Решение на Министерският съвет на Република България от 19 май 2021 г.
20.05.2021

Решение на Министерският съвет на Република България от 19 май 2021 г.

С решение от 19 май 2021 г. Министерският съвет на Република България освободи г-н Николай Янков Пехливанов от длъжността областен управител на област София. За временно изпълняващ длъжността областен управител на област София е назначен настоящият заместник областен управител Живка Такева-Първанова.