Проведени консултации относно състава на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.
14.05.2021

Проведени консултации относно състава на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

На 14.05.2021г. от 11,00 часа в заседателната зала на областната администрация на област София, на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 5 - НС от 12.05.2021г. на ЦИК, бяха проведени консултации за определяне на съставите на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции. За резултата от проведените консултации се състави протокол, подписан от всички участници в тях.

На проведените консултации се постигна съгласие за състава на 23-та, 24-та и 25-та РИК. На основание чл. 60, ал. 7 от ИК и т.5 от решение № 5 - НС от 12.05.2021г. на ЦИК, предложенията за състава на комисиите, направени от представителите на партиите и коалициите, заедно с необходимите документи са изпратени на Централната избирателна комисия.