Заседание на регионален съвет за развитие на Югозападен район

on .

В периода 02.12 – 04.12.2015г. в гр. Банско се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район. Заседанието беше открито от областният управител на област София – г-н Веселин Пенев, който е и председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район.

Като добра практика, заседанието започна с посещение на културно-исторически паметници в град Банско (Веляновата къща и Рилският метох), за реконстриурани обекти със средства по ОПРР 2007-2013 г.

На заседанието бяха представени и обсъдени проектът на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони, Стратегията   за децентрализация за периода 2016-2025 г., и проект на Програма за изпълнението на Стратегия за децентрализация (2016-2019 г.)

Отчетено бе изпълнението на оперативните програми 2007-2013 г. и програмите за териториално сътрудничество 2007-2013 г. на територията на Югозападен район, също така беше представена информация за предстоящите процедури през 2016 г. по оперативните програми 2014-2020 г. и програмите за териториалносътрудничество 2014-2020 г.

Бяха разгледани и много други актуални теми в дневния ред на заседанието, свързани с развитието на Югозападния район, като инициатива на Агенция зарегионално развитие на Рила за създаване на геопарк на територията на регион Рила, проект на Методически указания за изготвяне на концепциите и схемите запространствено развитие, рехабилитация на път III-801 Панагюрище-Белица-Вакарел-София, на територията на Южен централен и Югозападен район и др.

(Галерия снимки от събитието)

Информационна кампания за либерализацията на електроенергийния пазар

on .

Днес в областна администрация  София град се проведе заключителна  информационна среща от кампанията за либерализацията на електроенергийния пазар. Домакин на срещата беше заместник областния управител г-н Томи Николов, а заместник-министрите на енергетиката г-н Жечо Станков и г-н Николай Николов бяха водещи на екипа от Министерство на енергетиката, като след презентацията отговориха на въпросите. Министерството на енергетиката, съвместно с КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества стартираха информационна кампания, посветена на предстоящата либерализация на електроенергийния пазар в страната. Целта е потребителите да получат отговори на своите въпроси относно преминаването към свободен пазар на електроенергията, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година.

(Галерия снимки от събитието)

СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ С КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА И РАЙОННИТЕ КМЕТОВЕ

on .

На 30.11.2015г., областния управител г-н Веселин Пенев проведе среща с кметът на София, г-жа Йорданка Фандъкова и районните кметове. Готовността за предстоящия  зимен сезон, опасните сгради и дървета, електроснабдяването и пътищата през зимните месеци, и взаимодействието между институциите бяха между основните теми на работната среща.

(Галерия снимки от събитието)