Среща на експертно ниво между представители на Областната администрация на област София и Българската социалистическа партия
05.10.2021

Среща на експертно ниво между представители на Областната администрация на област София и Българската социалистическа партия

На 05.10.2021г. от 13,00 часа в заседателната зала на Областна администрация на област София се проведе среща на експертно ниво между представители на Областната администрация на област София и Българската социалистическа партия във връзка с казуса със сградата на ул.“Позитано“ 20. На срещата присъства и областният управител г-н Митко Михайлов. Уточнени бяха фактите и обстоятелствата от правен характер, свързани с прилагане разпоредбите на Закона за политическите партии, Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.

Отправената поканата за среща от Областния управител на област София към ръководството на Българската социалистическа партия остава отворена.