Нормативни документи

on .

ACP PDF 2 file document

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
ACP PDF 2 file document ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
ACP PDF 2 file document ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
ACP PDF 2 file document ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
ACP PDF 2 file document АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

* Ако браузера Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.