ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - „ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗШИРЕНА ПОДДРЪЖКА НА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „МИКСИ М2000" ЧРЕЗ ЪПГРЕЙД НА АИС КЪМ УЕБ-БАЗИРАНА ВЕРСИЯ „МИКСИ М2009"", ВНЕДРЯВАНЕТО Й ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЛАСТ

27 септември 2018 г.

Вид: доставка и услуги

Номер/партида на обявата в АОП:

Последна актуализация на:

Статус: ИЗПЪЛНЕНА!

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Договор

Протокол

Покана

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 4а

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13