Провеждане на консултации относно състава на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.
13.05.2021

Провеждане на консултации относно състава на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

На основание Указ № 130 от 10.05.2021г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на11юли2021г.(обн.ДВ бр. 39от 12.05.2021г.), Решениена Централната избирателна комисия № 5-НС/12.05.2021г.  относно провеждането на консултации  за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им и чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, Областният управител на област София насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 45-тото Народно събрание, за определяне състава на 23-та 24-та и 25-та Районни избирателни комисии. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 14.05.2021г. от 11,00 часа на адрес: гр.София, район „Триадица“, ул.“Алабин“ № 22, етаж 6, конферентна зала на Областна администрация на област София.