Създадена организация за повишаване интензитета на дейностите от страна на българската администрация.

След отправената на 25 януари 2022 г. покана за присъединяването на Република България към Организац ...