Областна администрация на Област София организира изложба „Сухият камък – изкуство и градеж“ съвместно с Регионален център София, ЮНЕСКО
13.11.2019

Областна администрация на Област София организира изложба „Сухият камък – изкуство и градеж“ съвместно с Регионален център София, ЮНЕСКО

На 13 ноември 2019 г. в културен център Г8 бе представена изложбата „Сухият камък – изкуство и градеж“. Тя се организира по инициатива на Областна администрация Област София и с партньорството на Регионален център София, ЮНЕСКО. Събитието бе открито от Живка Такева– Първанова - зам.-областен управител на София и Ирена Тодорова - изпълнителен директор на Регионален център София, ЮНЕСКО.

 

На 13 ноември 2019 г. в културен център Г8 бе представена изложбата „Сухият камък – изкуство и градеж“. Тя се организира по инициатива на Областна администрация Област София и с партньорството на Регионален център София, ЮНЕСКО. Събитието бе открито от Живка Такева– Първанова - зам.-областен управител на София и Ирена Тодорова - изпълнителен директор на Регионален център София, ЮНЕСКО.

Фотоизложбата представи автентични кадри от изкуството на сухата каменна зидария - познания и техники, което е вписано през 2018 г. в Представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Елементът е предложен като мултинационална кандидатура от държавите Кипър, Франция, Швейцария, Гърция, Испания, Италия, Хърватия и Словения, от които четири са страни членки на Регионалния център.

Изкуството на сухата каменна зидария обединява знанията, свързани с изграждането на каменни зидове, подпорни стени и постройки, чрез подреждане на внимателно подбрани камъни един върху друг, без използване на никакви спойващи материали, освен пръст. Сухите каменни конструкции са разпространени предимно в селските райони - главно в местности със стръмни терени. Срещат се в населените места и извън тях, а често могат да бъдат открити и в градските райони. Стабилността на конструкциите се подсигурява чрез внимателен подбор и разположение на камъните, като структурите оформят многобройни и разнообразни пейзажи, обособяват  различни пространства, свързани със стопанска дейност, земеделие и животновъдство.