СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

За пореден път на 05.04.2016г., студенти от Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство посетиха областната администрация на област София. Областния управител - г-н Веселин Пенев поздрави студентите, които се запознаха с неговия статут, като териториален орган на изпълнителната влaст, със структурата и организацията на дейността на Областната администрация, издаваните правни актове, режима на тяхното оспорване и пр.
   Проф. д-р Александър Воденичаров – декан на ЮФ на УНСС, благодари за съпричастността към подготовката на младите юристи, мнозина от които ще работят в системата на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.

(Галерия снимки от събитието)

 

 

ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ С МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ С МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

По инициатива и с организацията на областната администрация на област София, на 25-ти март в резиденция Бояна се проведе втората годишна среща на областните управители с членове на Министерски съвет и ръководители от централната администрация. В срещата взеха участие вицепрезидентът по европейските фондове и икономическата политика - Томислав Дончев, министри и зам. министри от кабинета, главния секретар на МС - Веселин Даков, началника на кабинета на министър-председателя - Анжелина Тотева, директори на дирекции в МС, както и всички областни управители от цялата страна. Срещата бе модерирана от областния управител на област София - Веселин Пенев и премина изключително ползотворно и в конструктивен диалог. В създалата се дискусия по целеви теми интересуващи живо дейността на областните управи, участниците успяха да изкажат обстойно своето мнение по повдигнатите въпроси, като по много от темите в края на срещата се обединиха около конкретни решения. Те ще станат основата за внасянето на официални предложения към ресорните министерства и администрацията на МС, с цел подобряване функциалността и улесняване на дейността на областните администрации.

(Галерия снимки от събитието)

 

Новини

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

Днес в Областна администрация София град в изпълнение на решение на Министерски съвет се подписа договор между областния управител, г-н Веселин Пенев и президента на КТ „Подкрепа“, г-н Димитър Манолов за прехвърляне правото на собственост върху държавната част на сградата и мястото на ул. „Ангел Кънчев“ №2.

(Галерия снимки от събитието)