За да се запознаете с "Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси в Областна администрация на област София", моля изтеглете приложения документ, като натиснете ТУК

За да подадете сигнал за корупция или да сигнализирате за конфликт на интереси, можете да ползвате приложения документ, като го изтеглите от ТУК.