Скъпи учители, Честит Празник!

on .

СКЪПИ УЧИТЕЛИ,

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

 5 Октомври

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ,

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ.

Информационен лист национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

on .

На 25 октомври 2015 г. ще се проведе национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. Гражданите на Република България ще гласуват с да или сне в отговор на следния

ВЪПРОС:

 
 
Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
 

 

МОТИВИ:

Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос, какъвто е възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

 

Какво означава гласуване с „ДА“:

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

 

Какво означава гласуване с „НЕ“:

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

Място за произвеждане на референдума:

  • Гласуването на територията на страната се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за общински съветници и кметове.
  • Гласуването извън страната се провежда в секции, образувани в изпълнение на Изборния кодекс от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване на законодателството на съответната държава.

Ред за произвеждане на референдума:

  • Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г.
  • Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители през 2014 г.

Прочетете пълния документ от тук.

Работна среща за обмяна на опит в реформата на грижите за деца

on .

Областният управител на област София град – г-н Веселин Пенев, посрещна делегация от Украйна, която беше на тридневно посещение в София. Сред 16-членната делегация бяха зам.- министри и експерти от министерствата на социалната политика и на финансите на Украйна, началник на кабинета на президента и комисар по детски права, представители на УНИЦЕФ Украйна и др. На работната среща беше представен процеса на областно планиране на социалните услуги, работата на звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на социалната стратегия на областта, координацията между институциите, българският опит в децентрализацията на развитието и предоставянето на социални услуги и ролята на Областна администрация при деинституционализацията за децата. Голяма част от въпросите на гостите бяха насочени към финансирането, управлението, мониторинга и оценката на услугите. В хода на разговорите бяха коментирани дейностите в процеса на подготовката на Стратегията за развитие на социалните услуги на област София за периода 2016-2020 година, която предстои да бъде финализирана до края на тази година. Представен беше моделът, по който се създава този документ и конкретните стъпки, които се извършват от областната администрация при подготовка на стратегията.

(Галерия снимки от събитието)