ид.части от правото на строеж върху мястото
524. 06809 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, зала 1 зала N 1 (100,80 кв.м. застроена площ + 51,45 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 152,25 кв.м., заедно с 2,342% ид. части или 44,99 кв.м. от общите части на сградата или общо 197,24 кв.м., заедно с 2,065% ид.части от правото на строеж върху мястото
525. 06810 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, зала 2 зала N 2 (25,75 кв.м. застроена площ + 13,14 кв.м. обслужваща площ) с обща застроена площ от 38,89 кв.м., заедно с 0,598% ид.части или 11,49 кв.м. от общите части на сградата или общо 50,38 кв.м., заедно с 0,528% ид.части от правото на строеж върху мястото
526. 06811 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, сутерен, паркомясто 1 паркомясто N 1 (12,50 кв.м. + 14,30 кв.м. маневрено хале) със застроена площ от 26,80 кв.м., заедно с 2,131% ид.части или 0,57 кв.м. от общите части на сградата или общо 27,37 кв.м., заедно с 0,252% ид.части от правото на строеж върху мястото
527. 06812 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, сутерен, паркомясто 2 паркомясто N 2 (12,50 кв.м. + 14,30 кв.м. маневрено хале), със застроена площ от 26,80 кв.м., заедно с 2,131% ид.части или 0,57 кв.м. от общите части на сградата или общо 27,37 кв.м., заедно с 0,252% ид.части от правото на строеж върху мястото
528. 06813 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, сутерен, паркомясто 5 паркомясто N 5 (12,50 кв.м. + 14,30 кв.м. маневрено хале), със застроена площ от 26,80 кв.м., заедно с 2,131% ид.части или 0,57 кв.м. от общите части на сградата или общо 27,37 кв.м., заедно с 0,252% ид.части от правото на строеж върху мястото
529. 06814 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, сутерен, паркомясто 6 паркомясто N 6 (12,50 кв.м. + 14,30 кв.м. маневрено хале), със застроена площ от 26,80 кв.м., заедно с 2,131% ид.части или 0,57 кв.м. от общите части на сградата или общо 27,37 кв.м., заедно с 0,252% ид.части от правото на строеж върху мястото
530. 06815 от 09.09.2008 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 280А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, сутерен, паркомясто 7 паркомясто N 7 (12,50 кв.м. + 14,30 кв.м. маневрено хале), със застроена площ от 26,80 кв.м., заедно с 2,131% ид.части или 0,57 кв.м. от общите части на сградата или общо 27,37 кв.м., заедно с 0,252% ид.части от правото на строеж върху мястото
531. 06816 от 15.09.2008 частна р-н „Оборише“, ул. „Дунав“ 42, м. "ГГЦ-зона Г-14", кв. 522, УПИ I-9 47,75% ид. части от УПИ І-9, целияТ с графична площ 298
532. 06817 от 15.09.2008 частна р-н „Панчарево“, с. Панчарево, кв. 44, УПИ XIX УПИ ХІХ с площ от 765 кв.м.
533. 06818 от 17.09.2008 частна р-н „Красна поляна“, бул. "Александър Стамболийски" № 229, м. "Разсадника-Коньовица", кв. 70, УПИ № VІ-90, 91, поземлен имот пл. № 90 3/4 ид.части от поземлен имот пл. № 90, целият с графична площ от 305 кв.м., съставляващ реална част от УПИ № VІ-90,91
534. 06819 от 29.09.2008 частна р-н „Сердика“, ул. "Будапеща" № 79, м. "ГГЦ-Зона В-15", кв.54, УПИ VІ-9 5/8 ид. части от дворно място, съставляващо УПИ VІ-9, целият с площ по графични данни от 273 кв.м., заедно с построената в него едноетажна къща със сутерен, застроена върху около 73 кв.м.
535. 06829 от 30.09.2008 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, ул. "406-та", блок 433, вход А, етаж 3, апартамент 14 Апартамент № 14 със застроена площ от 29,23 кв.м., заедно с избено помещение №29 от 2,83 кв.м. и ведно с 0,722% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
536. 06830 от 30.09.2008 частна р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх", м. "Лозенец - І-ва част", кв. 277, УПИ ІІ УПИ II – "за поща"с графична площ от 642 кв.м.
537. 06855 от 13.10.2008 частна р-н „Оборище“, ул. "Росица" № 12, м. "ГГЦ - зона Г-14", кв. 514а, УПИ VІІ-13 9,32 % ид.части от място, съставляващо УПИ VІІ-13, цялото с площ по графични данни от 391 кв.м.
538. 06864 от 03.11.2008 частна р-н „Средец“, пл. "Славейков" № 4А, м. "Центъра", кв. 406, УПИ ІІ Реална част от административна сграда на шест етажа със сутерен, застроена на площ от 310 кв.м., а именно: Сутерен, състоящ се от салон, складови и сервизни помещения, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата
539. 06867 от 05.11.2008 частна р-н „Оборище“, ул. „Чаталджа“ 7, м. "ГГЦ-зона Г-13", кв. 733, УПИ XIV-223 УПИ XIV-223 с графична площ от 380 кв.м.
540. 06874 от 13.11.2008 частна р-н „Студентски“, м. „Дървеница“, кв. 25, УПИ III-3785, бул. „Андрей Ляпчев“ 9, етаж 1, офис 1 офис 1 на кота +3,20 м., със застроена площ от 66,24 кв.м., заедно с 2,40 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
541. 06883 от 26.11.2008 частна р-н „Оборище“, бул. "Янко Сакъзов" 40, м. "ГГЦ - зона Г-12", кв. 538, УПИ V-10 УПИ V-10 с площ от 703 кв.м.
542. 06895 от 09.12.2008 частна р-н „Възраждане“, ул. „Позитано“ 127 и ул. „Царибродска“ 134, м. „Зона Б-19“, кв. 276, УПИ III УПИ III с площ по графични данни от 630 кв.м.
543. 06896 от 09.12.2008 частна р-н „Средец“, ул. „6-ти септември“ № 13, м. „Центъра“, кв. 456, УПИ XIII-2 УПИ XIII-2 с площ по графични данни от 1718,5 кв.м.
544. 06903 от 11.12.2008 частна р-н „Студентски“, м. "ж.к. Младост " - І част“, кв. 3, УПИ ІV Реална част с площ 3 043 кв.м. от УПИ ІV, целият с графична площ от 3 193 кв.м.
545. 06904 от 17.12.2008 частна р-н „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“ 35, м. „Зона Б-2“, кв. 147, УПИ VII-10,18, УПИ VII-10,18 с графична площ от 1840 кв.м.
546. 06945 от 20.01.2009 частна р-н „Оборище“, ул. "Будапеща" № 64, м. „ГГЦ – зона Г-1“, кв. 33, УПИ І-6 Стая, преходна кухня с килер и таванско отделение, находящи се на таванския етаж, с обща площ от 31,00 кв.м., заедно със 2/150 ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
547. 06946 от 30.01.2009 частна р-н „Възраждане“, бул. "Сливница" № 160, м. "Зона Б-2", кв. 109, поземлен имот пл. №9 в УПИ V-8,9 1/20 ид. части от магазин със застроена площ от 50,91 кв.м., заедно с мазе с площ от 9,19 кв.м. и заедно с 11,30% ид.части от общите части на сградата и толкова от мястото, съставляващо поземлен имот № 9 с площ по графични данни от 455 кв.м.
548. 06947 от 30.01.2009 частна р-н „Триадица“, регулационен план на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк - IV част (IV-41 Кръстова вада)“ поземлен имот с проектен планоснимачен номер 2339 с площ от 6186 кв.м.
549. 06948 от 30.01.2009 частна р-н „Младост“, м. „в.з. Американски колеж“ (Малинова долина), кв. 6, УПИ XVII-1525 УПИ XVII-1525 с площ по графични данни от 970 кв.м.
550. 06949 от 30.01.2009 частна р-н „Възраждане“, ул. „Овче поле“ 108-110, м. „Западно направление - Зона-Б-4“, кв. 177, УПИ VI-11,12 поземлен имот пл. № 12 с площ по графични данни от 205 кв.м., заедно с построената в него паянтова жилищна сграда, състояща се от 1 стая
551. 06986 от 06.02.2009 частна р-н "Оборище", ул. "Будапеща" № 64, м. "ГГЦ-зона Г-14", кв.33, УПИ І-6, 22/150 ид. части от УПИ І-6, с площ от 263 кв.м.
552. 06987 от 06.02.2009 частна р-н „Възраждане“, ул. "Царибродска" № 78, м. "Западно направление", кв. 170, УПИ VІІ-7 УПИ VІІ-7 с площ от 508 кв.м.
553. "06989 от 09.02.2009 СЪДЕБНО" частна р-н „Овча купел“, м. „Овча купел“, кв. 515, УПИ V УПИ V с площ по графически данни от 2340 кв.м.
554. 06996 от 20.02.2009 частна р-н „Слатина“, м. „Христо Смирненски-Слатина“, кв. 95в, кад.л. 457, поземлен имот с проектен планоснимачен номер 1161 поземлен имот с проектен планоснимачен номер 1161, с графична площ от 200 кв.м.
555. 07012 от 26.02.2009 частна р-н „Витоша“, м. "ж.к. „Гърдова глава“, кв. 10, УПИ II-706 Урегулиран поземлен имот II-706 с графична площ от 1470 кв.м.
556. 07013 от 26.02.2009 частна р-н „Изгрев“, ул. „Тинтява" 9 (б. "Ф. Дзерджински"), м. „Изток-Изток“, кв. 90а, поземлен имот пл. № 1713 384/1471 ид.части от поземлен имот с пл. № 1713, целият с графична площ от 1471 кв.м., идентичен с УПИ III
557. 07020 от 10.03.2009 частна р-н „Витоша“, м. "в.з. Беловодски път", кв. 2, УПИ ХХІІ и УПИ ХХІІІ, поземлен имот пл. №260 Поземлен имот с планоснимачен номер 260 с графична площ от 550 кв.м.
558. 07021 от 10.03.2009 частна р-н „Витоша“, м. "кв. Бояна", кв. 1, УПИ І, поземлен имот пл. № 775 94/844 ид.части от поземлен имот с пл. №775, целият с графична площ от 844 кв.м.
559. 07024 от 12.03.2009 частна р-н „Красно село“, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ № 24, м. „Еврейски гробища“, кв. 293, УПИ XII-13 УПИ XII-13 с площ по графични данни от 373,20 кв.м.
560. 07026 от 12.03.2009 частна р-н „Лозенец“, ул. „Димитър Тъкаланов“ 1 (бивша ул. "299-та"), м. „Лозенец I-ва част“, кв. 282, УПИ XIV-299 УПИ XIV-299 с площ по графични данни от 702 кв.м.
561. 07027 от 12.03.2009 частна р-н „Слатина“, УПИ XXX, кв. 26а, м. „Гео Милев-Подуяне-редута“, ул. „Калиманци“ № 35, блок 102 Магазин № 5 със застроена площ от 24,84 кв.м., с прилежащи складово и санитарно помещения, заедно с 0,466% ид. части от общите части на сградата и от мястото
562. 07028 от 12.03.2009 частна р-н „Слатина“, УПИ XXX, кв. 26а, м. „Гео Милев-Подуяне-редута“, ул. „Калиманци“ № 35, блок 102 Магазин № 3 със застроена площ от 24,84 кв.м., с прилежащи складово и санитарно помещения, заедно с 0,466% ид. части от общите части на сградата и от мястото
563. 07029 от 12.03.2009 частна р-н „Слатина“, УПИ XXX, кв. 26а, м. „Гео Милев-Подуяне-редута“, ул. „Калиманци“ № 35, блок 102 Магазин № 6 със застроена площ от 24,84 кв.м., с прилежащо складово и санитарно помещения, заедно с 0,466% ид. части от общите части на сградата и от мястото
564. 07030 от 12.03.2009 частна р-н „Изгрев“, бул. „Драган цанков“ № 35, УПИ , кв. 2, м. „Дианабад“ "Реални части от административна сграда на 4 етажа, с два сутерена и едно междинно ниво, цялата със застроена площ от 817 кв.м.: - етаж 1 - 35 помещения; - етаж 2 - 15 помещения"
565. 07035 от 25.03.2009 частна р-н „Сердика“, м. „Надлез-Надежда“ (Безжичен телеграф), кв. 21, поземлен имот пл. № 451 поземлен имот пл. № 451 с графична площ от 1455 кв.м.
566. 07059 от 31.03.2009 частна р-н „Студентски“, м. „Студентски град“, кв. 141, УПИ IV-1503, блок Б, секция 4 и секция № 3, ул. „проф. Александър фол“ № 2, вход Г, първо подпокривно ниво, офис Офис, състоящ се от кабинет, стая за срещи, работно помещение и сервизни помещения, със застроена площ от 167,33 кв.м., заедно с 3,05 % ид. части от общите части на секция № 3 от блок "Б" и толкова идеални части от правото на строеж за изграждането на секция № 3 върху дворното място
567. 07063 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 2, офис № 19 Офис № 19 със застроена площ от 116,59 кв.м., заедно с 1,794% ид. части от общите части на сградата и 1,582% ид. части от право на строеж върху мястото
568. 07064 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 19 А Офис № 19А със застроена площ от 20,39 кв.м., заедно с 0,314% ид. части от общите части на сградата и 0,277% ид. части от право на строеж върху мястото
569. 07065 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 19 Б Офис № 19Б, със застроена площ от 22,25 кв.м., заедно с 0,342% ид. части от общите части на сградата и 0,302% ид. части от право на строеж върху мястото
570. 07066 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 20 Офис № 20, със застроена площ от 78,04 кв.м., заедно с 1,201% ид. части от общите части на сградата и 1,059% ид. части от право на строеж върху мястото
571. 07067 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 21 Офис № 21, със застроена площ от 65,60 кв.м., с 1,0009% ид. части от общите части на сградата и 0,890% ид. части от право на строеж върху мястото
572. 07068 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 22 Офис № 22, със застроена площ от 47,41 кв.м., зедно с 0,729% ид.части от общите части на сградата и 0,643% ид. части от право на строеж върху мястото
573. 07069 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 23 Офис № 23, със застроена площ от 47,41 кв.м., заедно с 0,729% ид. части от общите части на сградата и 0,643% ид. части от право на строеж върху мястото
574. 07070 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 24 Офис № 24 със застроена площ от 91,30 кв.м., заедно с 1,405% ид. части от общите части на сградата и 1,239% ид. части от право на строеж върху мястото
575. 07071 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 25 Офис № 25 със застроена площ от 39,04 кв.м., заедно с 0,601% ид. части от общите части на сградата и 0,530% ид. части от право на строеж върху мястото
576. 07072 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 26 Офис № 26 със застроена площ от 77,48 кв.м., заедно с 1,192% ид. части от общите части на сградата и 1,051% ид. части от право на строеж върху мястото
577. 07073 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 27 Офис № 27 със застроена площ от 80,72 кв.м., заедно с 1,242% ид. части от общите части на сградата и 1,095% ид. части от право на строеж върху мястото
578. 07074 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 28 Офис № 28 със застроена площ от 59,25 кв.м., заедно с 0,912% ид. части от общите части на сградата и 0,804% ид. части от право на строеж върху мястото
579. 07075 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 29 Офис № 29 със застроена площ от 53,14 кв.м., заедно с 0,818% ид. части от общите части на сградата и 0,721% ид. части от право на строеж върху мястото
580. 07076 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 30 Офис № 30 със застроена площ от 44,51 кв.м., заедно с 0,685% ид. части от общите части на сградата и 0,604% ид. части от право на строеж върху мястото
581. 07077 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 31 Офис № 31 със застроена площ от 56,21 кв.м., заедно с 0,862% ид. части от общите части на сградата и 0,760% ид. части от право на строеж върху мястото
582. 07078 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 32 Офис № 32 със застроена площ 74,041 кв.м., заедно с 1,139% ид. части от общите части на сградата и 1,004% ид. части от право на строеж върху мястото
583. 07079 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 33 Офис № 33 със застроена площ от 49,15 кв.м., заедно с 0,756% ид. части от общите части на сградата и 0,667% ид. части от право на строеж върху мястото
584. 07080 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 34 Офис № 34 със застроена площ от 71,42 кв.м., заедно с 1,099% ид. части от общите части на сградата и 0,969% ид. части от право на строеж върху мястото
585. 07081 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 35 Офис № 35 със застроена площ от 75,93 кв.м., заедно с 1,168% ид. части от общите части на сградата и 1,030% ид. части от право на строеж върху мястото
586. 07082 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 36 Офис № 36 със застроена площ от 53,70 кв.м., заедно с 0,826% ид. части от общите части на сградата и 0,728% ид. части от право на строеж върху мястото
587. 07083 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, офис № 37 Офис № 37 със застроена площ 63,41 кв.м., заедно с 0,976% ид. части от общите части на сградата и 0,860% ид. части от право на строеж върху мястото
588. 07084 от 31.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Зона Б-19“, кв. 208А, УПИ I по ПУП, сграда „Бизнес център“ - в груб строеж, етаж 3, зала № 3 Зала № 3 със застроена площ от 40,57 кв.м., заедно с 0,624% ид. части от общите части на сградата и 0,550% ид. части от право на строеж върху мястото
589. 07090 от 31.03.2009 частна р-н „Витоша“, м. „Манастирски ливади-запад“, кв. 4-а, УПИ I, ул. „Казбек“ № 59Б, блок 2, апапартамент № 48 Апартамент № 48 със застроена площ от 191,18 кв.м., заедно с припадащи му се ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж
590. 07094 от 31.03.2009 частна р-н „Красно село“, ул. "Топли дол" № 1А, гараж № 4 на партерния етаж Гараж № 4 със застроена площ от 21,82 кв.м., заедно със 1,50% ид. части от общите части на сградата и толкова ид.части от правото на строеж върху парцел ІХ-1266, кв. 288-б
591. 07098 от 14.04.2009 частна р-н „Подуяне“, м."Левски к-с Ботевградско шосе", кв. 343г, УПИ VІ-291 УПИ VІ-291 с графична площ от 300 кв.м.
592. 07099 от 14.04.2009 частна р-н „Възраждане“, ул. „Отец Паисий“ № 108, м. "Зона Б-3", кв.114, УПИ ХХІ-13, 14 Поземлен имот № 13 с графична площ от 273 кв.м.
593. 07100 от 15.04.2009 частна р-н „Нови Искър“, с. Чепинци, имот с пл. № 000359 в землище ЕКАТТЕ 80409 Имот с пл.№ 000359 с площ от 1,872 дка.
594. 07101 от 15.04.2009 частна "р-н ""Студентски"", ул. ""Иван Боримечката"" № 6, м. ""Дървеница"", кв. 18, УПИ I-за читалище" Двуетажна сграда със застроена площ от 360 кв.м. - читалище „Възраждане“
595. 07116 от 29.04.2009 частна р-н „Средец“, ул. "Алабин" № 33 (Търговски дом), етаж 2, кантора № 122 Кантора № 122 със застроена площ от 22,58 кв.м., заедно с 580/231032 ид. части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с площ по графични данни от 2662 кв.м.
596. 07117 от 29.04.2009 частна р-н „Средец“, ул. "Алабин" № 33 (Търговски дом), етаж 2, кантора № 123 Кантора № 123 със застроена площ от 16,19 кв.м., заедно с 630/231032 ид. части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с площ по графични данни от 2662 кв.м.
597. 07119 от 29.04.2009 частна р-н „Средец“, ул. "Алабин" № 33 (Търговски дом), етаж 2, кантора № 142 Кантора № 142 със застроена площ от 12,16 кв.м., заедно с 408/231032 ид. части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с площ по графични данни от 2662 кв.м.
598. 07120 от 29.04.2009 частна р-н „Средец“, ул. "Алабин" № 33 (Търговски дом), етаж 3, кантора № 253 Кантора № 253 със застроена площ от 15,51 кв.м., заедно с 460/231032 ид. части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с площ по графични данни от 2662 кв.м.
599. 07121 от 29.04.2009 частна р-н „Средец“, ул. "Алабин" № 33 (Търговски дом), етаж 3, кантора № 255 Кантора № 255 със застроена площ от 15,67 кв.м., заедно с 390/231032 ид. части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с площ по графични данни от 2662 кв.м.
600. 07122 от 29.04.2009 частна р-н“ Средец“, ул. "Алабин" № 33 (Търговски дом), етаж 3, кантора № 257 Кантора № 257 със застроена площ от 9,90 кв.м., заедно с 290/231032 ид. части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с площ по графични данни от 2662 кв.м.
601. 07123 от 29.04.2009 частна р-н „Средец“,ул. "Алабин" № 33 (Търговски дом), етаж 4, кантора № 328 Кантора № 328 със застроена площ от 12,74 кв.м., заедно с 550/231032 ид. части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целият с площ по графични данни от 2662 кв.м.
602. 07127 от 19.05.2009 часта р-н „Овча купел“, м. "Овча купел", кв. 520, УПИ XIII-217 УПИ XIII-217 с площ по графични данни от 380 кв.м.
603. 07128 от 19.05.2009 частна р-н „Овча купел“, м. "Овча купел", кв. 520, УПИ XIII-218 УПИ XIV-218 с площ по графични данни от 400 кв.м.
604. 07129 от 20.05.2009 частна район „Младост“, ж.к. „Младост 2“, поземлен имот с идентификатор 68134.4090.440 и построени в него сгради представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4090.440 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка четири четири нула), целият с площ от 114 231 (сто и четиринадесет хиляди двеста тридесет и един) кв.м., заедно с построените в него сгради с идентификатори №№68134.4090.440.20; 68134.4090.440.4; 68134.4090.440.3; 68134.4090.440.2; 68134.4090.440.18; 68134.4090.440.10; 68134.4090.440.23; 68134.4090.440.19; 68134.4090.440.15; 68134.4090.440.1; 68134.4090.440.8; 68134.4090.440.22; 68134.4090.440.7; 68134.4090.440.6; 68134.4090.440.21; 68134.4090.440.17; 68134.4090.440.11; 68134.4090.440.14; 68134.4090.440.9; 68134.4090.440.24; 68134.4090.440.12; 68134.4090.440.16; 68134.4090.440.5; 68134.4090.440.13 и 68134.4090.440.25.
605. 07135 от 28.05.2009 частна р-н „Възраждане“, ул. "Овче поле" № 76, м. „Център-Западно направление“, кв. 220, УПИ ХІХ-23 27,14% ид. части от УПИ ХІХ-23, целият с графична площ от 485 кв.м.
606. 07136 от 28.05.2009 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, блок 13 А, 14А, 15А, вход В, етаж 9, апартамент 83 Апартамент № 83 със застроена площ от 65,20 кв.м., заедно с принадлежащо избено помещение № 25 и ведно с 3,164/100 ид. части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото
607. 07137 от 28.05.2009 частна р-н Средец, ул. "Алабин" № 33 (Търговски дом), етаж 1, магазин № 20 Магазин № 20 със застроена площ 28,54 кв.м., заедно с 2356/231032 ид. части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целия с площ по графични данни 2662 кв.м.
608. 07138 28.05.2009 частна р-н Средец, ул. "Алабин" № 33 (Търговски дом), етаж 1, магазин № 32 Магазин № 32 със застроена площ 38,76 кв.м., заедно с 1900/231032 идеални части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо УПИ V, целия с площ по графични данни 2662 кв.м.
609. 07139 от 28.05.2009 частна р-н „Овча купел“, кв. 520, поземлен имот пл. № 211 поземлен имот пл. № 211 с площ по графични данни от 420 кв.м.
610. 07140 от 28.05.2009 частна р-н „Овча купел“, кв. 520, УПИ XVII - 232 УПИ XVII- 232 с площ по графични данни от 1270 кв.м.
611. 07142 от 28.05.2009 частна р-н „Овча купел“, кв. 507, УПИ IV УПИ IV, с площ по графични данни от 2920 кв.м.
612. 07143 от 28.05.2009 частна р-н "Овча купел", кв. 507, УПИ III УПИ III, с площ по графични данни от 2175 кв.м.
613. 07144 от 28.05.2009 частна р-н "Овча купел", кв. 518, УПИ IX УПИ IX, с площ по графични данни от 242 кв.м.
614. 07145 от 28.05.2009 частна р-н "Овча купел", кв. 519, УПИ XV УПИ XV, с площ по графични данни от 315 кв.м.
615. 07146 от 28.05.2009 частна р-н "Овча купел", кв. 520, УПИ V - 232А УПИ V - 232А, с площ по графични данни от 2400 кв.м.
616. 07160 от 05.06.2009 частна р-н „Изгрев“, ж.к. "Изток" ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 15, блок № 156/3, етаж 16, апартамент 31 "!!! По реда на ЗУТ през 2009-2010 е променено предназначението на имота - ОФИС Апартамент № 31 със застроена площ 171,06 кв.м. и с 3,452 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото."
617. 07161 от 09.06.2009 частна р-н „Оборище“, ул. "Тракия" (бивша ул. "Артилерийска"), м. "ГГЦ-зона Г-13 - юг", кв. 740, УПИ ІІІ-475 50 % ид. части от УПИ ІІІ-475 целият с графична площ от 207 кв.м.
618. 07164 от 09.06.2009 частна р-н „Възраждане“, ул. "Средна гора" № 70, м. "Западно направление", кв. 183, поземлен имот пл. № 23 31,36% ид.части от поземлен имот пл. № 23 с площ от 412 кв.м.
619. 07171 от 11.06.2009 частна р-н „Нови Искър“, с. Чепинци, ул. "Тополите"20, кв. 4, УПИ III-911 1/4 ид. част от дворно място, съставляващо УПИ III-911, с площ по графични данни 1117 кв.м.
620. 07191 от 12.06.2009 частна р-н „Изгрев“, ул."А.П. Чехов" № 65, подземно гаражно хале към блок 66 Подземен гараж № 3 със застроена площ от 19,20 кв.м., заедно с 2,273% ид. части от общите части на гаражното хале и толкова от правото на строеж върху мястото
621. 07192 от 12.06.2009 частна р-н „Изгрев“,ул."А.П. Чехов" № 65, подземно гаражно хале към блок 66 Подземен гараж № 12 със застроена площ от 19,20 кв.м., заедно с 2,272% ид.части от общите части на гаражното хале и толкова от правото на строеж върху мястото
622. 07193 от 12.06.2009 частна р-н „Изгрев“, ул."А.П. Чехов" № 65, подземно гаражно хале към блок 66 Подземен гараж № 24 със застроена площ от 19,20 кв.м., заедно с 2,273% ид. части от общите части на гаражното хале и толкова от правото на строеж върху мястото.
623. 07218 от 06.07.2009 частна "р-н „Лозенец“, на ъгъла на бул. „Арсеналски“ и ул. „Църноок“, м. ""Лозенец - 1-ва част"", кв. 225-А, УПИ I" УПИ I – за жилищно строителство с площ по графични данни от 3215 кв.м.
624. 07219 от 07.07.2009 частна р-н „Оборище“, ул. „Буная“ (бивша ул. "Никола Ботушев" 34, м. "Под центъра", кв. 120 (стар кв. 121), УПИ IV-21, УПИ IV-21 с графична площ от 707 кв.м.
625. 07220 от 07.07.2009 частна р-н „Оборище“, ул. „Велико Търново“ 30, м. "ГГЦ-Зона Г-12", кв. 557, УПИ V-8 УПИ V-8 с графична площ от 665 кв.м.
626. 07265 от 29.07.2009 частна р-н „Подуяне“, м. „ НПЗ Хаджи Димитър-Малашевци“, кв. 9, УПИ XI-829 УПИ XI-829 с площ по графични данни 2 755 кв.м.
627. 07266 от 29.07.2009 частна р-н „Кремиковци“, с. Яна, кв. 9, УПИ XIII-572 УПИ XIII-572 с площ по графични данни от 726 кв.м.
628. 07267 от 29.07.2009 частна р-н „Красно село“, ул. „Дойран“ № 4, м. „Красно село- Стрелбище“, кв. 8, УПИ VI-411 УПИ VI-411 с площ по графични данни 793 кв.м.
629. 07268 от 29.07.2009 частна р-н „Кремиковци“, с. Челопечене, кв. 2а, УПИ IV-332 УПИ IV-332 с площ по графични данни 487 кв.м.
630. 07269 от 29.07.2009 частна р-н „Кремиковци“, с. Челопечене, кв. 2а, УПИ V-335 УПИ V-335 с площ по графични данни 493 кв.м.
631. 07270 от 29.07.2009 частна р-н „Кремиковци“, с. Челопечене, кв. 2а, УПИ VІІ-337 УПИ VII-337 с площ по графични данни 505 кв.м.
632. 07271 от 29.07.2009 частна р-н „Кремиковци“, с. Челопечене, кв. 2а, УПИ VІІІ-338 УПИ VIII-334 с площ по графични данни 478 кв.м.
633. 07272 от 29.07.2009 частна р-н „Кремиковци“, с. Челопечене, кв. 2а, УПИ ІХ-333 УПИ IX-333 с площ по графични данни 500 кв.м.
634. 07273 от 29.07.2009 частна р-н „Кремиковци“, с. Челопечене, кв. 2а, УПИ V-335 УПИ X-330 с площ по графични данни 504 кв.м.
635. 07274 от 29.07.2009 частна р-н „Кремиковци“, с. Челопечене, кв. 2а, УПИ ХІ-329 УПИ XI-329 с площ по графични данни 498 кв.м.
636. 07311 от 25.09.2009 частна р-н „Триадица“, ул. „Княз Борис І“ № 16, етаж 3 (4 жилищен), апартамент 10 апартамент № 10 със застроена площ от 68.50 кв.м., заедно с прилежащи към него мазе от 12 кв.м. и таван от 15.93 кв.м., заедно с 5.793 % ид.части от общите части на сградата и от мястото УПИ І-1 с площ от 316 кв.м.
637. 07314 от 21.10.2009 частна р-н "Триадица“, ж.к. "Иван Вазов", ул. "Краище", блок №37, партерен етаж, магазин Магазин, със застроена площ от34,72 кв.м. и със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
638. 07320 от 22.10.2009 частна р-н „Възраждане“, м. "Зона Б-2", кв. 149, УПИ IV-4, бул. „Стефан Стамболов“ № 38, сграда В (първия от изток), магазин Магазин със застроена площ от 26 кв.м., заедно с 32,5/1500 ид. части от общите части на всички сгради и от дворното място с обща площ от 873 кв.м.
639. 07321 от 22.10.2009 частна р-н „Възраждане“, м. "Зона Б-2", кв. 149, УПИ IV-4, бул. „Стефан Стамболов“ № 38, сграда В (втория от изток), магазин Магазин със застроена площ от 26 кв.м., заедно с 32,5/1500 ид. части от общите части на всички сгради и от дворното място с обща площ от 873 кв.м.
640. 07322 от 22.10.2009 частна р-н „Възраждане“, м. "Зона Б-2", кв. 149, УПИ IV-4, бул. „Стефан Стамболов“ № 38, сграда В (третия от изток), магазин Магазин със застроена площ от 26 кв.м., заедно с 32,5/1500 ид. части от общите части на всички сгради и от дворното място с обща площ от 873 кв.м.
641. 07323 от 22.10.2009 частна р-н „Възраждане“, м. "Зона Б-2", кв. 149, УПИ IV-4, бул. „Стефан Стамболов“ № 38, сграда В (третия от изток), магазин Магазин със застроена площ от 26 кв.м., заедно с 32,5/1500 ид. части от общите части на всички сгради и от дворното място с обща площ от 873 кв.м.
642. 07324 от 22.10.2009 частна р-н „Възраждане“, м. "Зона Б-2", кв. 149, УПИ IV-4, бул. „Стефан Стамболов“ № 38, сграда Г, магазин Магазин със застроена площ от 33 кв.м., заедно с 32,5/1500 ид. части от общите части на всички сгради и от дворното място с обща площ от 873 кв.м.
643. 07325 от 22.10.2009 частна р-н „Възраждане“, м. "Зона Б-2", кв. 149, УПИ IV-4, бул. „Стефан Стамболов“ № 38, сграда Д, магазин Магазин със застроена площ от 31 кв.м., заедно с мазе и таван, ведно с 47,5/1500 ид. части от общите части на всички сгради и от дворното място с обща площ от 873 кв.м.
644. 07326 от 22.10.2009 частна р-н „Триадица“, м. "ГГЦ-Г-6-I-ва част", кв. 358, УПИ XI-7, бул. „Витоша“ № 58, етаж 3 (втори надпартерен), апартамент 1/2 ид. част от апартамент със застроена площ от 134,46 кв.м., заедно с избено помещение № 8 от 7,67 кв.м. и таванско помещение № 6 от 15,36 кв.м.; ведно с 62/1000 ид. части от общите части на сградата и толкова от мястото с площ от 349 кв.м.
645. 07331 от 23.10.2009 частна р-н „Банкя“, гр. Банкя, в.з. „Бели брег“, кв. 5, поземлен имот № 679 Поземлен имот № 679 с площ по графични данни 2100 кв.м.
646. 07333 от 23.10.2009 частна р-н „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“, м. „НПЗ Хладилника-Витоша“, кв. 7, УПИ - II-279 УПИ - II-279 с площ по графични данни от 2470 кв.м.
647. 07375 от 06.11.2009 частна р-н „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 8, кв. 528, УПИ XI-17 61,565% идеални части от от мястото, цялото с площ по графични данни 495 кв.м.
648. 07381 от 22.12.2009 частна р-н „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ № 32, м. "ГГЦ-зона Г-12", кв. 537, УПИ XIII-18 УПИ XIII-18 с графична площ от 473 кв.м.
649. 07395 от 13.01.2010 частна р-н „Кремиковци“, гр Бухово, кв. 33, поземлен имот пл. № 14 поземлен имот пл. № 14 с площ по графични данни 655 кв.м.
650. 07397 от 13.01.2010 частна р-н „Подуяне“, м. „Левски-зона В“, кв. 31, поземлен имот пл. № 263 поземлен имот пл. № 263 с графично измерена площ от 248 кв.м.
651. 07398 от 13.01.2010 частна р-н „Лозенец“,ул. „Борис Руменов“ 38, м. "Кръстова вада", кв. 37, УПИ IV УПИ IV с площ по графични данни от 942 кв.м.
652. 07442 от 05.02.2010 частна "р-н „Кремиковци“, с. Желява, в.з. „Лозята“ (VIII-8), кад.лист Б-7-16-В и Б-6-16-А, поземлен имот пл. № 256" Поземлен имот с пл. № 256 с графична площ от 502 кв.м.
653. "07443 от 05.02.2010 СЪДЕБНО" частна р-н „Нови Искър“, с. Кътина, кв. 26, УПИ -404 УПИ с графична площ 585 кв.м.
654. 07445 от 15.02.2010 частна р-н „Овча купел“, м. „Овча купел“, кв. 13в, УПИ X-616 1/2 ид.част от УПИ X-616, целия с графична площ от 1130 кв.м.
655. 07446 от 15.02.2010 частна р-н „Възраждане“, ул. „Княз Борис I“ № 166, м. „Зона Б-2“, кв. 145, УПИ I-1 УПИ I-1 целия с графична площ от 312 кв.м.
656. 07447 от 01.03.2010 частна р-н „Триадица“, м. "Околно пространство на НДК", кв. 369, бул. „Витоша“ № 89 "Реални масти от административна сграда, представляващи: - етаж 16 със застроена площ от 504.90 кв.м., състоящ се от 17 броя стаи, 1 фоайе и др.; - етаж 17 със застроена площ от 595,50 кв.м., състоящ се от 15 броя стаи, 1 фоайе и др."
657. 07477 от 24.03.2010 частна р-н „Красно село“, м. „Буката“, кв. 311, УПИ I-1, ул. „Лайош Кошут“ № 36, етаж 1, апартамент 5 1/2 ид. част от апартамент № 5 със застроена площ от 50 кв.м., заедно с мазе 5 с площ от 6,71 кв.м. и таван 6 с площ от 5,98 кв.м.
658. "07484 от 25.03.2010 СЪДЕБНО" частна р-н "Нови Искър", в.з "Войняговци (VII-93)", кад.лист Б-14-7-В, поземлен имот пл. № 184 поземлен имот пл. № 184 с графична площ от 760 кв.м.
659. 07485 от 25.03.2010 частна р-н "Нови Искър", с. Войняговци - вилна зона, кв. 21, УПИ III-401 УПИ III-401 с графична площ от 760 кв.м.
660. 07486 от 26.03.2010 частна р-н „Връбница“, ул. „Справедливост“ № 70 (бивша ул. "Червени ескадрони"),м. "НПЗ Орион", кв. 54, поземлен имот пл. № 504, част от УПИ I-504,505, поземлен имот пл. № 504 с площ от 190 кв.м.
661. 07487 от 26.03.2010 частна "р-н ""Нови Искър"", в.з ""Войняговци"", кад.лист Б-14-6-Г, поземлен имот пл. № 83" поземлен имот пл. № 83 с площ от 967 кв.м.
662. 07488 от 26.03.2010 частна "р-н ""Нови Искър"", в.з ""Войняговци"", кад.лист Б-13-6-А, поземлен имот пл. № 481" поземлен имот пл. № 481 с площ по графични данни от 1149 кв.м.
663. 07489 от 26.03.2010 частна "р-н ""Нови Искър"", в.з ""Войняговци"", кад.лист Б-13-6-А, поземлен имот пл. № 482" поземлен имот пл. № 482 с площ по графични данни от 2060 кв.м.
664. 07490 от 26.03.2010 частна "р-н ""Нови Искър"", в.з ""Войняговци"", кад.лист Б-13-6-А, поземлен имот пл. № 551" поземлен имот пл. № 551 с площ по графични данни от 1032 кв.м.
665. 07491 от 26.03.2010 частна р-н "Нови Искър", в.з "Войняговци", кад.лист Б-14-7-В, поземлен имот пл. № 202 поземлен имот пл. № 202 с площ по графични данни от 851 кв.м.
666. 07528 от 30.03.2010 частна р-н „Възраждане“, ул. „Пиротска“ 80, УПИ XIII-32,33, поземлен имот пл. № 33 "1/2 ид.части от: - бивша фурна със застроена площ от 34.22 кв.м.; - складово помещение с площ от 19.40 кв.м.; - магазин с площ от 13.45 кв.м., заедно със съответните ид. части от общите часи на сградата и от правото на строеж върху мястото"
667. 07529 от 30.03.2010 частна р-н „Витоша“, кв. 48, кад.лист 614, имот с проектен пл. № 1034 Поземлен имот с проектен планоснимачен № 1034 с площ 226 кв.м.
668. "07530 от 30.03.2010 СЪДЕБНО" частна р-н "Нови Искър", в.з "Войняговци (VII-93)", кад.лист Б-14-7-А, поземлени имот с пл. № 115 поземлен имот с пл. № 115 с графична площ от 753 кв.м.
669. 07539 от 08.04.2010 частна р-н „Триадица“, ул. "Цар Самуил" 59, м. "Центъра", кв. 257, поземлен имот с пл. № 13 43,71% ид. части от поземлен имот пл. № 13 целият с площ от 449 кв.м.
670. 07540 от 09.04.2010 частна "р-н ""Панчарево"", язовир ""Искър"", м. ""Чашката на язовир Сталин"", кад.лист Г-20-11-Б, поземлен имот пл. № 1681" поземлен имот пл. № 1681 с площ по графични данни 844 кв.м.
671. 07542 от 16.04.2010 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Войняговци", VІІ-93, кад. лист Б-14-7-А, поземлен имот с пл. №116, Поземлен имот с пл. № 116 с графична площ от 810 кв.м.
672. 07543 от 6.04.2010 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Къпина", VІІ-96, кад. лист Б-15-5-Г, поземлен имот с пл. № 113 Поземлен имот с пл. № 113 с графична площ от 991 кв.м.
673. 07544 от 16.04.2010 частна р-н "Нови Искър", с. Войняговци - вилната зона, кв. 21, УПИ V-410 УПИ V - 410 с графична площ от 970 кв.м.
674. 07545 от 16.04.2010 частна р-н „Витоша“, м. "кв. "Бояна", кв. 65, УПИ ХХVІ - 544 УПИ ХХVІ - 544 с графична площ от 565 кв.м.
675. 07551 от 03.05.2010 частна р-н „Средец“, ул. " Шести септември" № 9, м. "Центъра", кв.456, УПИ VІ-5 44% ид.части от УПИ VІ - 5 с площ, измерена графично от 905,84 кв.м.
676. 07552 от 03.05.2010 частна р-н "Оборище", ул. "Марин Дринов" № 30, м. "ГГЦ-зона Г-12", кв. 543, УПИ І, поземлен имот пл. № 9 поземлен имот пл. № 9 целия с графична площ от 1820 кв.м.
677. 07553 от 03.05.2010 частна р-н "Нови Искър", в.з "Къпина" (VII-96), кад. лист Б-15-5-Б, поземлен имот пл. № 54 поземлен имот пл. № 54 с графична площ от 1286 кв.м.
678. 07554 от 03.05.2010 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Войняговци" VІІ-93, кад. лист Б-14-7-В и Б-13-7-А, поземлен имот пл. № 186 поземлен имот пл. № 186 с графична площ от 880 кв.м.
679. 07555 от 03.05.2010 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Войняговци" VІІ-93, кад. лист Б-13-6-А,поземлен имот пл. № 480 поземлен имот пл. № 480 с графична площ от 611 кв.м.
680. 07556 от 03.05.2010 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Войняговци" VІІ-93, кад.лист Б-14-6-Г и Б-13-6-Б; поземлен имот пл. № 386 поземлен имот пл. № 386 с графична площ от 701 кв.м.
681. 07557 от 03.05.2010 частна р-н „Подуяне“,бул. „Ботевградско шосе-рамка“, м. "Левски", кв. 403, поземлен имот пл.№ 9 попадащ в обхвата на УПИ III поземлен имот пл. № 9 с графична площ от 185 кв.м.
682. 07558 от 17.05.2010 частна р-н "Оборище", ул. "Бачо Киро" № 20, м. "ГГЦ - зона Г-14", кв. 14, УПИ ХІІ - 2 54,98 % ид. части от УПИ ХІІ-2 с площ, измерена графично от 306 кв.м.
683. 07561 от 28.05.2010 частна р-н "Нови Искър", с. Доброславци, кв. 1, поземлен имот пл. № 761, попадащ в УПИ І - 34, ІХ-35 Поземлен имот пл. № 761 с площ по графични данни от 985 кв.м.
684. 07562 от 28.05.2010 частна р-н „Възраждане“, ул. "Екзарх Йосиф" № 3, м. "Зона Б-2", кв. 149, УПИ ХVІ - 16 1/12 ид. части от сграда на три етажа и партер, състояща се от шест самостоятелни жилища и два магазина, заедно с идеални части от общите части на сградата и ведно с 1/12 ид.части от мястото
685. 07563 от 28.05.2010 частна р-н „Възраждане“, ул. "Екзарх Йосиф" № 3, м. "Зона Б-2", кв. 149, УПИ ХVІ - 16 34/100 ид. части от апартамент на първия етаж над партера, с площ от 83 кв.м., заедно с принадлежащо му мазе в сутерена, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от мястото
686. 07564 от 31.05.2010 частна р-н „Лозенец“, ул. "Бигла" № 23А, м. "Лозенец - ІІ част", кв. 196, УПИ ХІІ - 288 УПИ ХІІ-288 с площ от 417 кв.м.
687. "07571 от 15.07.2010 СЪДЕБНО" частна р-н „Сердика“, ул. "Малашевска" 2, м. „НПЗ Х Димитър-Малашевци“, кв. 4а, УПИ I, поземлен имот пл. N 40 "19,80% ид. части от пет сгради, представляващи: - фабрична сграда на 3 етажа (склад за материали) със застроена площ от 176 кв.м.; - двуетажна сграда (канцеларии) със застроена площ от 43 кв.м.; - триетажна сграда (склад) със застроена площ от 141 кв.м.; - едноетажна сграда (складове, трапезария и кухня) със застроена площ от 217 кв.м.; - едноетажна сграда с навес със застроена площ от 100 кв.м.; всичките със съответните припадащи им се ид.части от правото на строеж върху мястото"
688. 07573 от 19.07.2010 частна р-н „Лозенец“, УПИ III-501,502 в кв. 31, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, ул. „Чавдар Мутафов“ 2-а, апартамент 16 Апартамент № 16 на две нива(мезонет), със застроена площ от 227,88 кв.м., с прилежа мазе 16 от 1,60 кв.м., заедно с 3,871% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
689. 07574 от 19.07.2010 частна р-н „Лозенец“, УПИ III-501,502 в кв. 31, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, ул. „Чавдар Мутафов“ 2-а, ет. 1, офис 2 Офис № 2 със застроена площ от 73,36 кв.м., с прилежащо мазе № 35 от 1,70 кв.м., заедно с 1,292% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
690. 07575 от 19.07.2010 частна р-н „Лозенец“, УПИ III-501,502 в кв. 31, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, ул. „Чавдар Мутафов“ 2-а, сутерен, гараж 1 Гараж № 1 със застроена площ от 9,88 кв.м., заедно с 0,145% ид. части от общите части на сградата и 2,365% ид. части от общите части на рампата и маневреното хале в сутеренния етаж, със съответните ид. части от правото на строеж върху мястото
691. 07576 от 19.07.2010 частна р-н „Лозенец“, ул. „Чавдар Мутафов“ 2-а, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, кв. 31, УПИ III-501,502 5,308% ид. части от УПИ III-501,502, целият с площ по графични данни 2172 кв.м.
692. 07582 от 29.07.2010 частна р-н "Панчарево", с. Плана (VІІ - 147), кад. лист Г-24-5-Г, поземлен имот с пл. № 467 Поземлен имот с пл. № 467 с графична площ от 423 кв.м.
693. 07583 от 29.07.2010 частна р-н "Подуяне", м. "Суха река - квартали от североизточен град, прилежащи на І задгарова артерия", кв. 93А, поземлен имот с пл. № 278 Поземлен имот с пл. № 278 с графична площ от 519 кв. м.
694. "07611 от 09.09.2010 Акт за поправка 07786 от 2010" частна р-н „Средец“, м. „Центъра“, кв. 394, УПИ VI-10 45.56 % ид.части от УПИ VI-10 с площ по графични данни 886.00 кв.м.
695. 07613 от 16.09.2010 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Бадемова гора“, блок 41-А, вход Г, етаж 2, апартамент 78 Апартамент № 78, със застроена площ от 88,43 кв.м., с принадлежащо избено помещение № 6, заедно с 5,121% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
696. 07616 от 08.10.2010 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Подгумер (VII-94)", кад. лист Б-15-5-Г, поземлен имот пл. № 133 "Поземлен имот пл. № 133 с графична площ от 751 кв.м., заедно с построените в него: - жилищна сграда на 3 етажа със застроена площ от 35 кв.м.; - гараж със застроена площ от 17 кв.м."
697. 07617 от 08.10.2010 частна "р-н ""Нови Искър"", с. Гниляне (II-81), кад. лист Б-15-4-А, поземлен имот пл. № 178," Поземлен имот с пл. № 178 с графична площ от 574 кв.м.
698. 07618 от 08.10.2010 частна р-н „Кремиковци", м. "Нова Враждебна", кад.лист 302, поземлен имот с проектен пл. № 433 поземлен имот с проектен пл. №433 с площ от 1280 кв.м.
699. "07619 от 08.10.2010 СЪДЕБНО" частна р-н „Надежда“, жк „Надежда I част“, блок 303, вход А, етаж 2, апартамент № 4 Апартамент № 4 със застроена плок от 40,46 кв.м., с прилежащо избено помещение № 23, заедно с 0,512% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
700. 07620 от 11.10.2010 частна р-н "Банкя", гр. Банкя, ул. Пирот № 20, кв. 88, УПИ VІ-395 УПИ VІ-395 целия с площ по графични данни от 1422 кв.м.
701. 07624 от 12.10.2010 частна р-н „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. "Бяла черква" № 2, етаж 8, апартамент 38 Апартамент № 38, състоящ се от стая кухня и сервизно помещение, със застроена площ от 41,13 кв.м., с прилежащо мазе № 37 и ведно с 1,40 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
702. 07625 от 13.10.2010 частна р-н „Подуяне,“ м. "Левски -бул. "Ботевградско шосе - рамка", кв. 301, УПИ ХІ-87 УПИ ХІ-87 с графична площ от 811 кв.м.
703. 07626 от 22.10.2010 частна р-н "Банкя", с. Иваняве, кв. 1, УПИ V 160/1000 ид. части от УПИ V с графична площ от 1000 кв.м.
704. 07627 от 22.10.2010 частна р-н "Банкя", с. Иваняве, кв. 1, УПИ VІ УПИ VI с графична площ от 955 кв.м.
705. 07628 от 22.10.2010 частна р-н "Панчарево", с. Железница, м. "Тупанкови кошари", кад. лист Г-20-2-Б, поземлен имот с проектен пл. № 1053 поземлен имот с проектен пл. № 1053 с площ от 132 кв.м.
706. 07629 от 22.10.2010 частна р-н "Банкя", кв. "Михайлово" (III-92), кад. лист А-1-10-А, поземлен имот с пл. № 312 поземлен имот с пл. № 312 с графична площ от 464 кв.м.
707. 07643 от 22.10.2010 публична р-н „Триадица“, ул. „Цар Самуил“ № 57, м. "Центъра", кв. 257, поземлен имот пл. № 27 поземлен имот пл. № 27 целия с площ от 314 кв.м.
708. 07650 от 01.11.2010 частна р-н "Оборище", ул. "Росица" № 19, м. "ГГЦ-зона Г-14", кв. 515а, УПИ IX-7 80% ид. части от УПИ IX-7 с площ от 228 кв.м.
709. "07651 от 05.11.2010 съдебно" частна р-н "Нови Искър", в.з. "Войняговци" (VII-93), кад.лист Б-14-6-Г, поземлен имот пл.№380, поземлен имот пл. №380 с графична площ от 380 кв.м.
710. 07652 от 05.11.2010 частна р-н „Възраждане“, м. "Зона Б-5-3",кв. 242, поземлен имот пл. № 1, попадащ в УПИ I, ул. „Позитано“ № 86, партерен етаж 1/6 ид. части от магазин със застроена площ от 25,44 кв.м., прилежащо мазе (сутерен) с площ 17,82 кв.м., заедно с 50/2355 ид. части от общите части на сградата и от дворното място цялото от 261 кв.м.
711. 07655 от 12.11.2010 частна р-н "Панчарево", м. "Дебело гуно", кв. 19 УПИ VІІ-1259 УПИ VІІ-1259 по графични данни с площ 690 кв.м.
712. 07662 от 07.12.2010 частна р-н "Панчарево", м. "Дебело гуно", кв. 12, УПИ V-1279 200/800 ид. части от УПИ V-1279, целият с площ по графични данни 800 кв.м.
713. 07663 от 11.12.2010 частна р-н „Красно село“, ул. „Хайдушка гора“ 18, м. „Красно село-Стрелбище“, кв. 4, УПИ XIII-372 УПИ XIII-372 с площ по графични данни 390 кв.м.
714. 07682 от 04.02.2011 частна р-н "Витоша", м. "в.з. "Габаро - Азмата", кв 3, УПИ ХІ-77 80/680 ид. части от УПИ ХІ-77, целият с площ по графични данни от 680 кв.м.
715. 07690 от 10.02.2011 частна р-н Панчарево, с. Казичене, кв. 77, УПИ ІV УПИ ІV с графична площ от 1 003 кв.м.
716. 07691 от 10.02.2011 частна р-н "Панчарево", с. Герман, м. "Терасите", код по ЕКАТТЕ 14831, кад. район 6106, поземлен имот пл. № 2580 Поземлен имот с пл. 0 2580 с площ по графични данни 514 кв.м.
717. 07692 от 10.02.2011 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Подгумер" (VІІ-94), кад. лист Б-15-5-Г, поземлен имот с пл. № 257 Поземлен имот с пл. № 257 с графична площ от 651 кв.м., заедно с построената в имота двуетажна сграда със застроена площ от 46 кв.м.
718. 07694 от 01.03.2011 частна р-н "Кремиковци", м. "Враждебна", кв. 41, УПИ VІІІ-636, 637 УПИ VІІІ-636, 637, целият с площ по графични данни 690 кв.м.
719. 07696 от 09.03.2011 частна р-н "Нови Искър", в.з "Войняговци" (VII-93), кад. лист Б-14-7-В и Б-13-7-А, поземлен имот пл. № 221 Поземлен имот с пл. № 221 с графична площ от 982 кв.м
720. 07706 от 24.03.2011 частна р-н "Нови Искър", в.з."Радеви круши" (VІІ-100), кад. лист Б-16-4-В,поземлен имот с пл. № 123 Поземлен имот с пл. № 123 с графична площ от 511 кв.м.
721. 07707 от 24.03.2011 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Войняговци" (VІІ-93), кад. лист Б-14-7-Б, поземлен имот с пл. № 174 Поземлен имот с пл. № 174 с графична площ от 1202 кв.м.
722. 07708 от 24.03.2011 частна р-н "Панчарево", м. "в.з. "Беликата", кв. 35, УПИ VІ - 463 УПИ VІ-463 с графична площ от 450 кв.м.
723. 07709 от 24.03.2011 частна р-н "Панчарево", с. Железница (VІІ-24), кад. лист Г-19-2-Г и Г-19-3-В, поземлен имот с пл. № 710, Поземлен имот с пл. № 710 с графична площ от 852 кв.м.
724. 07711 от 04.04.2011 частна р-н "Връбница", м. "кв. Модерно предградие", кв. 9, поземлен имот пл.№297 Поземлен имот с пл. № 297 целия с графична площ от 602 кв.м.
725. 07712 от 04.04.2011 частна р-н "Нови Искър", с. Кътина, кв. 17, УПИ І-237 УПИ І-237 с площ по графични данни от 640 кв.м.
726. 07713 от 04.04.2011 частна р-н "Нови Искър", с. Кътина, кв. 17, УПИ ІІ-238 УПИ ІІ-238 с площ по графични данни от 430 кв.м.
727. 07714 от 04.04.2011 частна р-н "Нови Искър", кв. "Кумарица", кв. 218, поземлен имот с пл. № 926 Поземлен имот с пл. № 926 целия с графична площ от 990 кв.м.
728. 07719 от 08.04.2011 частна р-н "Кремиковци", кв. "Враждебна", поземлен имот с идентификатор 68134.8553.621 Поземлен имот с идентификатор 68134.8553.621 целият с площ от 580 кв.м.
729. 07722 от 21.04.2011 частна р-н "Лозенец", ж.к. "Лозенец", ул. "Капитан Андреев" № 16-18, етаж 1, апартамент № 1 6/48 ид.части от апартамент № 1, състоящ се от 2 стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 70,91 кв.м., с прилежащи мазе и таван, заедно с 11,11 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
730. 07723 от 26.04.2011 частна р-н "Панчарево", с. Плана, (VІІ-147), кад. лист Г-23-5-В, поземлен имот с пл. № 240 Поземлен имот с пл. № 240 с графична площ от 2756 кв.м.
731. 07725 от 02.05.2011 частна р-н "Панчарево", с. Железница, (VІІ-24), кад. лист Г-18-3-Б и Г-18-4-А, поземлен имот с пл. № 169 Поземлен имот с пл. № 169 с графична площ от 3 605 кв.м.
732. 07728 от 31.05.2011 частна р-н „Витоша“, м. в.з.“Симеоново - Драгалевци 1-ва част“, кад. лист 734, кв. 1, поземлен имот с проектен пл. № 1471 поземлен имот с проетен пл. № 1471 с площ от 328 кв.м., заедно с построената в имота масивна сграда със застроена площ от 14 кв.м.
733. 07729 от 31.05.2011 частна р-н "Панчарево", с. Герман, м. "Обед.м. " Терасите", ЕКАТТЕ 14831, кад. район 6109, поземлен имот с пл. № 2075 поземлен имот с пл. № 2075 с площ от 586,63 кв.м.
734. 07734 от 07.06.2011 частна р-н „Триадица“, ул. "Княз Борис І" № 78, м. "ГГЦ-Г-6-І част", кв. 332, УПИ ХІV-3 "1/2 ид. част от УПИ ХІV-3 с графична площ от 370 кв.м., заедно с построените в имота: 1. Части от двуетажна сграда с площ от 162,30 кв.м. представляващи…….. 2.Пристройка във вътрешния североизточен ъгъл на ХІV-3, свързана с двуетажната сграда с площ от 16,60 кв.м., заедно с 1/2 ид.част от сутерена в пристройката"
735. 07735 от 07.06.2011 частна р-н "Панчарево", с. Панчарево (VII-86), кад. лист Г-10-4-Г, поземлен имот с пл. № 2082 Поземлен имот с пл. № 2082 с графична площ от 538 кв.м.
736. "07747 от 10.06.2011 СЪДЕБНО" частна р-н "Нови Искър", в.з. "Войняговци" VІІ-93, кад. лист Б-14-6-Г, поземлен имот с пл. № 297 Поземлен имот с пл. № 297 с графична площ от 881 кв.м.
737. 07750 от 10.06.2011 частна р-н "Панчарево", с. Плана, (VІІ-147), кад. лист Г-22-5-В и Г-23-5-А, поземлен имот с пл. № 50 Поземлен имот с пл. № 50 с графична площ от 1 145 кв.м., заедно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда с графична площ от 55 кв.м.
738. 07755 от 27.06.2011 частна р-н „Надежда“, ж.к. "Лев Толстой", блок 26, вход В, етаж 4, апартамент 46 Апартамент №46 със застроена площ от 56,48 кв.м., спринадлежащо мазе № 9 и заедно с 0,935 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
739. 07760 от 30.06.2011 частна р-н "Овча купел", ул. "Малобучински път" № 20, поземлен имот с идентификатор 68134.4378.83 Поземлен имот с идентификатор 68134.4378.83 с площ от 640 кв.м.
740. 07761 от 30.06.2011 частна р-н "Нови Искър", с. Гниляне (II-81), кад. лист Б-15-4-А, поземлен имот с пл. № 211 Поземлен имот с пл. № 211 с графична площ от 410 кв.м.
741. 07762 от 01.07.2011 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Ранова нива" VІІ-107, кад. лист Б-16-4-Б, поземлен имот с пл. № 258 Поземлен имот с пл. № 258 с графична площ от 814 кв.м.
742. 07763 от 07.07.2011 частна р-н „Банкя“, гр. Банкя, кв. 161, УПИ IX-2165 УПИ IX-2165, кв. 161 с площ от 580 кв.м.
743. 07764 от 07.07.2011 частна р-н „Надежда“, м. „Момкова махала“, кв. 276, УПИ IX-555 140/410 ид. части от УПИ IX-555 с графична площ от 410 кв.м.
744. 07765 от 07.07.2011 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Ранова нива" (VII-107), кад. лист Б-17-5-В, поземлен имот пл. № 88 поземлен имот с пл. № 88 с графична площ 519 кв.м.
745. 07771 от 05.08.2011 частна р-н "Нови Искър", с. Чепинци, кв. 104, УПИ VІІ-362 1/3 от УПИ VІІ-362 с графична площ от 594 кв.м.
746. 07772 от 05.08.2011 частна р-н "Банкя", гр. Банкя, м. "кв. Вердикал", кв. 9, УПИ VІІІ - 338 УПИ VІІІ-338 с площ по графични данни 592 кв.м.
747. 07788 от от 30.08.2011 частна р-н „Оборище“, ул. "Струма" № 4, етаж 3, апартамент № 5 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 8134.401.251.1.5 преставляващ апартамент № 5, състоящ се от три стаи , кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 74,85 кв.м., заедно с 15,315% ид.части от общите части на сградата и 8,979% ид.части от мястото, съставляващо имот с идентификатор 68134.401.251 целият с площ от 405 кв.м.
748. 07789 от 30.08.2011 частна р-н „Оборище“, ул. "Струма" № 6, етаж 2, апартамент № 10 1/2 ид.части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.251.1.10, преставляващ апартамент № 10, състоящ се от 4 стаи , кухня вестибюл и сервизни помещения, със застроена площ от 92,03 кв.м., сприлежащо мазе и заедно с 28,083% ид. части от общите части на сградата и заедно с 11,619 % ид. части от мястото, съставляващо имот с идентификатор 68134.401.251 целият с площ от 405 кв.м
749. 07790 от 30.08.2011 частна р-н „Оборище“, ул. "Струма" № 6, етаж 4, апартамент № 12 1/2 ид. части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.251.1.12, преставляващ апартамент № 12 състоящ се от 3 стаи , кухня, вестибюл и сервизни помещения, със застроена площ от 90,07 кв.м., с прилежащо западно мазе към двора и заедно с 20,941% ид. части от общите части на сградата и заедно с 8,665 % ид. части от мястото, съставляващо имот с идентификатор 68134.401.251 целият с площ от 405 кв.м.
750. 07791 от 30.08.2011 частна р-н „Оборище“, ул. "Струма" № 4 – 61 поземлен имот с идентификатор 68134.401.251 30,379 % ид. части от поземлен имот с идентификатор 68134.401.251 с площ от 405 кв.м.
751. 07792 от 31.08.2011 частна р-н "Подуяне", м. "Левски - комплекс "Ботевградско шосе", кв. 261в, УПИ ІІ Реална част с площ 2 684 кв.м. от УПИ ІІ целият с графична площ от 6 060 кв.м.
752. 07797 от 16.09.2011 частна р-н „Оборище“, ул. „Тракия“ 2, поземлен имот с идентификатор 68134.406.116 (по предходен план: кв. 737а, парцел XX) поземлен имот с идентификатор 68134.406.116 с площ от 1149 кв.м.
753. 07804 от 28.09.2011 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Войняговци" (VII-93), кад. лист Б-14-7-В, поземлен имот пл. № 205 Поземлен имот с пл. № 205 с графична площ от 749 кв.м.
754. 07806 от 30.09.2011 частна р-н „Връбница“, с. Мрамор, кв.14, УПИ ХХХІ-740 Урегулиран поземлен имот ХХХІ - 740 с графична площ от 383 кв.м.
755. 07807 от 07.10.2011 частна р-н „Средец“, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 91, поземлен имот с идентификатор 68134.107.335 (по предходен план: УПИ VІІ, кв. 35) "поземлен имот с идентификатор 68134.107.335 с площ от 417 кв.м., заедно с построената върху имота сграда с идентификатор 68134.107.335.1 със застроена площ от 94 кв.м., състояща се от : - сутерен на кота -2,40 м. със застроена площ от 95,03 кв.м.; - първи надземен етаж на кота +0,00 м. със застроена площ от 95,03 кв.м., стълбище на кота -1 м. със застроена площ от 10,64 кв.м.; - втори надземен етаж на кота +3,30 м. със застроена площ от 103,87 кв.м."
756. 07809 от 12.10.2011 частна р-н "Нови Искър", кв. "Курило", кв. 59, поземлен имот пл. № 139 - за озеленяване 165/860 ид. части, от поземлен имот пл. № 139 целият с площ по графични данни 860 кв.м.
757. 07812 от 17.10.2011 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Ранова нива" (VІІ-107), кад. лист Б-16-5-А и Б-16-5-В, поземлен имот с пл. № 276 Поземлен имот с пл. № 276 с графична площ от 503 кв.м.
758. 07813 от 17.10.2011 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Войняговци" (VІІ-93), кад. лист Б-14-6-Б, поземлен имот с пл. № 505 Поземлен имот с пл. № 505 с графична площ от 929 кв.м.
759 07814 от 17.10.2011 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Войняговци" (VІІ-93), кад. лист Б-13-6-Б, поземлен имот с пл. № 376 Поземлен имот с пл. № 376 с графична площ от 713 кв.м.
760. 07816 от 21.10.2011 частна р-н "Панчарево", с. Панчарево, м. "Детски град", кв. 10, поземлен имот с пл. № 134, влизащ в състава на УПИ ХХVІ - 134, 135 Поземлен имот с пл. № 134 по графични данни с площ 230 кв.м.
761. 07817 от 21.10.2011 частна р-н "Панчарево", с. Панчарево, м. "Детски град", кв. 10, поземлен имот с пл. № 135, влизащ в състава на УПИ ХХVІ - 134, 135 Поземлен имот с пл. № 135 по графични данни с площ 230 кв.м.
762. 07818 от 21.10.2011 частна "р-н „Младост“, ул. ""190-та, в.з. м. ""Американски колеж - 1-ва част"", поземлен имот с идентификатор 68134.4094.3076 (по предходен план: ПИ № 3076, кв. 6)" Поземлен имот с идентификатор 68134.4094.3076 с площ от 157 кв.м.
763. 07819 от 26.10.2011 частна р-н "Панчарево", с. Герман, ЕКАТТЕ 14831, м. "Панчаревско езеро", поземлен имот с пл. № 000306 Поземлен имот с пл. № 000306 с площ 3 080 кв.м.
764. 07820 от 02.11.2011 частна "р-н ""Витоша"", ул. ""202-ра"" № 28-28А, поземлен имот с идентификатор 68134.2045.133 (по предходни планове: УПИ VІ - 2730, УПИ VІ-133 и ХХІІ - 133 от кв. 2)" Поземлен имот с идентификатор 68134.2045.133 с графична площ от 1271 кв.м.
765. 07830 от 02.12.2011 частна р-н „Лозенец“, планоснимачен район "Кръстова вада" (ІV - 41), м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", кад. лист 572, поземлен имот с пл. № 531 Поземлен имот с пл. № 531 с графична площ от 1155 кв.м.
766. 07831 от 02.12.2011 частна р-н „Лозенец“, планоснимачен район "Кръстова вада" (ІV - 41), м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново", кад. лист 572, поземлен имот с пл. № 532 Поземлен имот с пл. № 532 с графична площ от 1107 кв.м.
767. 07837 от 16.12.2011 частна "р-н ""Витоша"", ул. ""Прохлада"" №7, поземлен имот с идентификатор 68134.1935.327 (номер по предходен план: 327, кв. 186 Б, парцел VІ; ж.к. Гърдова глава парцел № VІ-327, кв. 186 б)" Поземлен имот с идентификатор 68134.1935.327 с площ от 885 кв.м.
768. 07840 от 19.12.2011 частна р-н "Панчарево", с. Лозен - в.з. Четарлъка (VІІ-145), кад. лист Г-10-13-В, поземлен имот с пл. № 192 397/997 ид. части от поземлен имот с пл. № 192 с графична площ от 997 кв.м.
769. 07848 от 21.12.2011 частна "р-н ""Връбница"", кв. ""Модерно предградие"", поземлен имот с идентификатор 68134.2822.286. (предходен план: УПИ IX-286 от кв. 18)" поземлен имот с идентификатор 68134.2822.286. с площ от 591 кв.м.
770. 07890 от 02.03.2012 частна р-н „Слатина“, ул. "Добромирка" № 10, м. "Подуяне-Редута", кв. 108, УПИ VІІ-129 УПИ VІІ-129 с площ от 350 кв. м., заедно с построената в имота едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 54,94 кв.м.
771. "07896 от 08.03.2012 СЪДЕБНО" частна "р-н „Средец“, ул. ""Леге"" № 7, поземлен имот с идентификатор 68134.100.334 (по предходен план: 26, квартал 398, парцел ХХ )" Поземлен имот с идентификатор 68134.100.334 с площ от 343 кв.м.
772. 07897 от 08.03.2012 частна "р-н „Средец“, ул. ""Алабин"" № 39, поземлен имот с идентификатор 68134.100.329 (предходен план: 24, квартал 398, парцел ХХ )" Поземлен имот с идентификатор 68134.100.329 с площ от 164 кв.м.
773. 07898 от 08.03.2012 частна "р-н „Средец“, ул. ""Леге"" № 3, поземлен имот с идентификатор 68134.100.332 (по предходен план: 21, квартал 398)" 224/400 идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.100.332 целият с площ от 403 кв.м.
774. 07900 от 12.03.2012 частна р-н „Възраждане“, ул. "Георг Вашингтон" № 49 А, кв. 109, УПИ VІІІ-9 "1/2 ид.част от реалначаст от четириетажна сграда със застроена площ от 120 кв.м., представляваща: - втори (първи надпартерен) етаж с принадлежащо избено помещение, заедно с 28,250 % идеални части от общите части на сградата и 9,416 % идеални части от правото на строеж върху мястото, съставляващо УПИ VІІІ-9 цялото с площ от 363 кв.м."
775. 07901 от 12.03.2012 частна р-н „Възраждане“, ул. "Георг Вашингтон" № 49 А, кв. 109, УПИ VІІІ-9 1/2 ид.част от реална част от четириетажна сграда със застроена площ от 120 кв.м., представляваща: четвърти (трети надпартерен) етаж с принадлежащо избено помещение, заедно с 17,201 % идеални части от общите части на сградата и 5,734 % идеални части от правото на строеж върху мястото, съставляващо УПИ VІІІ-9 цялото с площ от 363 кв.м.
776. 07906 от 14.03.2012 частна "р-н ""Нови Искър"", с. Подгумер, м. ""Пресвета"", кад. район 5982, поземлен имот с пл. № 93, В ПНИ имотът е под № 57011.5982.93" Поземлен имот с пл. № 93 с площ по графични данни 966,84 кв.м.
777. 07907 от 14.03.2012 часта "р-н ""Нови Искър"", кв. ""Курило"", м. ""Ласка"", кад. район 4495, поземлен имот с пл. № 5001 В ПНИ имотът е под № 99132.4495.5001," Поземлен имот с пл. № 5001 с площ по графични данни 876,10 кв.м.
778. 07908 от 14.03.2012 часта р-н "Панчарево", с. Герман (VІІ-26), кад. лист 777, поземлен имот пл. № 46 533/733 ид. части от поземлен имот с пл. № 46 с графична площ от 733 кв.м.
779. 07907 от 14.03.2012 частна р-н "Нови Искър", кв. "Курило", кад. район 50001, поземлен имот с пл. № 5001, по плана на новообразуваните имоти на м. "Ласка", землище на общ. Курило, код по ЕКАТТЕ 99132, имотът е под № 99132.4495.5001 Поземлен имот с пл. № 5001 с площ по графични данни 876,10 кв.м.
780. 07910 от 23.03.2012 публична "р-н „Надежда“,бул. „Рожен“ 23 - СТАДИОН „ЛОКОМОТИВ“ поземлен имот с идентификатор 68134.1377.268, заедно с построените в него спорни обекти и съоръжения" ПИ 68134.1377.268 от 93081 кв.м. и сгради: 68134.1377.268.9- 6180кв.м.; 68134.1377.268.8- 1732кв.м.; 68134.1377.268.1-2226кв.м.; 68134.1377.97.1- 261 кв.м.; 68134.1377.97.2- 943 кв.м.; 68134.1377.97.3- 249кв.м; 68134.1377.268.2- 19кв.м.; 68134.1377.268.4- 180 кв.м.; 68134.1377.268.5- 36 кв.м.; 68134.1377.268.6- 77кв.м.; 68134.1377.268.7- 29кв.м.; 68134.1377.268.15- 18кв.м.; 68134.1377.268.17- 32кв.м.; 68134.1377.268.18- 77кв.м.; 68134.1377.268.19- 15кв.м.
781. 07911 от 30.03.2012 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Радеви круши" VІІ-100, кад. лист Б-16-4-Б, поземлен имот с пл. № 50 Поземлен имот с пл. № 50 с графична площ от 854 кв.м.
782. "07912 от 09.04.2012 СЪДЕБНО" частна "р-н ""Панчарево"", с. Кривина, ул. ""Рибарника"" № 5, поземлен имот с идентификатор 39791.6003.40 (номер по предходен план: 40, кв. 7, парцел: ІV)" 233/1037 ид. части от поземлен имот с идентификатор 39791.6003.40 целият с площ от 1037 кв.м.
783. "07930 от 20.04.2012 08505 от 24.04.2014" частна р-н "Оборище", ул. "Врабча" 23, реални части от сграда с идентификатор 68134.405.71.5 Реални части от административна и делова сграда с идентификатор 68134.405.71.5 със застроена площ от 554 кв.м. представляващи: първи етаж (партер) и трети (втори надпартерен) етаж.
784. 07938 от 26.04.2012 частна р-н "Нови Искър", в.з. "Подгумер" (VІІ-94), кад. лист Б-15-6-В, поземлен имот с пл. № 169 Поземлен имот с пл. №169 с графична площ от 417 кв.м.
785. 07939 от 17.05.2012 частна "р-н Банкя, ул. ""Слънчев бряг"", в.з. ""Бели бряг"" (ІІІ-87), к.л. А-4-8-Б, поземлен имот с идентификатор 02659.2293.108 (номер по предходен план ПИ № 108)" Поземлен имот с идентификатор 02659.2293.108 с графична площ от 379 кв.м.
786. 07940 от 17.05.2012 частна "р-н „Витоша“, ул. ""Полско цвете"" № 4, поземлен имот с идентификатор 68134.1892.672 (номер по предходен план УПИ ХІ-672 от кв. 38.)" Поземлен имот с идентификатор 68134.1892.672 с графична площ от 534 кв.м.
787. 07941 от 17.05.2012 частна "р-н Витоша, ул. ""Синята скала"" № 16, поземлен имот с идентификатор 68134.1892.223 номер по предходен план УПИ ІХ-223 от кв. 38)" Поземлен имот с идентификатор 68134.1892.223 с графична площ от 728 кв.м.
788. 07956 от 08.06.2012 частна р-н „Изгрев“, бул. "Алея Яворов" № 2, м. "Борисовата градина" (м. "Парк на свободата") - ъгъла на бул. "П.К. Яворов" и бул. "Драган Цанков"- Телевизионна кула) поземлен имот с пл. № 25 Поземлен имот с пл. № 25 с аналитично изчислена площ от 7240 кв.м.
789. 07957 от 08.06.2012 частна р-н „Средец“, ул. "Алабин" № 33 (Търговски дом), етаж 4, кантора № 424 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.17.1.287, представляващ кантора № 424, със застроена площ от 22,57 кв.м., заедно с 540/231032 ид.части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо ПИ с идентификатор 68134.100.17 (номер по предходен план УПИ V, кв. 394) с площ от 2 714 кв.м.
790. 07963 от 14.06.2012 частна р-н „Средец“, пл. "Петко Р. Славейков" № 4-а, етаж втори (първи надпартерен), сграда с идентификатор 68134.102.80.1 Реална част от адм сграда със застроена площ от 314 кв.м., представляваща етаж втори (първи надпартерен), заедно със съответните ид. части от общите части на сградата
791. 07964 от 14.06.2012 частна р-н „Средец“, пл. "Петко Р. Славейков" № 4-а, етаж трети (втори надпартерен), сграда с идентификатор 68134.102.80.1 Реална част от адм сграда със застроена площ от 314 кв.м., представляваща етаж трети (втори надпартерен), заедно със съответните ид. части от общите части на сградата
792. 07965 от 14.06.2012 частна р-н „Красно село“, бул. „Гоце Делчев“ № 43, блок 79, етаж 13, апартамент 66 Апартамент № 66, състоящ се от стая с ниша и сервизни помещения, със застроена площ от 25,46 кв.м., с прилежащо мазе № 65 и ведно с 0.325% ид. части от общите части на сграда и правото на строеж върху мястото
793. 07966 от 14.06.2012 частна р-н „Слатина“, ж.к. „Яворов (бивш ж.к. "Ленин"), бул. „Цариградско шосе“, блок 73, етаж 1, портиерски апартамент Портиерски апартамент със застроена площ от 37,83 кв.м., с прилежащо мазе с площ от 6,99 кв.м., ведно с 0.875% идеални части от общите части на сграда и правото на строеж върху мястото
794. 07967 от 14.06.2012 частна р-н „Слатина“, ул. „Александър Жендов“, блок 1, вход А, етаж 1, портиерски апартамент Портиерски апартамент със застрона площ от около 27 кв.м., заедно с 0.500% идеални части от общите части на сграда и правото на строеж върху мястото
795. 07968 от 14.06.2012 частна "р-н „Сердика“, гара „Илиянци“, блок 1, етаж 1, апартамент 3 идентификатор 68134.502.187.10.3" Апартамент № 3 със застроена площ от 51,49 кв.м., с прилажащо таванско помещение № 3 с площ от 8,70 кв.м., заедно с 6,948% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
796. 07969 от 14.06.2012 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 80Б, апартамент (помещения) на тавански етаж Апартамент (помещения) на тавански етаж с площ 84 кв.м.
797. 07970 от 14.06.2012 частна р-н „Красно село“, ж.к. „Лагера“, ул. „Хайдушка поляна“ 8, вход А, етаж 5, апартамент 14 Апартамент 14 със застроена площ от 55,40 кв.м. и балкон от 4,74 кв.м., с прилежащо мазе № 14 с площ от 7,65 кв.м., зедно с 2,990% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върхуу мястото
798. 07971 от 14.06.2012 частна р-н „Красно село“, ж.к. "Лагера", блок 24, вход А, етаж 3, апартамент 10 апартамент № 10 със застроена площ от 46,76 кв.м., с прилежащи мазе и таван, заедно с 3,236% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
799. 07972 от 15.06.2012 частна "р-н ""Кремиковци"", с. Яна, сгради, изградени в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.891 (номер по предходен план ПИ № 626)" "Сгради разположени в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.891 (поземленият имот не е предмет на настоящия акт), както следва: 1. Втори етаж от сграда с идентификатор 87401.7501.891.2 със застроена площ от 245 кв.м.; 2. Сграда с идентификатор 87401.7501.891.8 (сграда за енергопроизводство) със застроена площ от 74 кв.м."
800. 07973 от 19.06.2012 частна р-н „Оборище“, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 42, етаж 3, апартамент № 4 (номер по предходен план : 1, кв. 30, парцел ХІХ) Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.62.1.4 представляващ апартамент № 4, състоящ се от стая, кухня, входно антре и сервизни помещения, с полезна площ от 28,30 кв.м, заедно с 2,70% ид. части от общите части на сградата и от мястото, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.401.62 с площ от 237 кв.м.
801. 07974 от 19.06.2012 частна р-н „Оборище“, ул. "Васил Априлов" № 11, партер, портиерско помещение (номер по предходен план : 21) Реална част от сграда с идентификатор 68134.407.191.1, представляваща портиерско помещение на партера с полезна площ от 15,60 кв.м., състоящо се от стая, коридор и сервизни помещения, заедно с 1,179 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
802. 07975 от 20.06.2012 частна р-н „Сердика“, ул. „Цветан Минков“ 6, етаж 1 от сграда с идентификатор 68134.513.556.1 "1/6 ид. части от сграда с идентификатор 68134.513.556.1 със застроена площ от 125 кв.м., представляваща: - апартамент 1 с идентиф. 68134.513.556.1; - апартамент 2 с идентификатор 68134.513.556.2, заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на стоеж върху мястото"
803. 07976 от 20.06.2012 частна р-н „Сердика“, ул. „Цветан Минков“ 6, етаж 2 от сграда с идентификатор 68134.513.556.1 "2/6 ид. части от сграда с идентификатор 68134.513.556.1 със застроена площ он 125 кв.м., представляваща: - апартамент № 3 с идентификатор 68134.513.556.3; - апартамемент № 4 с идентификатор 68134.513.556.4, заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и правото на стоеж върху мястото"
804. 07977 от 20.06.2012 частна р-н „Сердика“, ул. „Цветан Минков“ 6, етаж 3 от сграда с идентификатор 68134.513.556.1 "2/6 ид. части от сграда с идентификатор 68134.513.556.1 със застроена площ от 125 кв.м., представляваща: - апартамент № 5 с идентификатор 68134.513.556.5; - апартамент № 6 с идентификатор 68134.513.556.6, заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и правото на стоеж върху мястото"
805. 07978 от 20.06.2012 частна р-н „Сердика“, ул. „Цветан Минков“ 6, етаж 4 от сграда с идентификатор 68134.513.556.1 1/6 ид. част от сграда с идентификатор 68134.513.556.1 със застроена площ от 125 кв.м., представляваща апартамент № 7 с идентификатор 68134.513.556.7, заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и правото на стоеж върху мястото
806. 07979 от 20.06.2012 частна р-н „Сердика“, ул. „Цветан Минков“ 6, поземлен имот с идентификатор 68134.513.556 14/24 ид. части от поземлен имот с идентификатор 68134.513.556 с площ от 242 кв.м.
807. 07980 от 20.06.2012 частна "р-н „Сердика“, ул. „Враня“ 39, поземлен имот с идентификатор 68134.512.590 (стар номер 6, кв. 44б, парцел 3)" поземлен имот с идентификатор 68134.512.590 с площ от 307 кв.м., заедно с построената в имота жилищна сграда с идентификатор 68134.512.590.1 със застроена площ от 75 кв.м.
808. 07981 от 20.06.2012 частна р-н „Сердика“, поземлен имот с идентификатор 68134.513.295, ул. „Братя Миладинови“ 77, етаж 1, апартамент дясно 81/100 ид. части от сабостоятелен обект в жилищна сграда с идентификатор 68134.513.295.1 със застроена площ от 139 кв.м., представляваща апартамент на етаж 1, заедно с 81/100 от 1/4 ид.части от общите части на сградата и 81/100 от 1/4 ид.части от мястото
809. 07982 от 20.06.2012 частна р-н „Изгрев“, м. „НПЯ Червена звезда“, кв. 1, поземлен имот пл. № 1230 Поземлен имот пл. № 1230 с площ по графични данни от 3560 кв.м.
810. 07983 от 20.06.2012 частна р-н „Изгрев“, м. „НПЯ Червена звезда“, кв. 1, поземлен имот пл. № 1229 Поземлен имот пл. № 1229 с площ по графични данни 240 кв.м.
811. 07986 от 20.06.2012 частна р-н „Младост“, ж.к. "Младост 2" , блок 237 (стар бл. 214 В), вход 3 (стар вход В), етаж 4, апартамент № 56 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4091.128.5.10, представляващ апартамент № 56 с площ от 44,04 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
812. 07987 от 20.06.2012 частна "р-н „Витоша“, ул. ""Бай Михал"" № 9, поземлен имот с идентификатор 68134.1930.287 (номер по предходен план 287, кв. 265, парцел ІІ)" Поземлен имот с идентификатор 68134.1930.287 с площ 300 кв.м., заедно с построената в имота сграда с идентификатор 68134.1930.287.1 със застроена площ от 84 кв.м. а съгласно АДС № 3311 (9025) от 1976 г. - със застроена площ от ЗП 100 кв.м.
813. 07988 от 20.06.2012 частна р-н „Оборище“, ул. "Георги С. Раковски" № 79, етаж 2, реална част от жилищна сграда с идентификатор 68134.403.140.2 Реална част от жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 68134.403.140.2 със застроена площ от 97 кв.м., представляваща втори етаж, със съответните идеални части от дворното място, съставляващо ПИ с идентификатор 68134.403.140 с площ от 1159 кв.м. (номер по предходен план: 3, квартал 524, парцел ХІV)
814. 07992 от 22.06.2012 частна "р-н „Банкя“, гр. Банкя, поземлен имот с идентификатор 02659.2195.474 (номер по предходен план: квартал 19, парцел: І (първи)" Поземлен имот с идентификатор 02659.2195.474 с графична площ от 348 кв.м.
815. 07993 от 29.06.2012 частна р-н „Възраждане“, ж.к. "Сердика" (Баталова воденица), блок 16, етаж 7, апартамент 26 1/4 ид.част жт апартамент № 26 състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 66,14 кв.м., с прилежащо мазе № 30 с площ от 4,22 кв.м., заедно с 1,572 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
816. 07994 от 29.06.2012 частна "р-н „Оборище“, ул. ""Оборище"" № 53, поземлен имот с идентификатор 68134.407.124 (номер по предходен план 21, кв. 542, парцел ХХІ)" 1/2 ид. части от поземлен имот с идентификатор 68134.407.124 целият с площ от 421 кв.м.
817. 07999 от 05.07.2012 частна р-н „Искър“, кв. "Димитър Миленков", кадастален лист № 582/607, поземлен имот с пл. № 296 Поземлен имот с пл. № 296, с графична площ от 396 кв.м.
818. 08004 от 16.07.2012 частна р-н Оборище, ул. "Полковник Борис Дрангов" № 4, поземлен имот с идентификатор 68134.406.84 (номер по предходен план: 461, квартал 738 б, парцел ХХІV ) Поземлен имот с идентификатор 68134.406.84 целия с площ от 310 кв.м.
819. 08008 от 20.07.201206943 от 19.01.2009 частна "р-н „Кремиковци“, кв. „Челопечени“, поземлен имот с идентификатор 68134.8504.5 (номер по предходен план : 5)" Поземлен имот с идентификатор 68134.8504.5 с площ от 26 455 кв.м.
820. 08011 от 20.07.201201727 от 11.08.1999 частна р-н „Средец“, ул. "Ангел Кънчев" № 4, сграда с идентификатор 68134.101.68.2 и ПИ с идентификатор 68134.101.68 (номер по предходен план: 11, кв. 401, парцел ІІ) Сграда с идентификатор 68134.101.68.2, със застроена площ от 152 кв.м. с предназначение: административна, делова сграда, заедно с 461,15/987 ид.части от УПИ с идентификатор 68134.101.68, целият с площ от 987 кв.м.
821. 08012 от 20.07.2012 частна р-н „Триадица“, ул. "409" № 20, м. "Манастирски ливади - изток", кв. 7, поземлен имот пл. № 336, влизащ в състава на УПИ ІV - 81, 335, 336, 337, 338, 824 336/376 ид. части от поземлен имот с пл. № 336, целият с площ 376 кв.м.
822. 08021 от 25.07.2012 СЪДЕБНО частна "р-н „Витоша“, м. ""Гърдова глава"", ул. ""Булаир"" № 2, поземлен имот с идентификатор 68134.1936.671 (номер по предходен план: 671, кв. 5, парцел ІХ, VІІІ)" поземлен имот с идентификатор 68134.1936.671, целият с площ от 1215 кв. м.
823. 08022 от 25.07.2012 частна "р-н „Връбница“, бул. ""Сливница"" № 46,ъпоземлен имот с идентификатор 68134.2823.1375 (номер по предходен план 1375, кв. 29, парцел VІІ" 49,20 % ид. идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.2823.1375 целият с площ от 1155 кв.м.
824. 08026 от 30.07.2012 частна "р-н „Панчарево“, с. Лозен, в.з. „Караджин“, поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1984 (номер по предходен план 1984)" 437/1937 ид. части от поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1984 целият с площ от 1937 кв.м.
825. 08041от 03.08.2012 частна р-н „Оборище“, ул."Кракра" № 3, поземлен имот с идентификатор 68134.407.27 (номер по предходен план: 5, квартал 537, парцел V) Поземлен имот с идентификатор 68134.407.27 с площ от 644 кв.м.
826. 08042 от 03.08.2012 частна р-н „Оборище“, ул."Кракра" № 3, реални части от сгради с идентификатор 68134.407.27.2 и 68134.407.27.1 "Сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 68134.407.27, както следва: 1. Сграда с идентификатор 68134.407.27.2, представляваща административна делова сграда с площ от 386 кв.м.; 2. Реална част от триетажна сграда с идентификатор 68134.407.27.1 с площ 150 кв.м., заедно с припадащите им се 66,42% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото"
827. 08046 от 10.08.2012 частна р-н "Лозенец", УПИ ІІІ-28, кв. 173А, м. "Лозенец - ІІІ част"; ул. "Стоян Михайловски" № 6 партер, офис Офис, състоящ се от офис-помещение и сервизно помещение със застроена площ от 58.23 кв.м., заедно с 5.67 % ид.части от общите части на сградата и толкова идеални части от мястото
828. 08220 от 22.04.201308049 от 2012 частна р-н „Средец“, ул. "Христо Белчев" № 8, сграда с идентификатор 68134.101.8.1 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.101.8.1.5 представляващ част от етаж със застроена площ от 296,00 кв.м., заедно със съответните ид. части от общите части на сграда №1 и от правото на строеж върху мястото
829. 08051 от 29.08.2012 частна "р-н „Панчарево“, с. Панчарево, м. ""Детски град"" № 59, поземлен имот с идентификатор 55419.6702.87 (предходен план: УПИ I - 87 в кв. 11)" Поземлен имот с идентификатор 55419.6702.87 с площ от 272 кв.м.
830. 08056 от 19.09.2012 частна "р-н „Витоша“, бул. ""Тодор Каблешков"" № 37, поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2215 (номер по предходен план: 1872)" Поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2215 с площ 440 кв.м.
831. 08083 от 26.10.2012 частна "р-н „Витоша“, ул. ""Кумата"", ПИ с идентификатор 68134.1970.1822 (номер по предходен план : 1822)" Поземлен имот с идентификатор 68134.1970.1822 с площ от 620 кв.м.
832. 08089 от 12.11.2012 частна "р-н „Сердика“, ул. ""Козлодуй"" № 168, поземлен имот с идентификатор 68134.512.302 (номер по предходен план 1, квартал 9а, парцел 1)" "поземлен имотс идентификатор 68134.512.302 с площ от 2 066 кв.м., заедно с построените в имота сгради, както следва: 1. сграда с идентификатор 68134.512.302.1 с площ 286 кв.м.; 2. Сграда с идентификатор 68134.512.302.2 с площ 262 кв.м.; 3.Сграда с идентифисатор 68134.512.302.3 с площ 68 кв.м."
833. 08095 от 16.11.2012 частна "р-н „Банкя“, гр. Банкя, м. ""Търнов рид"", в.з. ""Банкя"", поземлен имот с идентификатор 02659.2191.1766 (стар имот ПИ № 2229, квартал 19 )" 819/2699 ид. части от поземлен имот с идентификатор 02659.2191.1766 с площ 2699 кв.м.
834. 08107 от 19.11.2012 частна "р-н „Витоша“, с. Мърчаево, м. ""Шипето"", ул. ""Кало"" № 22, поземлен имот с идентификатор 49597.1782.19 (номер по предходен план 709)" Поземлен имот с идентификатор 49597.1782.19 с площ от 645 кв.м.
835. 08108 от 19.11.2012 частна "р-н „Витоша“, ул. ""Боянска китка"" № 3, поземлен имот с идентификатор 68134.1942.443 (номер по предходен план 443, кв. 59, парцел ХІІІ)" Поземлен имот с идентификатор 68134.1942.443 с площ от 1045 кв.м.
836. 08122 от 07.01.2013 частна "р-н „Панчарево“, с. Герман, м. „Крушова курия“, поземлен имот с идентификатор 14831.6528.7 (номер по предходен план 7, к.л. Г-8-6-В, част от имот № 000024 по КВС)" 1681/2181 идеални части от поземлен имот с идентификатор 14831.6528.7, целият с площ от 2181 кв.м.
837. 08127 от 24.01.2013 частна р-н „Триадица“, площад "Македония" № 1, м. "Солни пазар", кв. 257, УПИ І-20 УПИ І-20 с площ по графични данни 2550 кв.м.
838. 08128 от 24.01.2013 съдебно частна р-н „Триадица“, площад "Македония" № 1, м. "Солни пазар“, кв. 257, УПИ І-20 "90,4572823 % ид. части от сграда с планоснимачен номер 26, включваща две тела със сутерени, както следва: - високо тяло с графична площ от 401 кв.м. на 20 етажа; - ниско тяло с графична площ от 270 кв.м. на 1 етаж; - сутерени – 2 броя със съответните гаражи, акумулаторни и трафопостни уредби и др."
839. 08163 от 01.02.2013 частна "р-н „Кремиковци“, с. Сеславци, ул. ""Стара планина"" № 57, поземлен имот с идентификатор 68134.8270.70 (номер по предходен план: 70, кв. 7, парцел ІХ)" Поземлен имот с идентификатор 68134.8270.70 с площ от 637 кв.м.
840. 08166 от 05.02.201306934 от 22.12.2008 частна р-н „Подуяне“, м. „Левски Артерията - "Надлеза Чавдар – Враждебна", кв. 1, поземлен имот с пл. № 1224, в който попада УПИ ІІ Поземлен имот с пл. № 1224 с графична площ от 1 633 кв.м.
841. 08174 от 11.02.201304754 от 05.05.2005 частна "р-н „Красна поляна“, ул. ""Несебър"" № 24, сгради с идентификатори 68134.1104.85.2 и 68134.1104.85.3 (стар номер ПИ с пл. № 349, кв. 32, м. „Факултета“)" "Сграда, представляваща Храм на Българска божия църква, включваща: - сграда с идентификатор 68134.1104.85.2 със застроена площ 113 кв.м., с предназначение: култова религиозна сграда; - сграда с идентификатор 68134.1104.85.3 със застроена площ от 14 кв.м."
842. 08184 от 07.03.2013 частна р-н „Оборище“, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 88, вход А, етаж 2, апартамент 1 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.61.1.1, представляващ апартамент № 1 със застроена площ от 65 кв.м., заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
843. 08191 от 12.03.2013 частна "р-н „Оборище“, ул. ""11-ти август"" № 1, поземлен имот с идентификатор 68134.405.87 (по предходен план : 6, квартал 503, парцел V)" 11% ид. от поземлен имот с идентификатор 68134.405.87 с площ от 562 кв.м.
844. 08194 от 14.03.2013 частна "р-н Витоша, ул. ""Лешникова гора"", в.з. ""Габаро Азмата"", кв. „Драгалевци“, поземлен имот с идентификатор 68134.1978.395 (номер по предходен план: 395, кв. 8, парцел Х)" 236/806 ид. части от поземлен имот с идентификатор 68134.1978.395 целият с площ от 806 кв.м.
845. 08195 от 14.03.2013 частна "р-н „Нови Искър“, кв. „Гниляне“, м. ""Мезевица"", кв. ""Изгрев"", ул. ""Вилна"" № 1, поземлени имот с идентификатор 00357.5352.187 (по предходен план: имот пл. № 166)" Поземлен имот с идентификатор 00357.5352.187 с площ от 195 кв.м.
846. 08202/18.03.2013 частна "р-н „Овча купел“, кв. „Горна баня“, м. „Подлозище“, поземлен имот с идентификатор 68134.4325.9010 (номер по предходен план: 10)" Поземлен имот с идентификатор 68134.4325.9010 с площ от 1 354 кв.м.
847. 08224 от 29.05.2013 частна "р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. ""Свещеник Юрдан Ангелов"" № 8, поземлен имот с идентификатор 00357.5359.925 (номер по предходен план 925, кв. 218, парцел І)" 200/451 ид. части от поземлен имот с идентификатор 00357.5359.925 с площ от 451 кв.м.
848. 08252 от 30.08.2013 частна р-н „Оборище“, ул. "Драговица", блок 21, вход Ж, етаж 1, апартамент 133 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.409.97.1.133, представляващ апартамент № 133 със застроена площ от 109,06 кв.м., с прилежащо мазе № 8 с площ от 4,52 кв.м., заедно със 0,918% ид.части от общите части на сградта и от правото на строеж върху мястото
849. 08253 от 30.08.2013 частна р-н „Оборище“, ул. "Драговица", блок 21, вход Ж, етаж 1, апартамент 134 Самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.409.97.1.134, представляващ апартамент № 134, със застроена площ от 105,85 кв.м., с прилежащо мазе № 3 с площ от 4,70 кв.м., заедно със 0,903% ид. части от общите части на сградта и от правото на строеж върху мястото
850. 08319 от 15.11.2013 частна р-н "Лозенец", ул. "Бигла" 57, м. "Лозенец - ІІІ част", кв. 177А, УПИ ІІ-387 УПИ - ІІ-387 с площ от 642 кв.м. - за жилищно строителство
851. 08325 от 10.12.2013 частна р-н "Възраждане", бул. "Тодор Александров" 13, м. "Западно направление", кв. 207, УПИ ІХ-9, 1/2 ид.част от апартамент на трети етаж, в ляво 1/2 ид.част от апартамент на трети етаж в ляво, състоящ се от две стаи, дневна-хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80.72 кв.м., с прилежащо мазе с площ от 9.78 кв.м., заедно с 11 % ид.части от общите части на сградата и дворно място
852. 08326 от 10.12.2013 частна р-н "Възраждане", бул. "Тодор Александров" 13, м. "Западно направление", кв. 207, УПИ ІХ-9 47.40 % ид. части от УПИ ІХ-9 с площ от 347 кв.м.
853. 08375 от 10.01.2014 частна р-н „Оборище“, м. „Центъра“, кв. 23, УПИ ХІІ, ул. Г.С.Раковски 56, магазин 1 "1/2 ид. част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.238.1.29 представляващ магазин № 1 (откъм ""Цар Симеон"") с площ от 20 кв.м., заедно с мазе № 22 от 10 кв.м. и с 0.023% ид.части от общите части на сградата и мястото"
854. 08576 от 10.01.2014 частна р-н „Оборище“, м. „Центъра“, кв. 23, УПИ ХІІ, ул. „Г. С. Раковски“ 56, магазин 2 1/2 ид.част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.238.1.28, представляващ магазин № 2 с площ от 19,30 кв. м. и ведно с 0,023% ид.части от общите части на сградата и от мястото
855. 08377 от 10.01.2014 частна р-н „Оборище“, м. „Центъра“, кв. 23, УПИ ХІІ, ул. „Г. С. Раковски“ 56, магазини 6, 7 и 8 "1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идтификатор 68134.401.238.1.35, представляващ магазини с обща застроена площ от 66.40 кв.м.:- магазин № 6(откъм ""Г.С.Раковски"") с площ от 22.10 кв.м., заедно с мазе № 5 от 10 кв.м. и с 0.028% ид.части от общите части на сградата и мястото;- магазин № 7 (откъм ""Г.С.Раковски"") с площ от 22.20 кв.м., заедно с мазе № 3 от 7 кв.м. и с 0.028 % ид.части от общите части на сградата и мястото;- магазин № 8(откъм ""Г.С.Раковски) с площ от 22.10 кв.м., заедно с мазе № 1 от 8 кв.м. и с 0.028 % ид.части от общите части на сградата и мястото"
856. 08387 от 06.02.2014 частна р-н "Лозенец", ул. "Бигла" 53, м. "Лозенец - ІІІ част", кв. 177А, УПИ ІV-385 УПИ ІV-385 - "за жилищно строителство" с площ от 708 кв.м.
857. 08388 от 06.02.2014 частна р-н "Лозенец", ул. "Бигла" 55, м. "Лозенец - ІІІ част", кв. 177А, УПИ ІІІ-386 УПИ ІІІ-386 - "за жилищно строителство" с площ от 729 кв.м.
858. 08391 от 21.02.201400737 от 27.03.1998 частна р-н ,,Средец", ул. „Калоян“ 10, м. "Центъра", кв. 398, парцел I, етаж 2 (първи над мецанин) етаж втори (първи над мецанин), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.31.2.13, със застроена част от 173.30 кв.м., състоящ се от шест стаи, коридор и сервизни помещения, заедно със съответните идеални части от общите части сградата
859. 08392 от 21.02.201401030 от 13.07.1998 частна р-н „Средец“, ул. "Цар Калоян" № 10, етаж 5 (четвърти надстроен етаж), самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.31.2.14 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.31.2.14 със застроена площ от 173,30 кв.м., заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворно място
860. 08393 от 21.02.201401031 от 13.07.1998 частна р-н „Средец“, ул. "Цар Калоян" № 10, етаж 6 (пети надстроен етаж), самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.31.2.15 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.31.2.15, със застроена площ от 141,15 кв.м., заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворно място
861. 08394 от 28.02.2014 частна р-н „Витоша“, ул. "Казбек" № 30, вход Е, партер, гараж № 48 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1932.1452.1.8 , представляващ гараж № 48, със застроена площ от 28,30 кв.м., заедно с 0.79 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
862. 08395 от 28.02.2014 частна р-н „Витоша“, ул. "Казбек" № 30, вход Е, партер, гараж № 49 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1932.1452.1.9 , представляващ гараж № 49, със застроена площ от 28,30 кв.м., заедно с 1,04 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
863. 08398 от 28.02.2014 частна "р-н „Надежда“, ул. „Далия“ 27, поземлен имот с идентификатор 68134.1370.105 (номер по предходен план: 105)" 1/20 ид. част от поземлен имот с идентификатор 68134.1370.105 целият с площ от 1025 кв.м., заедно с построената в имота еднофамилна жилищна сграда на три етажа с идентификатор 68134.1370.105.2 със застроена площ от 191 кв.м.
864. 08515 от 25.04.2014 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, м. „Модерно предградие“, блок 430, вход Б, етаж 3, апартамент 80 апартамент № 80 със застроена площ от 49,72 кв. м., с прилежащо мазе № 91 и ведно с 0,637% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
865. 08518 от 16.05.2014 частна р-н "Триадица", ул. "Ужунджовска" № 12, кв. 330, УПИ V-3 УПИ V-3 с площ от 260 кв.м.
866. "08516 от 08.05.2014 06618 от 06.06.2008" частна р-н „Надежда“, ул. "Дравски бой" № 6, м. „бул. „Ломско шосе“, кв. 94, поземлен имот пл. № 61 Реални части от двуетажна сграда, цялата със застроена площ 361,58 кв.м., включващи: част от П-образна двуетажна сграда, извън деактуваната Г-образна част от същата сграда, представляващи стаи с №№: 23, 24, 25 и преддверие с обща площ 62,29 кв.м.
867. "08545 от 11.06.2014 предходен АДС 07660 от" частна "р-н ""Оборище"", ул. ""11-ти август"" 27, поземлен имот с идентификатор 68134.403.189 (по предходен план: кв. 519, парцел VІІІ, имот пл. № 9)" 25 % ид.части от поземлен имот с идентификатор 68134.403.189 с площ от 471 кв.м.
868. 08616 от 23.07.2014 частна р-н "Възраждане", ул. "Средна гора" 83, м. "Зона Б-3", кв. 158, УПИ Х-24 8/100 ид.части от УПИ Х-24 с площ от 327 кв.м. и сграда с два входа, партер и два етажа със застроена площ от 68 кв.м.
869. 08617 от 23.07.2014 частна р-н „Подуене“, ул."Скайлер" №27, м. "ж.к. Хаджи Димитър", кв. 53, УПИ ІІ-386 Реални части от сграда със застроена площ 102 кв.м.,включващи първи и втори етаж,заедно с прилежащите им 41,083% ид. части от общите части на сградата и 186,70/292 ид. части от УПИ ІІ-386, целият с графично изчислена площ 292 кв.м.
870. 08625 от 13.08.2014 частна "р-н ""Оборище"", ул. ""Стара планина"" 92, поземлен имот с идентификатор 68134.404.205 (по предходен план: кв. 732 пл. № 362, парцел ХVІІ)" Поземлен имот с идентификатор 68134.404.205 с площ от 202 кв.м.
871. 08644 от 27.08.201406309 от 2007 частна "р-н „Овча купел“, ул. ""Монтевидео"", поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1329 (по предходен план: кв. 511А, парцел І)" Поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1329 с площ от 271 кв.м.
872. 08645 от 27.08.201406301 от 2007 частна "р-н „Овча купел“, поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1323 (номер по предходен план: 572, кв. 510, парцел ІІІ)" Поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1323 с площ от 1 410 кв.м.
873. 08708 от 07.11.2014 публична "р-н „Банкя“, поземлен имот с идентификатор 02659.2200.1 ул. „Калиманци“ 33 Резиденция ""Банкя"" (номер по предходен план: 1)" Поземлен имот с идентификатор 02659.2201.1 с площ от 379 643 кв.м., заедно с построените в имота сгради, представляващи Резиденция "Банкя", а именно: сграда с идентификатор 02659.2201.1.1 със застроена площ 153 кв.м., на два етажа и още 32 броя сгради
874. 08709 от 07.11.2014 частна р-н "Младост", ж.к. "Младост-3", блок 326, вход 2, секция "Б", гараж 10 самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4089.349.1.150, представляващ гараж № 10, със застроена площ от 19.31 кв.м., заедно с 0.2709 % ид.части от общите части на впод 1 и вход Б (секции А и Б) и толкова ид.части от правото на строеж върху мястото
875. 08805 от 16.02.201502590 от 29.01.2001 частна р-н „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 620, вход Б, етаж 4, апартамент 75 самостоятелен обект с сграда с идентификатор 68134.4360.14.22, представляващ апартамент № 75, състоящ се от стая, кухненски бокс и сервизни полещения, със застроена площ от 28,62 кв. м., заедно с 0,723% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото
876. 08806 от 16.02.201502625 от 29.01.2001 частна р-н „Красна поляна“, ж.к. „Красна поляна“, бул. „ Горнобански“, блок 29, вход А, етаж 1, апартамент 1 самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1108.35.1.1, представляващ апартамент № 1 със застроена площ от 73,31 кв. м., с прилежащо мазе № 17 с площ от 5,69 кв. м. и ведно с 1,714% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
877. 08807 от 16.02.201502530 от 2001 частна р-н „Оборище“, бул. „Сливница“ 212, вход Е, етаж 6, апартамент 14 апартамент № 14, със застроена площ от 75,00 кв. м., с прилежащи мазе и таван и ведно с 0,99% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
878. 08823 от 2014 частна р-н "Средец", м. "Център", кв. 413, ул. "Г. С. Раковски" 134 сутеренсъс застроена площ от 184.42 кв.м., включващ ресторант с площ от 165.37 кв.м., включващ две зали за хранене, кухня, мокър бюфет, складови помещения, санитарен възел, складове и абонатна станция с площ от 18.75 кв.м.;част от първи етаж (партер),която част е със застроена площ от 137.66 кв.м. и се състои от нова приемна, входно антре и санитарен възел;втори етажсъс застроена площ от 285.53 кв.м., включващ 10 броя офиси, приемна, фоайе и санитарен възел;трети етажсъс застроена площ от 285.53 кв.м., включващ 7 броя офиси, приемна, фоайе и санитарен възел;четвърти етажсъс застроена площ от 285.53 кв.м., включващ 8 броя офиси, приемна, фоайе и санитарен възел;пети етажсъс застроена площ от 285.53 кв.м., включващ 8 броя офиси, приемна, фоайе и санитарен възел;шести етажсъс застроена площ от 285.53 кв.м., включващ 7 броя офиси, приемна, фоайе и санитарен възел;седми терасовиден етажсъс застроена площ от 176.96 кв.м., включващ офиси, приемна, фоайе, санитарен възел и тераса, ведно с 94.59 % ид.части от общите части на сградата, находяща се в гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 134.
879. 08815 от 18.02.2015 частна р-н „Оборище“, м. „Центъра-Зона А-север“, кв. 509, УПИ ІІІ-12, ул. „11-ти август“ 5а, апартамент на партерен етаж Апартамент със застроена площ от 174 кв.м., заедно с 2 796/42550 ид.части от общите части на сградата и от дворното място
880. 08865 от 19.06.201507025 от 12.03.2009 частна р-н „Възраждане“, м. „Центъра“, кв. 252 и за разширение на пл. "Ленин", поземлен имот пл. № 18 поземлен имот с пл. № 18 с площ от 558 кв.м.
881. 08980 от 03.08.20158988 от 22.10.1982 частна бул. "Черни връх" , блок 41 (стар 15-19), вход "А", етаж 1, апартамент 2 апартамент 2 със застроена площ от 64 кв.м.
882. 08975 от 03.08.201503118 от 2001 частна "р-н „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ 56, поземлен имот с идентификатор 68134.406.1 (номер по предходен план: 395, кв. 533)" 8414/10000 ид.части от поземлен имот с идентификатор 68134.406.1 с площ от 4 762 кв.м.
883. 08976 от 03.08.201503118 от 2001 частна "р-н „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ 58, поземлен имот с идентификатор 68134.406.2 (номер по предходен план: 397, кв. 533)" 8414/10000 ид.части от поземлен имот с идентификатор 68134.406.2 с площ от 1 376 кв.м.
884. 08977 от 03.08.201503118 от 2001 частна "р-н „Оборище“, бул. „Васил Левски“ 106, поземлен имот с идентификатор 68134.406.3 (номер по предходен план: 396, кв. 533)" 8414/10000 ид.части от поземлен имот с идентификатор 68134.406.3 с площ от 1 191 кв.м.
885. 08074 от 12.12.2012 частна р-н "Надежда", м. "Момкова махала - ІІ част - Свобода", ул. "Св. Николай Чудотворец" 1 "представляващ ПИ с идентификатор 68134.1377.1220 със застроена площ от 5036 кв.м., заедно с построените в него сгради, представляващи ""Школа за високо спортно майсторство"", а именно: - сграда идентификатор 68134.1377.1220.1 на 1 етаж със ЗП от 150 кв.м., спортна сграда, база; - сграда идентификатор 68134.1377.1220.2 на 1 етаж със ЗП от 149 кв.м., спортна сграда, база; - сграда идентификатор 68134.1377.1220.3 на 1 етаж със ЗП от 28 кв.м., спортна сграда, база; - сграда идентификатор 68134.1377.1220.4 на 1 етаж със ЗП от 98 кв.м., спортна сграда, база; - сграда идентификатор 68134.1377.1220.5 на 1 етаж със ЗП от 61 кв.м., спортна сграда, база; - сграда идентификатор 68134.1377.1220.6 със ЗП от 152 кв.м., спортна сграда, база; - сграда идентификатор 68134.1377.1220.7 със ЗП от 150 кв.м., спортна сграда, база; - сграда идентификатор 68134.1377.1220.8 със ЗП от 139 кв.м., спортна сграда, база;"
886. 08320 от 26.11.2013 частна р-н "Кремковци", кв. Челопечене, 16 броя сгради, построени в поземлен имот с идентификатор 68134.8504.20 "1. сгада с идентификатор 68134.8504.20.1 със ЗП 99 кв.м. 2. сгада с идентификатор 68134.8504.20.2 - ЗП 331 кв.м. 3. сгада с идентификатор 68134.8504.20.3 - ЗП 296 кв.м. 4. сгада с идентификатор 68134.8504.20.4 - ЗП 386 кв.м. 5. сгада с идентификатор 68134.8504.20.5 - ЗП 106 кв.м. 6. сгада с идентификатор 68134.8504.20.6 - ЗП 177 кв.м. 7. сгада с идентификатор 68134.8504.20.7 - ЗП 164 кв.м. 8. сгада с идентификатор 68134.8504.20.8 - ЗП 180 кв.м. 9. сгада с идентификатор 68134.8504.20.9 - ЗП 174 кв.м. 10. сгада с идентификатор 68134.8504.20.10- ЗП 158 кв.м. 11. сгада с идентификатор 68134.8504.20.11 - ЗП 168 кв.м. 12. сгада с идентификатор 68134.8504.20.12 - ЗП 167 кв.м. 13. сгада с идентификатор 68134.8504.20.13- ЗП 168 кв.м. 14. сгада с идентификатор 68134.8504.20.14 - ЗП 20 кв.м. 15. сгада с идентификатор 68134.8504.20.15 - ЗП 9 кв.м. 16. сгада с идентификатор 68134.8504.20.16 - ЗП 8 кв.м."
887. 09031 от 23.11.2015 частна р-н „Кремиковци“, м. „Кюлов твърдак“, поземлен имот с проектен идентификатор 68134.8631.124 поземлен имот с проектен идентификатор 68134.8631.124
888. 07689 от 10.02.2011 публична р-н „Подуене“, ул. „Тодорини кукли“ 47, м. "Суха река-Ботевградско шосе-север", кв. 148, УПИ ІІІ, заедно с построените в него сгради "УПИ ІІІ с площ от 7 158 кв.м., заедно с построените в него сгради: а) сграда с пл. № 1090 с разгъната застроена площ от 4 060.20 кв.м. на 8 етажа - общежитие; б) сграда с пл. № 1396 със застроена площ от 877, включваща хранителен блок; дневна; в) сграда на един етаж със застроена площ от 79.10 кв.м., представляваща клуб (ателие на художника); г) част от едноетажна сграда, пледставляваща складова база със застроена площ от 408 кв.м."
889. 07688 от 10.02.2011 публична р-н „Подуене“, ул. „Тодорини кукли“ 47, м. "Суха река-Ботевградско шосе-север", кв. 148, УПИ VІ, заедно с построените в него сгради "УПИ VІ с площ от 20 293 кв.м., заедно с построените в него сгради: а) сграда с пл. № 1419 със застроена площ от 359 кв.м., представляваща тяло Г; б) сграда с пл. № 1417 със застроена площ от 6 800 кв.м., представляваща блокове А, Б, В и тяло 2 на блок Г; в) сграда с планоснимачен № 110 със застроена площ от 844 кв.м. - баскетболен салон и др.; г) сграда с пл. № 1418, със застроена площ от 185 кв.м., представляваща кафе-следкарница; д) сграда с пл. № 1416 със застроена площ от 75 кв.м. - трафопост."