Среща с делегация от гр. Одрин

on .

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

Областният управител на област София г-н Веселин Пенев посрещна вчера в сградата на администрацията делегация от гр. Одрин, водена от кмета на града Реджеп Гюркан. В състава на делегацията бяха зам. кметове и общински съветници от историческия град в Турция. Разисквани бяха инициативи от взаимен интерес.

(Галерия снимки от събитието)

 

Тържествена церемония

on .

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

     На 7 април 2016 г. , г-н Веселин Пенев присъства на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков” 2, където с Указ №52, на основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България, президентът г-н Росен Плевнелиев удостои д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, с най-високото отличие в наградната система на Република България - орден „Стара планина” I степен. Д.ик.н. Янка Такева получи най-високото държавно признание за нейния значителен принос към развитието на образованието и гражданското общество в Република България като активен лидер и общественик и във връзка с 25-годишнината на Синдиката на българските учители.
     „За мен е огромна чест тук, в Гербовата зала, с гордост и удовлетворение да отличавам с високи държавни отличия големи и достойни българи, съвременни възрожденци, будители и просветители, посветили професионалния си и житейски път на благото на образованието, обществото и родината. Вярвам, че техните успехи, любовта към науката и просветата, към България и към нацията ще бъдат вдъхновение за мнозина млади българи да се запалят от примера и да продължат започнатото...” – каза в своето изявление г-н Плевнелиев.
     Редица представители на законодателната, изпълнителната власт и други държавни институции уважиха тържествената церемония по удостояването на д.ик.н. Янка Такева с орден „Стара планина” I степен.

(Галерия снимки от събитието)

Благодарствено писмо от д.ик.н. Янка Такева

СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

on .

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

За пореден път на 05.04.2016г., студенти от Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство посетиха областната администрация на област София. Областния управител - г-н Веселин Пенев поздрави студентите, които се запознаха с неговия статут, като териториален орган на изпълнителната влaст, със структурата и организацията на дейността на Областната администрация, издаваните правни актове, режима на тяхното оспорване и пр.
   Проф. д-р Александър Воденичаров – декан на ЮФ на УНСС, благодари за съпричастността към подготовката на младите юристи, мнозина от които ще работят в системата на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.

(Галерия снимки от събитието)