съобщение консултации

on .

На основание Указ № 53 от 19.03.2019г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май2019г.(обн.ДВ бр. 24 от 22.03.2019г.), Решение  № 6-ЕП / 25.03.2019 на Централната избирателна комисия относно приемане на хронограма за изборите и чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, Областният управител на област София насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени за определяне състава на 23-та 24-та и 25-та Районни избирателни комисии. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 28.03.2019г. от 15,00 часа на адрес: гр.София, район „Триадица“, ул.“Алабин“ № 22, етаж 6, конферентна зала на Областна администрация на област София.