Новини

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

Днес в Областна администрация София град в изпълнение на решение на Министерски съвет се подписа договор между областния управител, г-н Веселин Пенев и президента на КТ „Подкрепа“, г-н Димитър Манолов за прехвърляне правото на собственост върху държавната част на сградата и мястото на ул. „Ангел Кънчев“ №2.

(Галерия снимки от събитието)

Обявление

on .

Във връзка с разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област София 2015-2020 г., се обръщаме с покана към Неправителствените организации и доставчиците на социални услуги на територията на Столична община, да подадат информация за наличните услуги, които предоставят и плановете за тяхното развитие.

Информацията да се изпрати в приложената таблица в срок до 21февруари 2016 г. включително на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   Приложение: Таблица

 

Заседание на регионален съвет за развитие на Югозападен район

on .

В периода 02.12 – 04.12.2015г. в гр. Банско се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район. Заседанието беше открито от областният управител на област София – г-н Веселин Пенев, който е и председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район.

Като добра практика, заседанието започна с посещение на културно-исторически паметници в град Банско (Веляновата къща и Рилският метох), за реконстриурани обекти със средства по ОПРР 2007-2013 г.

На заседанието бяха представени и обсъдени проектът на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони, Стратегията   за децентрализация за периода 2016-2025 г., и проект на Програма за изпълнението на Стратегия за децентрализация (2016-2019 г.)

Отчетено бе изпълнението на оперативните програми 2007-2013 г. и програмите за териториално сътрудничество 2007-2013 г. на територията на Югозападен район, също така беше представена информация за предстоящите процедури през 2016 г. по оперативните програми 2014-2020 г. и програмите за териториалносътрудничество 2014-2020 г.

Бяха разгледани и много други актуални теми в дневния ред на заседанието, свързани с развитието на Югозападния район, като инициатива на Агенция зарегионално развитие на Рила за създаване на геопарк на територията на регион Рила, проект на Методически указания за изготвяне на концепциите и схемите запространствено развитие, рехабилитация на път III-801 Панагюрище-Белица-Вакарел-София, на територията на Южен централен и Югозападен район и др.

(Галерия снимки от събитието)