ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Областен Управител: Митко Михайлов Михайлов

Назначение: Решение на Министерски съвет на Република България от 26 Май 2021г. 

Образование:
1980г. - Математическа гимназия, гр. Добрич
1981г. - НШЗО Христо Ботев
1986г. - ВИИ „Карл Маркс”, гр. София, Магистър по макроикономика
2008г. - УНСС, гр. София, Право – юрист с ограничена правоспособност

 

Квалификация:
1997г. - Курс по ISO 9000, Разработване и внедряване
1999г. - Курс по ISO 9000, Вътрешен одит
2003г. - Политика, законодателство и практика на ЕС за Осигуряване на безопасност и здраве при работа
2003г. - Курс по кризисен мениджмънт ASTP 123/IV CRISMAN
2005г. - Курс по Система за категоризация на туристически обекти

Награди:
Златен медал – Пловдивски панаир 1994 год.

Професионален опит:
1986г. - ПЖК „Родопа” гр. Добрич, Икономист
1989г. - СП „Млечна промишленост” гр. Добрич, Началник отдел
1990г. - „Интереко” ООД гр. Добрич, Изпълнителен директор
1999г. - „Балканфарма холдинг” АД гр.София, Административен директор и Q. A. Manager
2001г. - Министерство на финансите, Директор на дирекция
2002г. - „Летище Варна” ЕАД гр. Варна, Изпълнителен директор
2004г. - Държавна агенция по туризъм, Главен секретар
2007г. - Държавна агенция по горите, Съветник на председателя
2014г. - Министерство на младежта и спорта, Директор дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”
2015г. - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Заместник-председател