Доставка, монтаж, демонтаж и транспорт на октанормни прегради (паравани) за обезпечаване нормалната работа

 

Дата: 22-03-2021 година.

 

Документация

Обява за събиране на оферти